Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 201–250

Onsdag 17 maj 2017

Nytt material levereras hela tiden, här är det kabelrännor som lossas. I förgrunden syns nya bryggor som byggts ihop och senare ska sättas upp över bangården.  4 år
ID-nummer:  26195
Direktlänk: /bild/00026195/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hålet vid stationshuset växer sig allt djupare.  4 år
ID-nummer:  26196
Direktlänk: /bild/00026196/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omvandlingen av södra bangårdsänden har bara börjat, men kommer snart att intensifieras.  4 år
ID-nummer:  26197
Direktlänk: /bild/00026197/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya utformningen av södra bangårdsänden kan anas med ledning av de nya stolparna och bryggorna.  4 år
ID-nummer:  26198
Direktlänk: /bild/00026198/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Material körs inte bara bort från bangården, här används den tillfälliga överfarten i höjd med stationshuset för att köra fram fyllnadsmaterial.  4 år
ID-nummer:  26199
Direktlänk: /bild/00026199/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet framför stationshuset har kommit på plats och gropen ska nu återfyllas.  4 år
ID-nummer:  26200
Direktlänk: /bild/00026200/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har en stoppbock kommit upp på inlandsbanans infart. Ställverket känner ännu inte till de nya växlarna som därför inte kan användas.  4 år
ID-nummer:  26201
Direktlänk: /bild/00026201/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanan är nu en lång återvändsgränd med hinder snöpligt nära slutstationen.  4 år
ID-nummer:  26202
Direktlänk: /bild/00026202/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna börjar bli redo för trafik, dock endast i rakläge.  4 år
ID-nummer:  26203
Direktlänk: /bild/00026203/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna klovas inför trafikstarten då den gamla växelförbindelsen längre söderut ska användas ytterligare en tid.  4 år
ID-nummer:  26204
Direktlänk: /bild/00026204/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det första tåget efter trafikstoppet blev tåg 96 mot Narvik som här passerar de nya växlarna.  4 år
ID-nummer:  26205
Direktlänk: /bild/00026205/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax därefter passerar malmtåget 9959 på spår 2.  4 år
ID-nummer:  26206
Direktlänk: /bild/00026206/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett godståg från Narvik blev tredje tåg över de nya växlarna.  4 år
ID-nummer:  26207
Direktlänk: /bild/00026207/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 18 maj 2017

Gamla kabelrännor plockas upp intill spår 2 strax söder om plankorsningen i norr.  4 år
ID-nummer:  26208
Direktlänk: /bild/00026208/
Fotodatum: den 18 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med grävmaskinens gripklo lyfts rännorna en och en.  4 år
ID-nummer:  26209
Direktlänk: /bild/00026209/
Fotodatum: den 18 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännorna placeras vid sidan av spårområdet för vidare transport.  4 år
ID-nummer:  26210
Direktlänk: /bild/00026210/
Fotodatum: den 18 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa arbeten pågår i de nya växlarna även denna dag.  4 år
ID-nummer:  26211
Direktlänk: /bild/00026211/
Fotodatum: den 18 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har också Inlandsbanan åter lagts om till den gamla sträckningen. Tydligen behövde banan användas innan ställverksbytet i början av juni och det blev då tydligen enklast att fortsätta använda den gamla infarten fram tills dess.  4 år
ID-nummer:  26212
Direktlänk: /bild/00026212/
Fotodatum: den 18 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 23 maj 2017

