Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 301–350

Tisdag 30 maj 2017

Maskinen kan byta skepnad på många olika sätt när dess larvfötter, stödben och bommar rör sig.  4 år
ID-nummer:  26295
Direktlänk: /bild/00026295/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa korsning att lyftas tillhör växel 482.  4 år
ID-nummer:  26296
Direktlänk: /bild/00026296/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 482 lyfts från sin vagn.  4 år
ID-nummer:  26297
Direktlänk: /bild/00026297/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transportvagnarna körs undan.  4 år
ID-nummer:  26298
Direktlänk: /bild/00026298/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen ska nu läggas på lämplig plats i väntan på pingsthelgens arbeten.  4 år
ID-nummer:  26299
Direktlänk: /bild/00026299/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln transporteras norrut under gångbron till en tillfällig uppläggningsplats.  4 år
ID-nummer:  26300
Direktlänk: /bild/00026300/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 31 maj 2017

Årets stora arbetshelg är på gång och maskiner, den ena större än den andra, körs in till bangården.  4 år
ID-nummer:  26301
Direktlänk: /bild/00026301/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delarna av växel 480 har nu lagts av intill spåret söder om bangården.  4 år
ID-nummer:  26302
Direktlänk: /bild/00026302/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av detta ska det bli en växel om några dagar.  4 år
ID-nummer:  26303
Direktlänk: /bild/00026303/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelarna ligger omedelbart söder om den plats där de ska placeras.  4 år
ID-nummer:  26304
Direktlänk: /bild/00026304/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora grävmaskinen har lossats från sin transportvagn.  4 år
ID-nummer:  26305
Direktlänk: /bild/00026305/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar har frilagts och märkts upp inför de stora arbetena.  4 år
ID-nummer:  26306
Direktlänk: /bild/00026306/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två grävmaskiner vid södra bangårdsänden i väntan på arbete.  4 år
ID-nummer:  26307
Direktlänk: /bild/00026307/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En signalstolpe har kommit på plats söder om den nya plattformen och signalen ligger intill.  4 år
ID-nummer:  26308
Direktlänk: /bild/00026308/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1 hänger ännu kvar över bangården, men efterträdaren har kommit upp bakom den.  4 år
ID-nummer:  26309
Direktlänk: /bild/00026309/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  26310
Direktlänk: /bild/00026310/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransporttåget står ännu kvar på bangården men behöver lämna den innan arbetena i södra bangårdsänden inleds.  4 år
ID-nummer:  26311
Direktlänk: /bild/00026311/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i norra delen av bangården kommer arbeten att ske och en grävskopa modell större vittnar om det.  4 år
ID-nummer:  26312
Direktlänk: /bild/00026312/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla bryggorna och spåren i Gällivare får snart gå i pension.  4 år
ID-nummer:  26313
Direktlänk: /bild/00026313/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpar och bryggor i höjd med lokstallet i skymningen.  4 år
ID-nummer:  26314
Direktlänk: /bild/00026314/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt från toppen av det berg av krossmassor som lagts upp inför pingsthelgens arbeten.  4 år
ID-nummer:  26315
Direktlänk: /bild/00026315/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från denna tillfälliga utsiktsplats.  4 år
ID-nummer:  26316
Direktlänk: /bild/00026316/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Gällivare väntar på att årets arbeten ska rivstarta under den stundande pingsthelgen.  4 år
ID-nummer:  26317
Direktlänk: /bild/00026317/
Fotodatum: den 31 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!