Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 251–300

Måndag 29 maj 2017

Ännu en plattformsskylt som börjar avslöja plattformsspårets nya spårnummer.  4 år
ID-nummer:  26245
Direktlänk: /bild/00026245/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med såväl sjö- som fjällutsikt.  4 år
ID-nummer:  26246
Direktlänk: /bild/00026246/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbetena fortsätter i södra infarten.  4 år
ID-nummer:  26247
Direktlänk: /bild/00026247/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna skyddas under jorden vid sidan av spåren så att de kommande schaktarbetena inte ska påverka dem.  4 år
ID-nummer:  26248
Direktlänk: /bild/00026248/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jorden återfylls över kablarna.  4 år
ID-nummer:  26249
Direktlänk: /bild/00026249/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbeten vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  26250
Direktlänk: /bild/00026250/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 30 maj 2017

EN ny växeltransport har ankommit till Gällivare nu när den största trafikavstängningen under hela bygget står för dörren.  4 år
ID-nummer:  26251
Direktlänk: /bild/00026251/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns delar av de låga plattformerna mellan spåren 2, 3 och 4 kvar söder om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  26252
Direktlänk: /bild/00026252/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggarmaskinen kommer nu till användning igen.  4 år
ID-nummer:  26253
Direktlänk: /bild/00026253/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är tre växlar till bangårdens södra del som har levererats.  4 år
ID-nummer:  26254
Direktlänk: /bild/00026254/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 484 som ska skilja de nya mötesspåren 2 och 3 i söder.  4 år
ID-nummer:  26255
Direktlänk: /bild/00026255/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 480 som ska ligga längst i söder.  4 år
ID-nummer:  26256
Direktlänk: /bild/00026256/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På vagnar längre fram i tåget finns resterande delar av de tre växlarna.  4 år
ID-nummer:  26257
Direktlänk: /bild/00026257/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningsdelen av växel 482, den 40-växel som ska ansluta spåren för uppställning och växling till de tre mötesspåren.  4 år
ID-nummer:  26258
Direktlänk: /bild/00026258/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeltransporten på spår 5.  4 år
ID-nummer:  26259
Direktlänk: /bild/00026259/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya växlar till Gällivare.  4 år
ID-nummer:  26260
Direktlänk: /bild/00026260/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två övriga delarna av växel 484.  4 år
ID-nummer:  26261
Direktlänk: /bild/00026261/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den ena halvan av växel 484 som är kortare och levereras i två delar.  4 år
ID-nummer:  26262
Direktlänk: /bild/00026262/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydligaste växel 480 är dock liksom 484 en 80-växel och har sammanlagt tre delar varav två ligger på denna vagn bakom personalvagnen.  4 år
ID-nummer:  26263
Direktlänk: /bild/00026263/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid plankorsningen i norr har en ny huvudsignal satts upp på signalstolpen, men den är ännu inte inkopplad.  4 år
ID-nummer:  26264
Direktlänk: /bild/00026264/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lossning av växeldelar har påbörjats.  4 år
ID-nummer:  26265
Direktlänk: /bild/00026265/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här ligger långsliprar till växlarna 471 och 472 som ska knyta ihop växelförbindelserna framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  26266
Direktlänk: /bild/00026266/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har lossningen av växeldelarna från transportvagnarna påbörjats.  4 år
ID-nummer:  26267
Direktlänk: /bild/00026267/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen har ställts upp över spåret varefter vagnarna har backats in under den.  4 år
ID-nummer:  26268
Direktlänk: /bild/00026268/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tungdelen av växel 482 lyfts från sin vagn.  4 år
ID-nummer:  26269
Direktlänk: /bild/00026269/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas undan så att maskinen åter står fritt.  4 år
ID-nummer:  26270
Direktlänk: /bild/00026270/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen parallellförflyttas åt sidan för att kunna lägga växeln vid sidan av spåret.  4 år
ID-nummer:  26271
Direktlänk: /bild/00026271/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart växeln inte längre hänger över spåret kan den läggas ned.  4 år
ID-nummer:  26272
Direktlänk: /bild/00026272/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora mellanrummet mellan spår 5 och spår 6 kommer väl till pass för tillfällig lagring av växeldelar.  4 år
ID-nummer:  26273
Direktlänk: /bild/00026273/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När växeln lagts ned flyttas maskinen bort från den.  4 år
ID-nummer:  26274
Direktlänk: /bild/00026274/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen körs tillbaka till spåret och hissas upp i toppläge så att transportvagnarna kan komma in under den.  4 år
ID-nummer:  26275
Direktlänk: /bild/00026275/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas in under maskinen igen.  4 år
ID-nummer:  26276
Direktlänk: /bild/00026276/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två delarna av växel 480 står på tur att lyftas.  4 år
ID-nummer:  26277
Direktlänk: /bild/00026277/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av bommarna med lyftkrokar sänks ner mot rälsen.  4 år
ID-nummer:  26278
Direktlänk: /bild/00026278/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Krokarna hakas fast om rälsen.  4 år
ID-nummer:  26279
Direktlänk: /bild/00026279/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren upprepas med övriga krokar.  4 år
ID-nummer:  26280
Direktlänk: /bild/00026280/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan växeln lyftas.  4 år
ID-nummer:  26281
Direktlänk: /bild/00026281/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnarna växlas åter iväg norrut.  4 år
ID-nummer:  26282
Direktlänk: /bild/00026282/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här lades dock växeldelen ned på vagnen intill i stället för på marken, den vidare transporten till södra bangårdsänden sker vid något annat tillfälle.  4 år
ID-nummer:  26283
Direktlänk: /bild/00026283/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det har blivit dags att lossa korsningsdelarna.  4 år
ID-nummer:  26284
Direktlänk: /bild/00026284/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det snedställda lastplanet sänks ned till horisontellt läge.  4 år
ID-nummer:  26285
Direktlänk: /bild/00026285/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Därefter lossas de bultar som hållti växeln på plats under transporten.  4 år
ID-nummer:  26286
Direktlänk: /bild/00026286/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en växel sänks till horisontellt läge.  4 år
ID-nummer:  26287
Direktlänk: /bild/00026287/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Proceduren med spårläggaren upprepas.  4 år
ID-nummer:  26288
Direktlänk: /bild/00026288/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här passerar spårläggarens egen transportvagn under densamma, just nu var det dock inte dags att lasta maskinen på vagnen.  4 år
ID-nummer:  26289
Direktlänk: /bild/00026289/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen till växel 484 står först på tur att lyftas.  4 år
ID-nummer:  26290
Direktlänk: /bild/00026290/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen har lyfts och vagnarna kan växlas undan.  4 år
ID-nummer:  26291
Direktlänk: /bild/00026291/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskinen stagar åt sidan bort från spåret.  4 år
ID-nummer:  26292
Direktlänk: /bild/00026292/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Korsningen läggs tillfälligt mellan spår 5 och 6.  4 år
ID-nummer:  26293
Direktlänk: /bild/00026293/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårläggningsmaskinen modell Desec arbetar på Gällivare bangård.  4 år
ID-nummer:  26294
Direktlänk: /bild/00026294/
Fotodatum: den 30 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 351–373