Vid södra utfarten förbereds de stora arbetena som ska ske i början av juni.  4 år
ID-nummer:  26213
Direktlänk: /bild/00026213/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten söderifrån, den första nya växeln hamnar något söder om nuvarande bangårdsände.  4 år
ID-nummer:  26214
Direktlänk: /bild/00026214/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten söderut sedd från plankorsningen, även här syns nya stolpfundament till vänster.  4 år
ID-nummer:  26215
Direktlänk: /bild/00026215/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar lagras tillfälligt intill spåret inför de kommande arbetena.  4 år
ID-nummer:  26216
Direktlänk: /bild/00026216/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här strax söder om nuvarande bangård hamnar den sydligaste av de nya växlarna.  4 år
ID-nummer:  26217
Direktlänk: /bild/00026217/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En plats som snart förändras.  4 år
ID-nummer:  26218
Direktlänk: /bild/00026218/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det sedan tidigare byggda skyddsspåret ska snart kopplas samman med resterande spår.  4 år
ID-nummer:  26219
Direktlänk: /bild/00026219/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadam körs fram och läggs upp på den nya vändplanen intill södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  26220
Direktlänk: /bild/00026220/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Materialhögarna växer runt bangården.  4 år
ID-nummer:  26221
Direktlänk: /bild/00026221/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från gångbron.  4 år
ID-nummer:  26222
Direktlänk: /bild/00026222/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron.  4 år
ID-nummer:  26223
Direktlänk: /bild/00026223/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vårvindarna leker med dammet intill ett par uppställda grävmaskiner.  4 år
ID-nummer:  26224
Direktlänk: /bild/00026224/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av den nya plattformen har vindarna redan skyltat om till det spårnummer som ska gälla efter ställverksbytet.  4 år
ID-nummer:  26225
Direktlänk: /bild/00026225/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna i norra bangårdsänden är klara men används inte.  4 år
ID-nummer:  26226
Direktlänk: /bild/00026226/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill plankorsningen har en ny signalstolpe kommit på plats intill spår 3.  4 år
ID-nummer:  26227
Direktlänk: /bild/00026227/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelarbeten intill bangårdens nordöstra sida inför sommarens arbeten.  4 år
ID-nummer:  26228
Direktlänk: /bild/00026228/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Man behöver ha koll på och skydda kablar som ska vara kvar under arbetena.  4 år
ID-nummer:  26229
Direktlänk: /bild/00026229/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En grävmaskin står för grävningen.  4 år
ID-nummer:  26230
Direktlänk: /bild/00026230/
Fotodatum: den 23 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 24 maj 2017

Nya stolpar har lagts fram framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  26231
Direktlänk: /bild/00026231/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stötta ska komplettera en redan uppsatt kontaktledningsstolpe.  4 år
ID-nummer:  26232
Direktlänk: /bild/00026232/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från den nya plattformen där den gamla huvudplattformens låg.  4 år
ID-nummer:  26233
Direktlänk: /bild/00026233/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en stolpe på väg att komma på plats.  4 år
ID-nummer:  26234
Direktlänk: /bild/00026234/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna framför stationshuset fyller ännu ingen funktion.  4 år
ID-nummer:  26235
Direktlänk: /bild/00026235/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar och nya fundament söder om de gamla plattformarna.  4 år
ID-nummer:  26236
Direktlänk: /bild/00026236/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  26237
Direktlänk: /bild/00026237/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar grävs ner intill södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  26238
Direktlänk: /bild/00026238/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna förses med plaströr och grävs ner inför de stora schaktarbeten som snart ska utföras här.  4 år
ID-nummer:  26239
Direktlänk: /bild/00026239/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrör vid södra infarten.  4 år
ID-nummer:  26240
Direktlänk: /bild/00026240/
Fotodatum: den 24 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 29 maj 2017

Arbeten med att gräva ner ett stolpfundament intill plankorsningen vid södra infarten mitt i den ljusa majnatten.  4 år
ID-nummer:  26241
Direktlänk: /bild/00026241/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På dagen arbetas det i södra delen av det nybyggda spår 7.  4 år
ID-nummer:  26242
Direktlänk: /bild/00026242/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårspärr är på väg att komma på plats i den ännu inte färdigbyggda södra änden av spåret.  4 år
ID-nummer:  26243
Direktlänk: /bild/00026243/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret ska senare anslutas till spår 6 intill även här i södra änden.  4 år
ID-nummer:  26244
Direktlänk: /bild/00026244/
Fotodatum: den 29 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 301–350