Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Bilder och filmer (373)

Tisdag 16 maj 2017

Kirow-kranen ska nu växlas ur tågsättet. 2 mån
ID-nummer:  26051
Direktlänk: /bild/00026051/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen och den främsta vagnen lämnar övriga vagnar bakom sig. 2 mån
ID-nummer:  26052
Direktlänk: /bild/00026052/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att kranen passerat en växel kan den lämna även den främsta vagnen och backa in på spåret intill. 2 mån
ID-nummer:  26053
Direktlänk: /bild/00026053/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på väg mot dagens arbete efter att ha blivit utväxlad ur sitt transporttåg. 2 år
ID-nummer:  21965
Direktlänk: /bild/00021965/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 17 maj 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen har kört upp mot plankorsningen i norr medan vagnarna växlas samma igen i bakgrunden. 2 mån
ID-nummer:  26054
Direktlänk: /bild/00026054/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt plockas ett första spårspann bort från spår 2 där en av de nya växlarna hamnar. I bakgrunden baxas också infartskurvan om för att passa till de nya växlarna. 2 mån
ID-nummer:  26055
Direktlänk: /bild/00026055/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett spårspann är på väg bort. 2 mån
ID-nummer:  26056
Direktlänk: /bild/00026056/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Balansakt på hög nivå när spårspannet lyfts bort. 2 mån
ID-nummer:  26057
Direktlänk: /bild/00026057/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Transporttåget växlas nu fram mot plankorsningen och kranen. 2 mån
ID-nummer:  26058
Direktlänk: /bild/00026058/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen och växeltransporttåget sida vid sida. 2 mån
ID-nummer:  26059
Direktlänk: /bild/00026059/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först tillkopplas kranens lyftbom som låg på vagnen i änden av tågsättet. 2 mån
ID-nummer:  26060
Direktlänk: /bild/00026060/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här har nu också kranens motvikt fällts ut i bakänden. 2 mån
ID-nummer:  26061
Direktlänk: /bild/00026061/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dags att hämta den första delen av växel 454 som ska ligga i spår 3 närmast plankorsningen. 2 mån
ID-nummer:  26062
Direktlänk: /bild/00026062/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen fästs i lyftbommen. 2 mån
ID-nummer:  26063
Direktlänk: /bild/00026063/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart man har lyckats balansera bommen så att den hänger horisontellt kan växeln lyftas. 2 mån
ID-nummer:  26064
Direktlänk: /bild/00026064/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt har den tidigare diagonalställda korsningsdelen av växeln sänkts ner i horisontellt läge. 2 mån
ID-nummer:  26065
Direktlänk: /bild/00026065/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första delen av växel 454 är påväg fram mot plankorsningen. 2 mån
ID-nummer:  26066
Direktlänk: /bild/00026066/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeldelen passerar över plankorsningen. 2 mån
ID-nummer:  26067
Direktlänk: /bild/00026067/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora laster balanserar på den spårgående kranen. 2 mån
ID-nummer:  26068
Direktlänk: /bild/00026068/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kranen är framme vid växelns plats sänks den ned. 2 mån
ID-nummer:  26069
Direktlänk: /bild/00026069/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försiktigt passas delen in mot den befintliga spåränden. 2 mån
ID-nummer:  26070
Direktlänk: /bild/00026070/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln dirigeras till rätt position med handrörelser. 2 mån
ID-nummer:  26071
Direktlänk: /bild/00026071/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rätt position har hittats skruvas ändarna ihop med tillfälliga skarvjärn. 2 mån
ID-nummer:  26072
Direktlänk: /bild/00026072/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Första delen har kommit på plats och bommen har sänkts så att den kan frigöras från växeln. 2 mån
ID-nummer:  26073
Direktlänk: /bild/00026073/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delarna mäts hela tiden in noggrant. 2 mån
ID-nummer:  26074
Direktlänk: /bild/00026074/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När den nya delen kommit på plats fylls mellanrummen mellan sliprarna med makadam. 2 mån
