Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 151–200

Tisdag 16 maj 2017

Med denna växelläggning får Inlandsbanan en ny infart på bangården, den lämnar den tidigare sträckningen omkring 100 meter före den gamla infartssignalen och går samman med spåret från Kiruna. Även omformarspåret närmast till höger i bild ska kopplas samman med Inlandsbanan och Malmbanan med en växel här vid ett senare tillfälle.  6 år
ID-nummer:  21970
Direktlänk: /bild/00021970/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De flesta transportvagnar är nu tomma när dagens sista växeldel hämtas.  5 år
ID-nummer:  26147
Direktlänk: /bild/00026147/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje delen av växel 453 med tungor och växeldrev hämtas från sin vagn.  5 år
ID-nummer:  26148
Direktlänk: /bild/00026148/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla driftplatsgränsen och systemgränsen mot Porjus har gjort sitt på den här platsen. Båda spåren till vänster kommer att utgå och tillsammans med det redan rivna spår 1 har alltså de fem spåren i plankorsningen i norra delen av bangården snart reducerats till två.  6 år
ID-nummer:  21972
Direktlänk: /bild/00021972/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens sista körning över plankorsningen med last för Kirow-kranen.  5 år
ID-nummer:  26149
Direktlänk: /bild/00026149/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det stora spårspannet ska nu passas in i det kvarvarande hålet.  5 år
ID-nummer:  26150
Direktlänk: /bild/00026150/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återigen är det precisionsarbete när delen ska läggas samman med förra delen.  5 år
ID-nummer:  26152
Direktlänk: /bild/00026152/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även i andra änden får man nu vakta med spettet så att delen hamnar rätt mot befintligt spår.  5 år
ID-nummer:  26153
Direktlänk: /bild/00026153/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så har bommen sänkts och växeln ligger på sin plats i sin helhet.  5 år
ID-nummer:  26154
Direktlänk: /bild/00026154/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen är klar med sitt uppdrag för den här gången.  5 år
ID-nummer:  26155
Direktlänk: /bild/00026155/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen backar nu tillbaka mot transporttåget som den senare åter ska växlas in i.  5 år
ID-nummer:  26156
Direktlänk: /bild/00026156/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer makadam läggs ut i de nylagda växlarna.  5 år
ID-nummer:  26157
Direktlänk: /bild/00026157/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter omkring åtta timmars arbete låg alla växlar på den avsedda platsen, men en hel del arbeten återstår innan trafiken åter kan släppas på här, till exempel svetsning och riktning.  6 år
ID-nummer:  21971
Direktlänk: /bild/00021971/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med de nya växlarna kan bangården snart smalnas av från fem till två spår.  5 år
ID-nummer:  26158
Direktlänk: /bild/00026158/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsrivningen har avancerat in under gångbron.  5 år
ID-nummer:  26159
Direktlänk: /bild/00026159/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett gammalt fundament grävs upp ur plattformen.  5 år
ID-nummer:  26160
Direktlänk: /bild/00026160/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har fundamentet till slut kommit upp i lastmaskinens skopa.  5 år
ID-nummer:  26161
Direktlänk: /bild/00026161/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en gång visar det sig hur tunga fundamenten verkligen är.  5 år
ID-nummer:  26162
Direktlänk: /bild/00026162/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen har nu ätit sig genom en stor del av plattformen och står nu mitt framför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  26163
Direktlänk: /bild/00026163/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av den gamla lägre plattformen pågår grävning för ett nytt stolpfundament.  5 år
ID-nummer:  26164
Direktlänk: /bild/00026164/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En djup grop krävs för de stora fundamenten.  5 år
ID-nummer:  26165
Direktlänk: /bild/00026165/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från den nya plattformens södra ände. Här har vissa nyheter i kontaktledningsanläggningen nu dykt upp.  5 år
ID-nummer:  26166
Direktlänk: /bild/00026166/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Såväl hjälpkraft som förstärkningslina flyttas över till de nya stolparna vid södra bangårdsänden.  5 år
ID-nummer:  26167
Direktlänk: /bild/00026167/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den återstående lilla delen av den gamla höga plattformen på eftermiddagen.  5 år
ID-nummer:  26168
Direktlänk: /bild/00026168/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr byggs nu Inlandsbanans nya anslutning till spår 3 ihop.  5 år
ID-nummer:  26169
Direktlänk: /bild/00026169/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår kapas och skruvas ihop.  5 år
ID-nummer:  26170
Direktlänk: /bild/00026170/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår byggs ihop tillfälligt då ytterligare en växel ska läggas in här senare för att ansluta även omformarspåret.  5 år
ID-nummer:  26171
Direktlänk: /bild/00026171/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårarbetena i norr, i bakgrunden syns också en spårriktare på spår 2.  5 år
ID-nummer:  26172
Direktlänk: /bild/00026172/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna sedda från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26173
Direktlänk: /bild/00026173/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Maskiner i arbete i de nya växlarna.  5 år
ID-nummer:  26174
Direktlänk: /bild/00026174/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårriktaren ska se till att spåren ligger stabilt i rätt position.  5 år
ID-nummer:  26175
Direktlänk: /bild/00026175/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya växlarna riktas för att kunna tas i drift under morgondagen.  5 år
ID-nummer:  26176
Direktlänk: /bild/00026176/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hela den höga plattformen framför stationshuset hann försvinna under dagen.  5 år
ID-nummer:  26177
Direktlänk: /bild/00026177/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden har nu också två nya kontaktledningsbryggor kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  26178
Direktlänk: /bild/00026178/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med överflyttning av ledningar pågår fortfarande.  5 år
ID-nummer:  26179
Direktlänk: /bild/00026179/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra av de två nyuppsatta bryggorna i bangårdens sydligaste del.  5 år
ID-nummer:  26180
Direktlänk: /bild/00026180/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt vid södra bangårdsänden.  5 år
ID-nummer:  26181
Direktlänk: /bild/00026181/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten med ledningar på stolpe 1312-11 intill det nya skyddsspåret.  5 år
ID-nummer:  26182
Direktlänk: /bild/00026182/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 17 maj 2017

