November 2016

När vintervädret hade börjat etablera sig i Gällivare i början av november månad slutfördes de arbeten som påbörjats under senhösten och bangården förbereddes för vinteruppehållet. Spåren 5, 6 och 7 knöts ihop med de nya växlarna i området mellan stationshuset och lokstallet och även spåret till lokstallet återuppbyggdes. Kontaktledningen över spår 5 och båda ändarna av spår 6 sattes åter upp, medan resten av spår 6 och hela spår 7 lämnades utan kontaktledning. Det nybyggda spår 7 fick växel endast i norra änden under denna säsong och och fick därför en tillfällig stoppbock i södra änden.

Mot slutet av månaden började grävmaskiner åter ses arbeta i södra delen av bangården. Fler fundament för nya kontaktledningsstolpar behövde komma på plats medan det ännu gick att gräva genom den begynnande tjälen. De stora arbetena som ska inleda arbetssommaren 2017 riskerade att försenas om fundamenten inte kommit på plats i förväg.

Bilder och filmer (149)
Bild 51–100

Tisdag 22 november 2016

Arbetet strular lite eftersom mer behöver grävas ur samtidigt som kanten mot spåret delvis börjar ge vika.  3 år
ID-nummer:  25688
Direktlänk: /bild/00025688/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det djupa hålet alldeles intill spåret.  3 år
ID-nummer:  25689
Direktlänk: /bild/00025689/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De lite besvärliga förhållandena under marken gör att tiden börjar bli knapp och beslut tas om att delvis återfylla gropen och fortsätta arbetet nästa dag.  3 år
ID-nummer:  25690
Direktlänk: /bild/00025690/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först avlägsnas dock den kabelkanal som höll på att rasa ner i gropen och kablarna binds fast tillfälligt.  3 år
ID-nummer:  25691
Direktlänk: /bild/00025691/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelkanalens betongelement lastas på skopan.  3 år
ID-nummer:  25692
Direktlänk: /bild/00025692/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den delvis återfyllda gropen utan fundament.  3 år
ID-nummer:  25693
Direktlänk: /bild/00025693/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet kan nu avslutas för denna dag och spåret lämnas tillbaka till den trafik som ska förbi.  3 år
ID-nummer:  25694
Direktlänk: /bild/00025694/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 23 november 2016