ID-nummer:  26075
Direktlänk: /bild/00026075/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Påfyllning av makadam i den nya växeln. 2 mån
ID-nummer:  26076
Direktlänk: /bild/00026076/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första av tre delar av växel 454 ligger nu på plats. 2 mån
ID-nummer:  26077
Direktlänk: /bild/00026077/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund senare kommer den andra delen av växeln fram över plankorsningen. 2 mån
ID-nummer:  26078
Direktlänk: /bild/00026078/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den stora kranen kör nu ut på den nyss lagda växeldelen som ännu sviktar något. 2 mån
ID-nummer:  26079
Direktlänk: /bild/00026079/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen står här helt på den nylagda första delen av växeln och ska nu lägga den andra delen på plats. 2 mån
ID-nummer:  26080
Direktlänk: /bild/00026080/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelns andra del passas in mot den första. 2 mån
ID-nummer:  26081
Direktlänk: /bild/00026081/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillfälliga skarvjärn sätts i skarven mellan delarna. 2 mån
ID-nummer:  26082
Direktlänk: /bild/00026082/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två delar av tre har kommit på plats, korsningsdelen återstår. 2 mån
ID-nummer:  26083
Direktlänk: /bild/00026083/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen har körts fram till den tredje delen av växeln på det nu nedfällda bärplanet på transportvagnen. 2 mån
ID-nummer:  26084
Direktlänk: /bild/00026084/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen bredvid transportvagnen där växeln nu i horisontalläge ligger utanför lastprofilen. Notera också att Kirow-kranen har fällt ut ett stödben för att klara det tunga lyftet med tyngdpunkt vid sidan av spåret. 2 mån
ID-nummer:  26085
Direktlänk: /bild/00026085/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje delen av växeln lyfter från transportvagnen. 2 mån
ID-nummer:  26086
Direktlänk: /bild/00026086/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta rullar kranen med den breda växeldelen fram mot plakorsningen. 2 mån
ID-nummer:  26087
Direktlänk: /bild/00026087/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
För tredje gången spärras plankorsningen av en passerade växel. 2 mån
ID-nummer:  26088
Direktlänk: /bild/00026088/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tredje delen passas in mot den andra. 2 mån
ID-nummer:  26089
Direktlänk: /bild/00026089/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snart är också denna del på rätt plats. 2 mån
ID-nummer:  26090
Direktlänk: /bild/00026090/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växel 454 norr om plankorsningen har kommit på plats i sin helhet. 2 mån
ID-nummer:  26091
Direktlänk: /bild/00026091/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en transportvagns lastplan ska fällas ner. 2 mån
ID-nummer:  26092
Direktlänk: /bild/00026092/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först fälls stödbenen ned för att vagnen inte ska tippa. 2 mån
ID-nummer:  26093
Direktlänk: /bild/00026093/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut håller Kirow-kranen på att hämta första delen av växel 452. 2 mån
ID-nummer:  26094
Direktlänk: /bild/00026094/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När lastplanet nu vilar på stödbenen kan tappen till stödet som hållit det i snedställt läge under transporten dras ur. 2 mån
ID-nummer:  26095
Direktlänk: /bild/00026095/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tappen har suttit i hålet intill operatörens hand, med den borttagen kan lastplanet nu sänkas. 2 mån
ID-nummer:  26096
Direktlänk: /bild/00026096/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nedsänkning pågår och växeldelen intar horisontellt läge. 2 mån
ID-nummer:  26097
Direktlänk: /bild/00026097/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln behöver nu lossas från sina transportsäkringar vilka består av både kedjor och skruvade förband. 2 mån
ID-nummer:  26098
Direktlänk: /bild/00026098/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första platsbyggda delen av spår mellan växlarna ska nu kopplas till Kirow-kranen som tillfälligt lämnat sin lyftbom. 2 mån
ID-nummer:  26099
Direktlänk: /bild/00026099/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 24 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!