Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Bilder och filmer (373)

Måndag 29 maj 2017

Ännu en plattformsskylt som börjar avslöja plattformsspårets nya spårnummer. 27 dgr
ID-nummer:  26245
Direktlänk: /bild/00026245/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med såväl sjö- som fjällutsikt. 27 dgr
ID-nummer:  26246
Direktlänk: /bild/00026246/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbetena fortsätter i södra infarten. 27 dgr
ID-nummer:  26247
Direktlänk: /bild/00026247/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna skyddas under jorden vid sidan av spåren så att de kommande schaktarbetena inte ska påverka dem. 27 dgr
ID-nummer:  26248
Direktlänk: /bild/00026248/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jorden återfylls över kablarna. 27 dgr
ID-nummer:  26249
Direktlänk: /bild/00026249/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbeten vid södra bangårdsänden. 27 dgr
ID-nummer:  26250
Direktlänk: /bild/00026250/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 30 maj 2017

EN ny växeltransport har ankommit till Gällivare nu när den största trafikavstängningen under hela bygget står för dörren. 27 dgr
ID-nummer:  26251
Direktlänk: /bild/00026251/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns delar av de låga plattformerna mellan spåren 2, 3 och 4 kvar söder om stationshuset. 27 dgr
ID-nummer:  26252
Direktlänk: /bild/00026252/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggarmaskinen kommer nu till användning igen. 27 dgr
ID-nummer:  26253
Direktlänk: /bild/00026253/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är tre växlar till bangårdens södra del som har levererats. 27 dgr
ID-nummer:  26254
Direktlänk: /bild/00026254/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 484 som ska skilja de nya mötesspåren 2 och 3 i söder. 27 dgr
ID-nummer:  26255
Direktlänk: /bild/00026255/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 480 som ska ligga längst i söder. 27 dgr
ID-nummer:  26256
Direktlänk: /bild/00026256/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På vagnar längre fram i tåget finns resterande delar av de tre växlarna. 27 dgr
ID-nummer:  26257
Direktlänk: /bild/00026257/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen av växel 482, den 40-växel som ska ansluta spåren för uppställning och växling till de tre mötesspåren. 27 dgr
ID-nummer:  26258
Direktlänk: /bild/00026258/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransporten på spår 5. 27 dgr
ID-nummer:  26259
Direktlänk: /bild/00026259/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya växlar till Gällivare. 27 dgr
ID-nummer:  26260
Direktlänk: /bild/00026260/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två övriga delarna av växel 484. 27 dgr
ID-nummer:  26261
Direktlänk: /bild/00026261/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena halvan av växel 484 som är kortare och levereras i två delar. 27 dgr
ID-nummer:  26262
Direktlänk: /bild/00026262/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydligaste växel 480 är dock liksom 484 en 80-växel och har sammanlagt tre delar varav två ligger på denna vagn bakom personalvagnen. 27 dgr
ID-nummer:  26263
Direktlänk: /bild/00026263/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen i norr har en ny huvudsignal satts upp på signalstolpen, men den är ännu inte inkopplad. 27 dgr
ID-nummer:  26264
Direktlänk: /bild/00026264/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lossning av växeldelar har påbörjats. 27 dgr
ID-nummer:  26265
Direktlänk: /bild/00026265/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ligger långsliprar till växlarna 471 och 472 som ska knyta ihop växelförbindelserna framför stationshuset. 27 dgr
ID-nummer:  26266
Direktlänk: /bild/00026266/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har lossningen av växeldelarna från transportvagnarna påbörjats. 27 dgr
ID-nummer:  26267
Direktlänk: /bild/00026267/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen har ställts upp över spåret varefter vagnarna har backats in under den. 27 dgr
ID-nummer:  26268
Direktlänk: /bild/00026268/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tungdelen av växel 482 lyfts från sin vagn. 27 dgr
ID-nummer:  26269
Direktlänk: /bild/00026269/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas undan så att maskinen åter står fritt. 27 dgr
ID-nummer:  26270
Direktlänk: /bild/00026270/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen parallellförflyttas åt sidan för att kunna lägga växeln vid sidan av spåret. 27 dgr
ID-nummer:  26271
Direktlänk: /bild/00026271/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart växeln inte längre hänger över spåret kan den läggas ned. 27 dgr
ID-nummer:  26272
Direktlänk: /bild/00026272/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora mellanrummet mellan spår 5 och spår 6 kommer väl till pass för tillfällig lagring av växeldelar. 27 dgr
ID-nummer:  26273
Direktlänk: /bild/00026273/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När växeln lagts ned flyttas maskinen bort från den. 27 dgr
ID-nummer:  26274
Direktlänk: /bild/00026274/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen körs tillbaka till spåret och hissas upp i toppläge så att transportvagnarna kan komma in under den. 27 dgr
ID-nummer:  26275
Direktlänk: /bild/00026275/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas in under maskinen igen. 27 dgr
ID-nummer:  26276
Direktlänk: /bild/00026276/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två delarna av växel 480 står på tur att lyftas. 27 dgr
ID-nummer:  26277
Direktlänk: /bild/00026277/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av bommarna med lyftkrokar sänks ner mot rälsen. 27 dgr
ID-nummer:  26278
Direktlänk: /bild/00026278/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Krokarna hakas fast om rälsen. 27 dgr
ID-nummer:  26279
Direktlänk: /bild/00026279/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas med övriga krokar. 27 dgr
ID-nummer:  26280
Direktlänk: /bild/00026280/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan växeln lyftas. 27 dgr
ID-nummer:  26281
Direktlänk: /bild/00026281/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas åter iväg norrut. 27 dgr
ID-nummer:  26282
Direktlänk: /bild/00026282/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här lades dock växeldelen ned på vagnen intill i stället för på marken, den vidare transporten till södra bangårdsänden sker vid något annat tillfälle. 27 dgr
ID-nummer:  26283
Direktlänk: /bild/00026283/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det har blivit dags att lossa korsningsdelarna. 27 dgr
ID-nummer:  26284
Direktlänk: /bild/00026284/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det snedställda lastplanet sänks ned till horisontellt läge. 27 dgr
ID-nummer:  26285
Direktlänk: /bild/00026285/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter lossas de bultar som hållti växeln på plats under transporten. 27 dgr
ID-nummer:  26286
Direktlänk: /bild/00026286/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en växel sänks till horisontellt läge. 27 dgr
ID-nummer:  26287
Direktlänk: /bild/00026287/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren med spårläggaren upprepas. 27 dgr
ID-nummer:  26288
Direktlänk: /bild/00026288/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här passerar spårläggarens egen transportvagn under densamma, just nu var det dock inte dags att lasta maskinen på vagnen. 27 dgr
ID-nummer:  26289
Direktlänk: /bild/00026289/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 484 står först på tur att lyftas. 27 dgr
ID-nummer:  26290
Direktlänk: /bild/00026290/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen har lyfts och vagnarna kan växlas undan. 27 dgr
ID-nummer:  26291
Direktlänk: /bild/00026291/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen stagar åt sidan bort från spåret. 27 dgr
ID-nummer:  26292
Direktlänk: /bild/00026292/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen läggs tillfälligt mellan spår 5 och 6. 27 dgr
ID-nummer:  26293
Direktlänk: /bild/00026293/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen modell Desec arbetar på Gällivare bangård. 27 dgr
ID-nummer:  26294
Direktlänk: /bild/00026294/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!