November 2016

När vintervädret hade börjat etablera sig i Gällivare i början av november månad slutfördes de arbeten som påbörjats under senhösten och bangården förbereddes för vinteruppehållet. Spåren 5, 6 och 7 knöts ihop med de nya växlarna i området mellan stationshuset och lokstallet och även spåret till lokstallet återuppbyggdes. Kontaktledningen över spår 5 och båda ändarna av spår 6 sattes åter upp, medan resten av spår 6 och hela spår 7 lämnades utan kontaktledning. Det nybyggda spår 7 fick växel endast i norra änden under denna säsong och och fick därför en tillfällig stoppbock i södra änden.

Mot slutet av månaden började grävmaskiner åter ses arbeta i södra delen av bangården. Fler fundament för nya kontaktledningsstolpar behövde komma på plats medan det ännu gick att gräva genom den begynnande tjälen. De stora arbetena som ska inleda arbetssommaren 2017 riskerade att försenas om fundamenten inte kommit på plats i förväg.

Bilder och filmer (149)
Bild 31–60

Måndag 7 november 2016

Nytt och gammalt i höjd med lokstallet.  5 år
ID-nummer:  25651
Direktlänk: /bild/00025651/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken intill nybyggda spår 7 planeras.  5 år
ID-nummer:  25652
Direktlänk: /bild/00025652/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nybyggda spår på bangårdens sydvästra sida färdigställs.  5 år
ID-nummer:  25653
Direktlänk: /bild/00025653/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Såväl makadam som den jord som läggs intill ska jämnas till.  5 år
ID-nummer:  25654
Direktlänk: /bild/00025654/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer av de tidigare bortgrävda schaktmassorna tillförs för att återställa markens nivå.  5 år
ID-nummer:  25655
Direktlänk: /bild/00025655/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den spårgående traktorn jämnas massorna ut.  5 år
ID-nummer:  25656
Direktlänk: /bild/00025656/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen och traktorgrävaren i samarbete.  5 år
ID-nummer:  25657
Direktlänk: /bild/00025657/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 14 november 2016

De nya informationstavlorna har börjat visa information.  5 år
ID-nummer:  25659
Direktlänk: /bild/00025659/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Information direkt på plattformen för första gången på länge i Gällivare.  5 år
ID-nummer:  25660
Direktlänk: /bild/00025660/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På motsatt sida av bangården krymper nu den stora högen med schaktmassor.  5 år
ID-nummer:  25661
Direktlänk: /bild/00025661/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu har också alla spår återöppnats och ett par lok har ställts upp i södra delen av spår 6.  5 år
ID-nummer:  25662
Direktlänk: /bild/00025662/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 15 november 2016

Spårnumren 2a och 2b har nu börjat användas i stället för bara spår 2.  7 år
ID-nummer:  21404
Direktlänk: /bild/00021404/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De handtextade skyltarna på de digitala informationsskyltarna över plattformen har också uppdaterats.  7 år
ID-nummer:  21405
Direktlänk: /bild/00021405/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya tillfälliga skyltar har också satts upp på några av de övertäckta spårnummerskyltarna.  7 år
ID-nummer:  21406
Direktlänk: /bild/00021406/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2a söder om stationshuset.  7 år
ID-nummer:  21407
Direktlänk: /bild/00021407/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 november 2016

Kommande avgångar från spår 2A visas tidigt på morgonen.  5 år
ID-nummer:  25663
Direktlänk: /bild/00025663/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hel del snö har fallit och de nya bänkarna är inte så bekväma att sitta på.  5 år
ID-nummer:  25664
Direktlänk: /bild/00025664/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra bangårdsänden sedd från plattformsänden, här väntar de största förändringarna nästa år.  5 år
ID-nummer:  25665
Direktlänk: /bild/00025665/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stolpfundament har grävts ner söder om plattformen.  5 år
ID-nummer:  25666
Direktlänk: /bild/00025666/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin är redo för arbete.  5 år
ID-nummer:  25667
Direktlänk: /bild/00025667/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett hål har grävts intill spåren intill den södra bangårdsänden.  5 år
ID-nummer:  25668
Direktlänk: /bild/00025668/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa arbeten har återupptagits så här i slutet av november när snön har lagt sig.  5 år
ID-nummer:  25669
Direktlänk: /bild/00025669/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla brygga 1 lär dock bli kvar under vintern.  5 år
ID-nummer:  25670
Direktlänk: /bild/00025670/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut på bangården råder dock vinterlugn.  5 år
ID-nummer:  25671
Direktlänk: /bild/00025671/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålet intill bangårdens sydligaste växel har lagts igen utan att något nytt fundament kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  25672
Direktlänk: /bild/00025672/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt hål grävs strax norr om plankorsningen vid södra infarten.  5 år
ID-nummer:  25673
Direktlänk: /bild/00025673/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler stolpfundament ska ner i jorden medan det går att gräva för att inte den kommande sommarens arbeten ska riskera att försenas.  5 år
ID-nummer:  25674
Direktlänk: /bild/00025674/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundamentet ska ställas ned vid sidan av det befintliga spåret.  5 år
ID-nummer:  25675
Direktlänk: /bild/00025675/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det vita snötäcket bryts av den bruna jorden.  5 år
ID-nummer:  25676
Direktlänk: /bild/00025676/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett hål tas upp i staketet för att kunna komma åt arbetsplatsen enklare.  5 år
ID-nummer:  25677
Direktlänk: /bild/00025677/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120