November 2016

När vintervädret hade börjat etablera sig i Gällivare i början av november månad slutfördes de arbeten som påbörjats under senhösten och bangården förbereddes för vinteruppehållet. Spåren 5, 6 och 7 knöts ihop med de nya växlarna i området mellan stationshuset och lokstallet och även spåret till lokstallet återuppbyggdes. Kontaktledningen över spår 5 och båda ändarna av spår 6 sattes åter upp, medan resten av spår 6 och hela spår 7 lämnades utan kontaktledning. Det nybyggda spår 7 fick växel endast i norra änden under denna säsong och och fick därför en tillfällig stoppbock i södra änden.

Mot slutet av månaden började grävmaskiner åter ses arbeta i södra delen av bangården. Fler fundament för nya kontaktledningsstolpar behövde komma på plats medan det ännu gick att gräva genom den begynnande tjälen. De stora arbetena som ska inleda arbetssommaren 2017 riskerade att försenas om fundamenten inte kommit på plats i förväg.

Bilder och filmer (149)
Bild 1–30

Torsdag 3 november 2016

Ledningen hängs tillfälligt upp i de gamla stolparna, nästa sommar ersätts de av nya.  7 år
ID-nummer:  21383
Direktlänk: /bild/00021383/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen i södra änden av bangården.  7 år
ID-nummer:  21384
Direktlänk: /bild/00021384/
Fotodatum: den 3 november 2016
Publicerad: den 5 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 4 november 2016

Södra bangårdsänden sedd från öster, här har nu en stoppbock placerats på det utplacerade men ännu inte inkopplade skyddsspåret.  7 år
ID-nummer:  21341
Direktlänk: /bild/00021341/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla växlarna i södra bangårdsänden ligger kvar till nästa år, men några nya har lagts ut i den nya växelgatan bakom dem.  7 år
ID-nummer:  21342
Direktlänk: /bild/00021342/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsspåret och vändplanen intill det tillhörde årets nyheter vid södra bangårdsänden, nästa år rivs alla gamla växlar och ersätts med nya i nya lägen.  7 år
ID-nummer:  21343
Direktlänk: /bild/00021343/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen på spår 5 och delar av spår 6 har återställts.  7 år
ID-nummer:  21344
Direktlänk: /bild/00021344/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ny kontaktledning i gamla stolpar, nästa år försvinner även resterande gamla gröna kontaktledningsstolpar och bryggor.  7 år
ID-nummer:  21345
Direktlänk: /bild/00021345/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ombyggnaden av Gällivare bangård går in i vinterdvala med nya spår på båda sidor om de tre ännu inte ombyggda spåren i mitten.  7 år
ID-nummer:  21346
Direktlänk: /bild/00021346/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen på spår 6 avslutas med en elspärrtavla vid brygga 4.  7 år
ID-nummer:  21347
Direktlänk: /bild/00021347/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stationshusmiljön i vinterskrud.  7 år
ID-nummer:  21348
Direktlänk: /bild/00021348/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna utanför stationshuset är klovade då de ännu inte leder någonstans, bakom dem ligger en mängd kablar som skyddats bäst det går inför vinterns snöröjning.  7 år
ID-nummer:  21349
Direktlänk: /bild/00021349/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från den nya plattformen vid spår 2 mot höstens sista arbeten där spåren 5, 6 och nya spår 7 kopplas samman med växlar ungefär där växlarna mellan spåren fanns förut.  7 år
ID-nummer:  21350
Direktlänk: /bild/00021350/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nyinlagda växlarna mellan spår 5, 6 och 7 sedda från den nya plattformens nordligaste del. De två närmaste kontaktledningsbryggorna kortades innan grävarbetena startade här och ledningarna har nu delvis monterats i nya stolpar.  7 år
ID-nummer:  21353
Direktlänk: /bild/00021353/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Anslutningen till lokstallet är återställd, men numera utan elektrifiering.  7 år
ID-nummer:  21351
Direktlänk: /bild/00021351/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har åter sex spår trots att spår 1 fick ge plats åt den nya plattformen varifrån bilden togs.  7 år
ID-nummer:  21352
Direktlänk: /bild/00021352/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten i växeln mellan nyuppbyggda spår 6 och helt nya spår 7. Det senare blivande uppställningsspåret är inte ännu genomgående och inte heller elektrifierat ännu.  7 år
ID-nummer:  21354
Direktlänk: /bild/00021354/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårspärr har lagts in i nya spår 7 nära växeln och en huvuddvärgsignal för spår 6 och en dvärgsignal för spår 7 monterats.  7 år
ID-nummer:  21355
Direktlänk: /bild/00021355/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De senast byggda spåren strax söder om växlarna i ett numera trots små snömängder ändå ganska vintrigt Gällivare.  7 år
ID-nummer:  21356
Direktlänk: /bild/00021356/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dvärgsignalerna vid norra änden av spår 6 och 7.  7 år
ID-nummer:  21357
Direktlänk: /bild/00021357/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot den nyligen färdigställda delen av bangården från gångbron.  7 år
ID-nummer:  21363
Direktlänk: /bild/00021363/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 6 anslöt tidigare direkt till växelförbindelsen i norr med en dubbel korsningsväxel, nu ansluter spåret något längre söderut i egen växel i stället och söder om den finns växeln till spår 7. Spår 5 har fått nytt förskjutet läge vid växlarna och skapat kurvor både söder om växlarna och vid infarten till lokstallet, de förstnämnda försvinner när resterande del av spår 5 flyttas nästa år. Den gamla växelförbindelsen rivs nästa år och fordon får fortsätta norrut på spåret närmast till höger om liftmotorvagnarna mot nya växlar till övriga spår.  7 år
ID-nummer:  21364
Direktlänk: /bild/00021364/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nybyggda spår 7 till vänster och spår 6, vy mot nordväst från gångbron. I bakgrunden städas området väster om spåren upp inför vintern.  7 år
ID-nummer:  21358
Direktlänk: /bild/00021358/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut har spår 7 ännu inte fått någon växel mot spår 6 då den placeras i nuvarande kurvspår. Nästa år förlängs spår 6 till den nya växlarna söder om den gamla bangårdens spår och växeln från spår 7 får plats.  7 år
ID-nummer:  21360
Direktlänk: /bild/00021360/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra bangårdsänden återstår mycket arbeten då växlarna ska placeras i nya positioner längre söderut. Dessutom ska förstås spåren 3, 4 och 5 schaktas bort och nybyggas.  7 år
ID-nummer:  21359
Direktlänk: /bild/00021359/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångbrons sydvästra del mot de nyaste spåren och växlarna.  7 år
ID-nummer:  21362
Direktlänk: /bild/00021362/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats.  7 år
ID-nummer:  21361
Direktlänk: /bild/00021361/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 7 november 2016

Bangården sedd från söder med det nya ännu inte inkopplade skyddsspåret närmast.  5 år
ID-nummer:  25647
Direktlänk: /bild/00025647/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder.  5 år
ID-nummer:  25648
Direktlänk: /bild/00025648/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har omformarspåret åter gjorts farbart efter uppgraderingen av den del som ska bli stickspår.  5 år
ID-nummer:  25649
Direktlänk: /bild/00025649/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norra delen har nya kontaktledningsstolpar satts upp.  5 år
ID-nummer:  25650
Direktlänk: /bild/00025650/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90