Södra bangårdsänden sedd från sydost, här kommer de stora arbetena att utföras sommaren 2017.  3 år
ID-nummer:  25695
Direktlänk: /bild/00025695/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den snöklädda nya plattformen sedd från södra änden.  3 år
ID-nummer:  25696
Direktlänk: /bild/00025696/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden där spåren ännu inte förändrats.  3 år
ID-nummer:  25697
Direktlänk: /bild/00025697/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett snöklätt väderskydd vid plattformen.  3 år
ID-nummer:  25698
Direktlänk: /bild/00025698/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En snöig bangård med nya växelförbindelser som byggs färdiga nästa år.  3 år
ID-nummer:  25699
Direktlänk: /bild/00025699/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd norrut under gångbron.  3 år
ID-nummer:  25700
Direktlänk: /bild/00025700/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut utanför stationshuset, den gamla plattformen ligger kvar till höger under ett orört snötäcke.  3 år
ID-nummer:  25701
Direktlänk: /bild/00025701/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst på norra sidan av gångbron.  3 år
ID-nummer:  25702
Direktlänk: /bild/00025702/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst med den nya plattformen utanför.  3 år
ID-nummer:  25703
Direktlänk: /bild/00025703/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd mot nordväst utanför godsmagasinet.  3 år
ID-nummer:  25704
Direktlänk: /bild/00025704/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av plattformen sedd vid det norra väderskyddet.  3 år
ID-nummer:  25705
Direktlänk: /bild/00025705/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snön täcker nu en bangård som är delvis nybyggd och delvis gammal.  3 år
ID-nummer:  25706
Direktlänk: /bild/00025706/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plattformens norra ände.  3 år
ID-nummer:  25707
Direktlänk: /bild/00025707/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  25708
Direktlänk: /bild/00025708/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En enda ny brygga har hittills kommit upp, många återstår att sätta upp nästa år.  3 år
ID-nummer:  25709
Direktlänk: /bild/00025709/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sista arbetena med räcket på plattformen mötte vissa hinder i form av snövallar då det utfördes så här sent på året.  3 år
ID-nummer:  25710
Direktlänk: /bild/00025710/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På sena eftermiddagen återupptas arbetet med att sätta stolpfundament vid södra utfarten.  3 år
ID-nummer:  25711
Direktlänk: /bild/00025711/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När persontåget mot Luleå passerat begärs A-skydd och spåret kortsluts.  3 år
ID-nummer:  25712
Direktlänk: /bild/00025712/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetet återupptas så att de två fundament som ska stå i gropen kan komma på plats.  3 år
ID-nummer:  25713
Direktlänk: /bild/00025713/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetet övervakas från första parkett.  3 år
ID-nummer:  25714
Direktlänk: /bild/00025714/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att åter kliva ner i gropen och kontrollera dess djup.  3 år
ID-nummer:  25715
Direktlänk: /bild/00025715/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetet avslutas och det är dags att hämta fundamentet.  3 år
ID-nummer:  25716
Direktlänk: /bild/00025716/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet har rests på trottoaren intill och fästs i grävmaskinens arm.  3 år
ID-nummer:  25717
Direktlänk: /bild/00025717/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tunga fundamentet lyfts.  3 år
ID-nummer:  25718
Direktlänk: /bild/00025718/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet körs fram till gropen samtidigt som den i grävmaskinen fästa jordkabeln måste hållas upp för att inte bli påkörd.  3 år
ID-nummer:  25719
Direktlänk: /bild/00025719/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet på väg att sänkas ned i gropen.  3 år
ID-nummer:  25720
Direktlänk: /bild/00025720/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta försvinner det ner i marken.  3 år
ID-nummer:  25721
Direktlänk: /bild/00025721/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter igen kommer handrörelser väl till pass för att styra in fundamentet till rätt plats.  3 år
ID-nummer:  25722
Direktlänk: /bild/00025722/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentets avstånd från spåret mäts.  3 år
ID-nummer:  25723
Direktlänk: /bild/00025723/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kedjorna har lossats och fundamentet är på plats.  3 år
ID-nummer:  25724
Direktlänk: /bild/00025724/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett fundament reses med hjälp av lastmaskinen.  3 år
ID-nummer:  25725
Direktlänk: /bild/00025725/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas när lyftkedjorna fästs i fundamentet..  3 år
ID-nummer:  25726
Direktlänk: /bild/00025726/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hård snö under fundamentet avlägsnas innan det sänks ner i gropen.  3 år
ID-nummer:  25727
Direktlänk: /bild/00025727/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra fundamentet ska stå alldeles intill det första.  3 år
ID-nummer:  25728
Direktlänk: /bild/00025728/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta försvinner även detta fundament ner i marken.  3 år
ID-nummer:  25729
Direktlänk: /bild/00025729/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med personal både intill och nere i gropen tillses att fundamentet hamnar rätt.  3 år
ID-nummer:  25730
Direktlänk: /bild/00025730/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning av avstånd såväl mellan fundamenten som mellan fundament och spår ska garantera att det hamnar rätt.  3 år
ID-nummer:  25731
Direktlänk: /bild/00025731/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda fundamenten står slutligen på plats efter viss möda.  3 år
ID-nummer:  25732
Direktlänk: /bild/00025732/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen ska så återfyllas runt fundamenten först med krossmassor.  3 år
ID-nummer:  25733
Direktlänk: /bild/00025733/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av skopan fylls marken runt fundamenten.  3 år
ID-nummer:  25734
Direktlänk: /bild/00025734/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När massora har vibrerats runt fundamenten fortsätter återfyllningen med den tidigare bortgrävda jorden.  3 år
ID-nummer:  25735
Direktlänk: /bild/00025735/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen och grävmaskinen hjälps åt att fylla gropen.  3 år
ID-nummer:  25736
Direktlänk: /bild/00025736/
Fotodatum: den 23 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!