Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 151–180

Tisdag 16 maj 2017

Det stora fundamentet och en inte riktigt tillräckligt stor lastmaskin, men bort ska det i alla fall.  5 år
ID-nummer:  26130
Direktlänk: /bild/00026130/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra delen av växel 452 har kompletterats med de lösa långsliprarna ovanpå den första delen och ska snart lyftas på plats.  5 år
ID-nummer:  26131
Direktlänk: /bild/00026131/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ganska lång del av den under transporten tvådelade växel 452 lyfts.  5 år
ID-nummer:  26132
Direktlänk: /bild/00026132/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet sker nu med en ganska stor projektintern publik i solskenet.  5 år
ID-nummer:  26133
Direktlänk: /bild/00026133/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra delen av växel 452 kommer på plats, i förgrunden ligger en passbit för inlandsbanans anslutning.  5 år
ID-nummer:  26134
Direktlänk: /bild/00026134/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Denna del för Inlandsbanans anslutning ska nu läggas direkt efter växeln.  5 år
ID-nummer:  26135
Direktlänk: /bild/00026135/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom långsliprar binder samman spåren närmast växeln är detta en komplicerad del att lyfta.  5 år
ID-nummer:  26136
Direktlänk: /bild/00026136/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av traktorgrävaren kan delen ändå komma i balans och lyftas mot sin framtida position.  5 år
ID-nummer:  26137
Direktlänk: /bild/00026137/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här kan positionen i viss mån styras även i direktkontakt med lyftbommen.  5 år
ID-nummer:  26138
Direktlänk: /bild/00026138/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans anslutning till spår 3 och växel 452 färdigställs.  5 år
ID-nummer:  26139
Direktlänk: /bild/00026139/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda växlarna i spår 3 har kommit på plats, nu återstår växel 453 i spår 2.  5 år
ID-nummer:  26140
Direktlänk: /bild/00026140/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 453 ska läggas till höger i bild, till vänster syns Inlandsbanans nya anslutning.  5 år
ID-nummer:  26141
Direktlänk: /bild/00026141/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En hel del arbeten återstår efter att växlarna kommit på plats, men den nya norra bangårdsänden växer nu ändå fram snabbt.  5 år
ID-nummer:  26142
Direktlänk: /bild/00026142/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en av många hämtningar av växeldelar från transportvagnarna som stod uppställda på spår 2, här är det första delen av växel 453 som lossas från sin vagn.  7 år
ID-nummer:  21966
Direktlänk: /bild/00021966/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen för växel 453 är en av sammanlagt åtta större färdigbyggda växeldelar som levererades med tåget.  7 år
ID-nummer:  21967
Direktlänk: /bild/00021967/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen är på väg ut på spår som lagts ut tidigare under dagen för att lägga även denna del på plats.  7 år
ID-nummer:  21968
Direktlänk: /bild/00021968/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen passas in efter tidigare inlagda delen och mäts noggrant in för att hamna rätt innan man åter lossar den från kranen.  7 år
ID-nummer:  21969
Direktlänk: /bild/00021969/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra delen av växel 453 är på väg fram mot sin plats.  5 år
ID-nummer:  26144
Direktlänk: /bild/00026144/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen lyfter den stora växeldelen med lätthet.  5 år
ID-nummer:  26145
Direktlänk: /bild/00026145/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra delen läggs på plats.  5 år
ID-nummer:  26146
Direktlänk: /bild/00026146/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med denna växelläggning får Inlandsbanan en ny infart på bangården, den lämnar den tidigare sträckningen omkring 100 meter före den gamla infartssignalen och går samman med spåret från Kiruna. Även omformarspåret närmast till höger i bild ska kopplas samman med Inlandsbanan och Malmbanan med en växel här vid ett senare tillfälle.  7 år
ID-nummer:  21970
Direktlänk: /bild/00021970/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De flesta transportvagnar är nu tomma när dagens sista växeldel hämtas.  5 år
ID-nummer:  26147
Direktlänk: /bild/00026147/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje delen av växel 453 med tungor och växeldrev hämtas från sin vagn.  5 år
ID-nummer:  26148
Direktlänk: /bild/00026148/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla driftplatsgränsen och systemgränsen mot Porjus har gjort sitt på den här platsen. Båda spåren till vänster kommer att utgå och tillsammans med det redan rivna spår 1 har alltså de fem spåren i plankorsningen i norra delen av bangården snart reducerats till två.  7 år
ID-nummer:  21972
Direktlänk: /bild/00021972/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens sista körning över plankorsningen med last för Kirow-kranen.  5 år
ID-nummer:  26149
Direktlänk: /bild/00026149/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora spårspannet ska nu passas in i det kvarvarande hålet.  5 år
ID-nummer:  26150
Direktlänk: /bild/00026150/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återigen är det precisionsarbete när delen ska läggas samman med förra delen.  5 år
ID-nummer:  26152
Direktlänk: /bild/00026152/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i andra änden får man nu vakta med spettet så att delen hamnar rätt mot befintligt spår.  5 år
ID-nummer:  26153
Direktlänk: /bild/00026153/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så har bommen sänkts och växeln ligger på sin plats i sin helhet.  5 år
ID-nummer:  26154
Direktlänk: /bild/00026154/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen är klar med sitt uppdrag för den här gången.  5 år
ID-nummer:  26155
Direktlänk: /bild/00026155/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 211–240