Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 61–90

Tisdag 16 maj 2017

Vid södra bangårdsänden är det dags att resa fler nya kontaktledningsstolpar.  5 år
ID-nummer:  26041
Direktlänk: /bild/00026041/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stolpen lyfts upp och styrs mot sitt fundament.  5 år
ID-nummer:  26042
Direktlänk: /bild/00026042/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl på plats på fundamentet skruvas stolpen fast.  5 år
ID-nummer:  26043
Direktlänk: /bild/00026043/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftledningens linor kan sedan flyttas över till den nya stolpen.  5 år
ID-nummer:  26044
Direktlänk: /bild/00026044/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flytt av ledningar från gamla till nya stolpar i södra bangårdsänden.  5 år
ID-nummer:  26045
Direktlänk: /bild/00026045/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill bron över Vassara älv vid södra utfarten ska nya stolpfundament grävas ner.  5 år
ID-nummer:  26046
Direktlänk: /bild/00026046/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten i slänten intill bron.  5 år
ID-nummer:  26047
Direktlänk: /bild/00026047/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen försvinner nu bit för bit från norr.  5 år
ID-nummer:  26048
Direktlänk: /bild/00026048/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen håller nu på att startas upp och lossas från sin transportposition.  5 år
ID-nummer:  26049
Direktlänk: /bild/00026049/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där växlarna ska läggas ut blir också klar allt längre norrut.  5 år
ID-nummer:  26050
Direktlänk: /bild/00026050/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen ska nu växlas ur tågsättet.  5 år
ID-nummer:  26051
Direktlänk: /bild/00026051/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen och den främsta vagnen lämnar övriga vagnar bakom sig.  5 år
ID-nummer:  26052
Direktlänk: /bild/00026052/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att kranen passerat en växel kan den lämna även den främsta vagnen och backa in på spåret intill.  5 år
ID-nummer:  26053
Direktlänk: /bild/00026053/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på väg mot dagens arbete efter att ha blivit utväxlad ur sitt transporttåg.  7 år
ID-nummer:  21965
Direktlänk: /bild/00021965/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen har kört upp mot plankorsningen i norr medan vagnarna växlas samma igen i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  26054
Direktlänk: /bild/00026054/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt plockas ett första spårspann bort från spår 2 där en av de nya växlarna hamnar. I bakgrunden baxas också infartskurvan om för att passa till de nya växlarna.  5 år
ID-nummer:  26055
Direktlänk: /bild/00026055/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett spårspann är på väg bort.  5 år
ID-nummer:  26056
Direktlänk: /bild/00026056/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balansakt på hög nivå när spårspannet lyfts bort.  5 år
ID-nummer:  26057
Direktlänk: /bild/00026057/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transporttåget växlas nu fram mot plankorsningen och kranen.  5 år
ID-nummer:  26058
Direktlänk: /bild/00026058/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen och växeltransporttåget sida vid sida.  5 år
ID-nummer:  26059
Direktlänk: /bild/00026059/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först tillkopplas kranens lyftbom som låg på vagnen i änden av tågsättet.  5 år
ID-nummer:  26060
Direktlänk: /bild/00026060/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har nu också kranens motvikt fällts ut i bakänden.  5 år
ID-nummer:  26061
Direktlänk: /bild/00026061/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dags att hämta den första delen av växel 454 som ska ligga i spår 3 närmast plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26062
Direktlänk: /bild/00026062/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen fästs i lyftbommen.  5 år
ID-nummer:  26063
Direktlänk: /bild/00026063/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart man har lyckats balansera bommen så att den hänger horisontellt kan växeln lyftas.  5 år
ID-nummer:  26064
Direktlänk: /bild/00026064/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har den tidigare diagonalställda korsningsdelen av växeln sänkts ner i horisontellt läge.  5 år
ID-nummer:  26065
Direktlänk: /bild/00026065/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första delen av växel 454 är påväg fram mot plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26066
Direktlänk: /bild/00026066/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen passerar över plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26067
Direktlänk: /bild/00026067/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora laster balanserar på den spårgående kranen.  5 år
ID-nummer:  26068
Direktlänk: /bild/00026068/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kranen är framme vid växelns plats sänks den ned.  5 år
ID-nummer:  26069
Direktlänk: /bild/00026069/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 121–150