Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 121–150

Tisdag 16 maj 2017

Här balanseras hela spårdelen i kranens lyftkrok.  5 år
ID-nummer:  26100
Direktlänk: /bild/00026100/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delen läggs på plats omedelbart norr om växel 454 och består av den del där växelförbindelsen ligger på samma långsliprar som spår 3.  5 år
ID-nummer:  26101
Direktlänk: /bild/00026101/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Positionen passas ibland in med ögonmått.  5 år
ID-nummer:  26102
Direktlänk: /bild/00026102/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen under lyftarbetet på det nylagda spåret, viss kapning behövde ske för att få det hela att passa.  5 år
ID-nummer:  26103
Direktlänk: /bild/00026103/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid stationshuset försvinner den gamla plattformen bit för bit.  5 år
ID-nummer:  26104
Direktlänk: /bild/00026104/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga övergången har kommit till användning, och skyddar främst de redan ombyggda spåren 6 och 7 längst bort.  5 år
ID-nummer:  26105
Direktlänk: /bild/00026105/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsrivningen är snart framme vid gångbron.  5 år
ID-nummer:  26106
Direktlänk: /bild/00026106/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder pågår arbeten med elanläggningen samt grävning för nya stolpfundament borta vid bron över Vassara älv.  5 år
ID-nummer:  26107
Direktlänk: /bild/00026107/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med liftmotorvagnens hjälp flyttas vissa ledningar över till nya stolpar.  5 år
ID-nummer:  26108
Direktlänk: /bild/00026108/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För närvarande arbetar man med hjälpkraftledningen vars gamla upphängning i toppen av de gamla stolparna nu helt har tagits bort.  5 år
ID-nummer:  26109
Direktlänk: /bild/00026109/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr är ännu en platsbyggd del på väg fram mot sin slutliga placering, men först tar arbetet en liten paus.  5 år
ID-nummer:  26110
Direktlänk: /bild/00026110/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannen med träslipers som varit en del av spår 2 ligger upplagda vid sidan av bangården.  5 år
ID-nummer:  26111
Direktlänk: /bild/00026111/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den senast lagda delen ligger växelförbindelsen huvudsakligen på samma sliprar som spår 3. Nästa del ska läggas närmast i bild och binda samman spår 2 till vänster med växelförbindelsen i mitten som behöver gemensamma sliprar när de närmar sig.  5 år
ID-nummer:  26112
Direktlänk: /bild/00026112/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även denna andra passbit är på väg in i position.  5 år
ID-nummer:  26113
Direktlänk: /bild/00026113/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ofta krävs det flera lyft innan delarna kommit på rätt plats.  5 år
ID-nummer:  26114
Direktlänk: /bild/00026114/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återigen dirigeras kranen med handrörelser.  5 år
ID-nummer:  26115
Direktlänk: /bild/00026115/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två övergångsdelarna är på plats och växelförbindelsen är klar fram till korsningen i växel 453 i spår 2.  5 år
ID-nummer:  26116
Direktlänk: /bild/00026116/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först ska dock växel 452 för Inlandsbanans anslutning till spår 3 läggas in.  5 år
ID-nummer:  26117
Direktlänk: /bild/00026117/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första delen av växel 452 bärs upp av kranen som står i nylagda växel 454.  5 år
ID-nummer:  26118
Direktlänk: /bild/00026118/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln passas in mot tidigare lagd räls.  5 år
ID-nummer:  26119
Direktlänk: /bild/00026119/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tungpartiet av växel 452 har kommit på plats, av denna kortare växel återstår nu en del att lägga.  5 år
ID-nummer:  26120
Direktlänk: /bild/00026120/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några extra sliprar läggs in på plats i växel 452.  5 år
ID-nummer:  26121
Direktlänk: /bild/00026121/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsrivningen ger en del avfall i form av gamla betongstöd och fundament till det gamla plattformstaket.  5 år
ID-nummer:  26122
Direktlänk: /bild/00026122/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens innandöme grävs ur och fraktas bort innan kanterna rivs.  5 år
ID-nummer:  26123
Direktlänk: /bild/00026123/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanterna lastas sedan på dumpern, medan fundamenten från det gamla plattformstaket får hanteras på annat sätt.  5 år
ID-nummer:  26124
Direktlänk: /bild/00026124/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av fundamenten grävs fram ur plattformen.  5 år
ID-nummer:  26125
Direktlänk: /bild/00026125/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bara att rubba det tunga fundamentet kräver en hel del arbete.  5 år
ID-nummer:  26126
Direktlänk: /bild/00026126/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med gemensamma krafter försöker man få upp fundamentet ur sitt hålrum.  5 år
ID-nummer:  26127
Direktlänk: /bild/00026127/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tyngden kan lätt inses när lastmaskinen har svårt att hålla bakhjulen på backen under arbetet.  5 år
ID-nummer:  26128
Direktlänk: /bild/00026128/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till slut har i alla fall fundamentet kommit upp till marknivån.  5 år
ID-nummer:  26129
Direktlänk: /bild/00026129/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 181–210