Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 51–100

Tisdag 16 maj 2017

Kirow-kranen ska nu växlas ur tågsättet.  5 år
ID-nummer:  26051
Direktlänk: /bild/00026051/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen och den främsta vagnen lämnar övriga vagnar bakom sig.  5 år
ID-nummer:  26052
Direktlänk: /bild/00026052/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att kranen passerat en växel kan den lämna även den främsta vagnen och backa in på spåret intill.  5 år
ID-nummer:  26053
Direktlänk: /bild/00026053/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på väg mot dagens arbete efter att ha blivit utväxlad ur sitt transporttåg.  6 år
ID-nummer:  21965
Direktlänk: /bild/00021965/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen har kört upp mot plankorsningen i norr medan vagnarna växlas samma igen i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  26054
Direktlänk: /bild/00026054/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt plockas ett första spårspann bort från spår 2 där en av de nya växlarna hamnar. I bakgrunden baxas också infartskurvan om för att passa till de nya växlarna.  5 år
ID-nummer:  26055
Direktlänk: /bild/00026055/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett spårspann är på väg bort.  5 år
ID-nummer:  26056
Direktlänk: /bild/00026056/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balansakt på hög nivå när spårspannet lyfts bort.  5 år
ID-nummer:  26057
Direktlänk: /bild/00026057/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transporttåget växlas nu fram mot plankorsningen och kranen.  5 år
ID-nummer:  26058
Direktlänk: /bild/00026058/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen och växeltransporttåget sida vid sida.  5 år
ID-nummer:  26059
Direktlänk: /bild/00026059/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först tillkopplas kranens lyftbom som låg på vagnen i änden av tågsättet.  5 år
ID-nummer:  26060
Direktlänk: /bild/00026060/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har nu också kranens motvikt fällts ut i bakänden.  5 år
ID-nummer:  26061
Direktlänk: /bild/00026061/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dags att hämta den första delen av växel 454 som ska ligga i spår 3 närmast plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26062
Direktlänk: /bild/00026062/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen fästs i lyftbommen.  5 år
ID-nummer:  26063
Direktlänk: /bild/00026063/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart man har lyckats balansera bommen så att den hänger horisontellt kan växeln lyftas.  5 år
ID-nummer:  26064
Direktlänk: /bild/00026064/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har den tidigare diagonalställda korsningsdelen av växeln sänkts ner i horisontellt läge.  5 år
ID-nummer:  26065
Direktlänk: /bild/00026065/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första delen av växel 454 är påväg fram mot plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26066
Direktlänk: /bild/00026066/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen passerar över plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26067
Direktlänk: /bild/00026067/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora laster balanserar på den spårgående kranen.  5 år
ID-nummer:  26068
Direktlänk: /bild/00026068/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kranen är framme vid växelns plats sänks den ned.  5 år
ID-nummer:  26069
Direktlänk: /bild/00026069/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt passas delen in mot den befintliga spåränden.  5 år
ID-nummer:  26070
Direktlänk: /bild/00026070/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln dirigeras till rätt position med handrörelser.  5 år
ID-nummer:  26071
Direktlänk: /bild/00026071/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rätt position har hittats skruvas ändarna ihop med tillfälliga skarvjärn.  5 år
ID-nummer:  26072
Direktlänk: /bild/00026072/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första delen har kommit på plats och bommen har sänkts så att den kan frigöras från växeln.  5 år
ID-nummer:  26073
Direktlänk: /bild/00026073/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delarna mäts hela tiden in noggrant.  5 år
ID-nummer:  26074
Direktlänk: /bild/00026074/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När den nya delen kommit på plats fylls mellanrummen mellan sliprarna med makadam.  5 år
ID-nummer:  26075
Direktlänk: /bild/00026075/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Påfyllning av makadam i den nya växeln.  5 år
ID-nummer:  26076
Direktlänk: /bild/00026076/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första av tre delar av växel 454 ligger nu på plats.  5 år
ID-nummer:  26077
Direktlänk: /bild/00026077/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare kommer den andra delen av växeln fram över plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  26078
Direktlänk: /bild/00026078/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora kranen kör nu ut på den nyss lagda växeldelen som ännu sviktar något.  5 år
ID-nummer:  26079
Direktlänk: /bild/00026079/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen står här helt på den nylagda första delen av växeln och ska nu lägga den andra delen på plats.  5 år
ID-nummer:  26080
Direktlänk: /bild/00026080/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelns andra del passas in mot den första.  5 år
ID-nummer:  26081
Direktlänk: /bild/00026081/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfälliga skarvjärn sätts i skarven mellan delarna.  5 år
ID-nummer:  26082
Direktlänk: /bild/00026082/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två delar av tre har kommit på plats, korsningsdelen återstår.  5 år
ID-nummer:  26083
Direktlänk: /bild/00026083/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen har körts fram till den tredje delen av växeln på det nu nedfällda bärplanet på transportvagnen.  5 år
ID-nummer:  26084
Direktlänk: /bild/00026084/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen bredvid transportvagnen där växeln nu i horisontalläge ligger utanför lastprofilen. Notera också att Kirow-kranen har fällt ut ett stödben för att klara det tunga lyftet med tyngdpunkt vid sidan av spåret.  5 år
ID-nummer:  26085
Direktlänk: /bild/00026085/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje delen av växeln lyfter från transportvagnen.  5 år
ID-nummer:  26086
Direktlänk: /bild/00026086/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta rullar kranen med den breda växeldelen fram mot plakorsningen.  5 år
ID-nummer:  26087
Direktlänk: /bild/00026087/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För tredje gången spärras plankorsningen av en passerade växel.  5 år
ID-nummer:  26088
Direktlänk: /bild/00026088/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje delen passas in mot den andra.  5 år
ID-nummer:  26089
Direktlänk: /bild/00026089/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart är också denna del på rätt plats.  5 år
ID-nummer:  26090
Direktlänk: /bild/00026090/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 454 norr om plankorsningen har kommit på plats i sin helhet.  5 år
ID-nummer:  26091
Direktlänk: /bild/00026091/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en transportvagns lastplan ska fällas ner.  5 år
ID-nummer:  26092
Direktlänk: /bild/00026092/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först fälls stödbenen ned för att vagnen inte ska tippa.  5 år
ID-nummer:  26093
Direktlänk: /bild/00026093/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut håller Kirow-kranen på att hämta första delen av växel 452.  5 år
ID-nummer:  26094
Direktlänk: /bild/00026094/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När lastplanet nu vilar på stödbenen kan tappen till stödet som hållit det i snedställt läge under transporten dras ur.  5 år
ID-nummer:  26095
Direktlänk: /bild/00026095/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tappen har suttit i hålet intill operatörens hand, med den borttagen kan lastplanet nu sänkas.  5 år
ID-nummer:  26096
Direktlänk: /bild/00026096/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedsänkning pågår och växeldelen intar horisontellt läge.  5 år
ID-nummer:  26097
Direktlänk: /bild/00026097/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln behöver nu lossas från sina transportsäkringar vilka består av både kedjor och skruvade förband.  5 år
ID-nummer:  26098
Direktlänk: /bild/00026098/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första platsbyggda delen av spår mellan växlarna ska nu kopplas till Kirow-kranen som tillfälligt lämnat sin lyftbom.  5 år
ID-nummer:  26099
Direktlänk: /bild/00026099/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200