November 2016

När vintervädret hade börjat etablera sig i Gällivare i början av november månad slutfördes de arbeten som påbörjats under senhösten och bangården förbereddes för vinteruppehållet. Spåren 5, 6 och 7 knöts ihop med de nya växlarna i området mellan stationshuset och lokstallet och även spåret till lokstallet återuppbyggdes. Kontaktledningen över spår 5 och båda ändarna av spår 6 sattes åter upp, medan resten av spår 6 och hela spår 7 lämnades utan kontaktledning. Det nybyggda spår 7 fick växel endast i norra änden under denna säsong och och fick därför en tillfällig stoppbock i södra änden.

Mot slutet av månaden började grävmaskiner åter ses arbeta i södra delen av bangården. Fler fundament för nya kontaktledningsstolpar behövde komma på plats medan det ännu gick att gräva genom den begynnande tjälen. De stora arbetena som ska inleda arbetssommaren 2017 riskerade att försenas om fundamenten inte kommit på plats i förväg.

Bilder och filmer (149)
Bild 1–50

Fredag 4 november 2016

Spår 6 anslöt tidigare direkt till växelförbindelsen i norr med en dubbel korsningsväxel, nu ansluter spåret något längre söderut i egen växel i stället och söder om den finns växeln till spår 7. Spår 5 har fått nytt förskjutet läge vid växlarna och skapat kurvor både söder om växlarna och vid infarten till lokstallet, de förstnämnda försvinner när resterande del av spår 5 flyttas nästa år. Den gamla växelförbindelsen rivs nästa år och fordon får fortsätta norrut på spåret närmast till höger om liftmotorvagnarna mot nya växlar till övriga spår.  6 år
ID-nummer:  21364
Direktlänk: /bild/00021364/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nybyggda spår 7 till vänster och spår 6, vy mot nordväst från gångbron. I bakgrunden städas området väster om spåren upp inför vintern.  6 år
ID-nummer:  21358
Direktlänk: /bild/00021358/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söderut har spår 7 ännu inte fått någon växel mot spår 6 då den placeras i nuvarande kurvspår. Nästa år förlängs spår 6 till den nya växlarna söder om den gamla bangårdens spår och växeln från spår 7 får plats.  6 år
ID-nummer:  21360
Direktlänk: /bild/00021360/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra bangårdsänden återstår mycket arbeten då växlarna ska placeras i nya positioner längre söderut. Dessutom ska förstås spåren 3, 4 och 5 schaktas bort och nybyggas.  6 år
ID-nummer:  21359
Direktlänk: /bild/00021359/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångbrons sydvästra del mot de nyaste spåren och växlarna.  6 år
ID-nummer:  21362
Direktlänk: /bild/00021362/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma plats.  6 år
ID-nummer:  21361
Direktlänk: /bild/00021361/
Fotodatum: den 4 november 2016
Publicerad: den 4 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 7 november 2016

Bangården sedd från söder med det nya ännu inte inkopplade skyddsspåret närmast.  3 år
ID-nummer:  25647
Direktlänk: /bild/00025647/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  25648
Direktlänk: /bild/00025648/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har omformarspåret åter gjorts farbart efter uppgraderingen av den del som ska bli stickspår.  3 år
ID-nummer:  25649
Direktlänk: /bild/00025649/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norra delen har nya kontaktledningsstolpar satts upp.  3 år
ID-nummer:  25650
Direktlänk: /bild/00025650/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nytt och gammalt i höjd med lokstallet.  3 år
ID-nummer:  25651
Direktlänk: /bild/00025651/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marken intill nybyggda spår 7 planeras.  3 år
ID-nummer:  25652
Direktlänk: /bild/00025652/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två nybyggda spår på bangårdens sydvästra sida färdigställs.  3 år
ID-nummer:  25653
Direktlänk: /bild/00025653/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Såväl makadam som den jord som läggs intill ska jämnas till.  3 år
ID-nummer:  25654
Direktlänk: /bild/00025654/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer av de tidigare bortgrävda schaktmassorna tillförs för att återställa markens nivå.  3 år
ID-nummer:  25655
Direktlänk: /bild/00025655/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med den spårgående traktorn jämnas massorna ut.  3 år
ID-nummer:  25656
Direktlänk: /bild/00025656/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen och traktorgrävaren i samarbete.  3 år
ID-nummer:  25657
Direktlänk: /bild/00025657/
Fotodatum: den 7 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 14 november 2016

De nya informationstavlorna har börjat visa information.  3 år
ID-nummer:  25659
Direktlänk: /bild/00025659/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Information direkt på plattformen för första gången på länge i Gällivare.  3 år
ID-nummer:  25660
Direktlänk: /bild/00025660/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På motsatt sida av bangården krymper nu den stora högen med schaktmassor.  3 år
ID-nummer:  25661
Direktlänk: /bild/00025661/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu har också alla spår återöppnats och ett par lok har ställts upp i södra delen av spår 6.  3 år
ID-nummer:  25662
Direktlänk: /bild/00025662/
Fotodatum: den 14 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 15 november 2016