Nytt och gammalt vid södra bangårdsänden sedan den sydligaste nya bryggan kommit på plats.  5 år
ID-nummer:  26183
Direktlänk: /bild/00026183/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den näst sydligaste av de nya bryggorna kom också på plats under avstängningen.  5 år
ID-nummer:  26184
Direktlänk: /bild/00026184/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där den höga plattformen mellan spår 2 och spår 3 nyss låg grävs det nu för ett nytt stolpfundament. Till vänster syns resterna av den låga plattformen som ännu ligger kvar söder om den tidigare plattformsövergången.  5 år
ID-nummer:  26185
Direktlänk: /bild/00026185/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävning för fundament till en ny kontaktledningsstolpe framför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  26186
Direktlänk: /bild/00026186/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I växlarna i norra bangårdsänden fortsätter arbetena inför återöppningen av spåren.  5 år
ID-nummer:  26187
Direktlänk: /bild/00026187/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även om växlarna kom på plats redan under gårdagen är det en hel del arbeten som behöver utföras innan trafiken släpps på.  5 år
ID-nummer:  26188
Direktlänk: /bild/00026188/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans nya anslutning till spår 3 har tagit form och kontrolleras nu med de noggranna mätinstrumenten.  5 år
ID-nummer:  26189
Direktlänk: /bild/00026189/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En del svetsningsarbeten återstår också, här värms en skarv som ska svetsas ihop.  5 år
ID-nummer:  26190
Direktlänk: /bild/00026190/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Termiten har tänts och svetsningen är igång.  5 år
ID-nummer:  26191
Direktlänk: /bild/00026191/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Smältan fyller skarven och rälsen är snart sammanfogad.  5 år
ID-nummer:  26192
Direktlänk: /bild/00026192/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda med Inlandsbanans nya infart i förgrunden.  5 år
ID-nummer:  26193
Direktlänk: /bild/00026193/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen är inväxlad i sitt transporttåg och lämnar snart bangården för den här gången.  5 år
ID-nummer:  26194
Direktlänk: /bild/00026194/
Fotodatum: den 17 maj 2017
Publicerad: den 25 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 251–300