Maj 2017

Under maj månad 2017 återupptogs bangårdsombyggnaden i Gällivare så smått efter vinteruppehållet. Den egentliga starten skulle ske med projektets största trafikavbrott i början av juni, men eftersom läggningen av växlar i norra bangårdsänden norr om plankorsningen inte blev av under stoppet i augusti 2016 fick det göras under ett drygt dygnslångt trafikavbrott i mitten av maj 2017. Detta första stora delprojektet för året när tre växlar nya växlar lades på plats kom därmed att på allvar inleda årets arbeten. Växlarna lades med hjälp av en spårgående Kirow-kran, en maskin som i sig är fascinerande att se i arbete. Under den totala trafikavstängningen utfördes även flera andra åtgärder på bangården.med bland annat arbeten med kontaktledningsanläggningen i södra bangårdsänden och fortsatt sättning av stolpfundament.

Under resten av månaden pågick vissa förberedande arbeten med varierande intensitet, först inför växelinläggningen mitt i månaden men framför allt under senare delen av månaden inför pingsthelgens stora arbeten. Innan grävskoporna kunde sättas i marken i södra bangårdsänden krävdes det att alla kablar i området måste lokaliseras, märkas och skyddas för att inte skadas under de omfattande schaktarbetena.

Bilder och filmer (373)
Bild 1–50

Måndag 15 maj 2017

Ma 963 står på den renoverade delen av omformarspåret som senare ska bli stickspår.  4 år
ID-nummer:  26000
Direktlänk: /bild/00026000/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans infart är nu avgrävd där den ska anslutas till spår 3 strax före den tidigare driftplatsgränsen.  4 år
ID-nummer:  26001
Direktlänk: /bild/00026001/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans kapade spår med det ännu intakta omformarspåret i förgrunden.  4 år
ID-nummer:  26002
Direktlänk: /bild/00026002/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanan kopplas ihop med spår 3 redan här cirka 100 meter före den gamla infartssignalen som syns i stopp längre bort.  4 år
ID-nummer:  26003
Direktlänk: /bild/00026003/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stora förändingar ska ske på bangården i Gällivare de kommande månaderna.  4 år
ID-nummer:  26004
Direktlänk: /bild/00026004/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Makadamlagret sydost om lokstallet växer.  4 år
ID-nummer:  26005
Direktlänk: /bild/00026005/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en tillfällig övergång fram till den gamla plattformen ska byggas, den här gången norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  26006
Direktlänk: /bild/00026006/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nästan färdiga övergången söder om bron mittemot stationshuset.  4 år
ID-nummer:  26007
Direktlänk: /bild/00026007/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på dagen har även övergången norr om bron blivit klar.  4 år
ID-nummer:  26008
Direktlänk: /bild/00026008/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under dagen har Inlandsbanans nya anslutning till spår 3 börjat ta form.  4 år
ID-nummer:  26009
Direktlänk: /bild/00026009/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalen vid infarten från Kiruna har flyttats ut något, den satt tidigare omedelbart före plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  26010
Direktlänk: /bild/00026010/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På omformarspåret nära lokstallet står Kirow-kranen och väntar på morgondagens arbeten.  4 år
ID-nummer:  26011
Direktlänk: /bild/00026011/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen på omformarspåret.  4 år
ID-nummer:  26012
Direktlänk: /bild/00026012/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna ligger ännu på sina vagnar.  4 år
ID-nummer:  26013
Direktlänk: /bild/00026013/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stilla kväll i väntan på årets första längre trafikavbrott för banarbete i Gällivare.  4 år
ID-nummer:  26014
Direktlänk: /bild/00026014/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu blandas nytt och gammalt på bangården, men det ska sommarens arbeten ändra på.  4 år
ID-nummer:  26015
Direktlänk: /bild/00026015/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Information om det stundande trafikavbrottet på stationshusets informationstavla.  4 år
ID-nummer:  26016
Direktlänk: /bild/00026016/
Fotodatum: den 15 maj 2017
Publicerad: den 19 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 maj 2017