Spårnumren 2a och 2b har nu börjat användas i stället för bara spår 2.  6 år
ID-nummer:  21404
Direktlänk: /bild/00021404/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De handtextade skyltarna på de digitala informationsskyltarna över plattformen har också uppdaterats.  6 år
ID-nummer:  21405
Direktlänk: /bild/00021405/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya tillfälliga skyltar har också satts upp på några av de övertäckta spårnummerskyltarna.  6 år
ID-nummer:  21406
Direktlänk: /bild/00021406/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2a söder om stationshuset.  6 år
ID-nummer:  21407
Direktlänk: /bild/00021407/
Fotodatum: den 15 november 2016
Publicerad: den 15 november 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 22 november 2016

Kommande avgångar från spår 2A visas tidigt på morgonen.  3 år
ID-nummer:  25663
Direktlänk: /bild/00025663/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hel del snö har fallit och de nya bänkarna är inte så bekväma att sitta på.  3 år
ID-nummer:  25664
Direktlänk: /bild/00025664/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra bangårdsänden sedd från plattformsänden, här väntar de största förändringarna nästa år.  3 år
ID-nummer:  25665
Direktlänk: /bild/00025665/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt stolpfundament har grävts ner söder om plattformen.  3 år
ID-nummer:  25666
Direktlänk: /bild/00025666/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin är redo för arbete.  3 år
ID-nummer:  25667
Direktlänk: /bild/00025667/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett hål har grävts intill spåren intill den södra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  25668
Direktlänk: /bild/00025668/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa arbeten har återupptagits så här i slutet av november när snön har lagt sig.  3 år
ID-nummer:  25669
Direktlänk: /bild/00025669/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla brygga 1 lär dock bli kvar under vintern.  3 år
ID-nummer:  25670
Direktlänk: /bild/00025670/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut på bangården råder dock vinterlugn.  3 år
ID-nummer:  25671
Direktlänk: /bild/00025671/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålet intill bangårdens sydligaste växel har lagts igen utan att något nytt fundament kommit på plats.  3 år
ID-nummer:  25672
Direktlänk: /bild/00025672/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett nytt hål grävs strax norr om plankorsningen vid södra infarten.  3 år
ID-nummer:  25673
Direktlänk: /bild/00025673/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler stolpfundament ska ner i jorden medan det går att gräva för att inte den kommande sommarens arbeten ska riskera att försenas.  3 år
ID-nummer:  25674
Direktlänk: /bild/00025674/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundamentet ska ställas ned vid sidan av det befintliga spåret.  3 år
ID-nummer:  25675
Direktlänk: /bild/00025675/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det vita snötäcket bryts av den bruna jorden.  3 år
ID-nummer:  25676
Direktlänk: /bild/00025676/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett hål tas upp i staketet för att kunna komma åt arbetsplatsen enklare.  3 år
ID-nummer:  25677
Direktlänk: /bild/00025677/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpfundament på väg ner i jorden.  3 år
ID-nummer:  25678
Direktlänk: /bild/00025678/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya elektroniska skyltarna visar info om ett lätt försenat tåg 95 på eftermiddagen.  3 år
ID-nummer:  25679
Direktlänk: /bild/00025679/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid gropen i södra utfarten återupptas arbetet så snart persontåget passerat och spåret blir ledigt någon timme.  3 år
ID-nummer:  25680
Direktlänk: /bild/00025680/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med spåret avstängt påbörjas den större urgrävningen för fundamentet.  3 år
ID-nummer:  25681
Direktlänk: /bild/00025681/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävningen sker från spåret med den spårgående maskinen.  3 år
ID-nummer:  25682
Direktlänk: /bild/00025682/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålets djup kontrolleras.  3 år
ID-nummer:  25683
Direktlänk: /bild/00025683/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer detaljerade mätningar sker från gropens botten.  3 år
ID-nummer:  25684
Direktlänk: /bild/00025684/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det har blivit dags att ta fram en stege för att enkelt ta sig ner och upp i gropen.  3 år
ID-nummer:  25685
Direktlänk: /bild/00025685/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med handrörelser dirigeras skopan rätt i ett hörn som föraren inte ser.  3 år
ID-nummer:  25686
Direktlänk: /bild/00025686/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontrollen av djupet fortsätter.  3 år
ID-nummer:  25687
Direktlänk: /bild/00025687/
Fotodatum: den 22 november 2016
Publicerad: den 21 januari 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–149