Vid halv sex-tiden på morgonen inleds de stora arbetena på bangården med att rälsen i norra bangårdsänden skärs upp.  4 år
ID-nummer:  26018
Direktlänk: /bild/00026018/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första rälen på spår 3 dras undan.  4 år
ID-nummer:  26019
Direktlänk: /bild/00026019/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningen där spår 3 i utfarten mot Kiruna har förlorat en räl.  4 år
ID-nummer:  26020
Direktlänk: /bild/00026020/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rälerna dras iväg på rullar söderut över plankorsningen.  4 år
ID-nummer:  26021
Direktlänk: /bild/00026021/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När rälsen är borta plockas sliprarna upp med en lastmaskin.  4 år
ID-nummer:  26022
Direktlänk: /bild/00026022/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De första sliprarna har lyfts upp ur makadamen.  4 år
ID-nummer:  26023
Direktlänk: /bild/00026023/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samarbete mellan lastmaskin och spårgående traktor under arbetet med sliprarna.  4 år
ID-nummer:  26024
Direktlänk: /bild/00026024/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är på sträckan omedelbart norr om plankorsningen vid norra bangårdsänden som tre nya växlar ska läggas in.  4 år
ID-nummer:  26025
Direktlänk: /bild/00026025/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 rensas från sliprar samtidigt som även rälsen på spår 2 till höger skärs upp.  4 år
ID-nummer:  26026
Direktlänk: /bild/00026026/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banarbetena i Gällivare har kommit igång på allvar för säsongen.  4 år
ID-nummer:  26027
Direktlänk: /bild/00026027/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar lastas både bak och fram på traktorn.  4 år
ID-nummer:  26028
Direktlänk: /bild/00026028/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I södra änden av bangården påbörjas demontering av hjälpkraftledningen.  4 år
ID-nummer:  26029
Direktlänk: /bild/00026029/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När hjälpkraften lossats från stolpen tas också belysningen ned.  4 år
ID-nummer:  26030
Direktlänk: /bild/00026030/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena utförs från korgen på en liftmotorvagn.  4 år
ID-nummer:  26031
Direktlänk: /bild/00026031/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset är det nu dags att riva den gamla plattformen mellan spår 2 och spår 3.  4 år
ID-nummer:  26032
Direktlänk: /bild/00026032/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd västerut från stationshuset.  4 år
ID-nummer:  26033
Direktlänk: /bild/00026033/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dumper har körts fram över bangården på den tillfälliga övergång över spåren som byggdes dagen innan.  4 år
ID-nummer:  26034
Direktlänk: /bild/00026034/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården håller en jämn bädd på att färdigställas för växlarna i spår 3.  4 år
ID-nummer:  26035
Direktlänk: /bild/00026035/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast korsningen har en passbit svetsats på i änden av rälsen.  4 år
ID-nummer:  26036
Direktlänk: /bild/00026036/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformen angrips nu med såväl lastmaskin som grävmaskin.  4 år
ID-nummer:  26037
Direktlänk: /bild/00026037/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren på bangården är avspärrade för att borttransporten av massor från plattformen ska kunna ske säkert.  4 år
ID-nummer:  26038
Direktlänk: /bild/00026038/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen på plattformen.  4 år
ID-nummer:  26039
Direktlänk: /bild/00026039/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna lastas på den framkörda dumpern.  4 år
ID-nummer:  26040
Direktlänk: /bild/00026040/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid södra bangårdsänden är det dags att resa fler nya kontaktledningsstolpar.  4 år
ID-nummer:  26041
Direktlänk: /bild/00026041/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya stolpen lyfts upp och styrs mot sitt fundament.  4 år
ID-nummer:  26042
Direktlänk: /bild/00026042/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl på plats på fundamentet skruvas stolpen fast.  4 år
ID-nummer:  26043
Direktlänk: /bild/00026043/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftledningens linor kan sedan flyttas över till den nya stolpen.  4 år
ID-nummer:  26044
Direktlänk: /bild/00026044/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Flytt av ledningar från gamla till nya stolpar i södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  26045
Direktlänk: /bild/00026045/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill bron över Vassara älv vid södra utfarten ska nya stolpfundament grävas ner.  4 år
ID-nummer:  26046
Direktlänk: /bild/00026046/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbeten i slänten intill bron.  4 år
ID-nummer:  26047
Direktlänk: /bild/00026047/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen försvinner nu bit för bit från norr.  4 år
ID-nummer:  26048
Direktlänk: /bild/00026048/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 22 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kirow-kranen håller nu på att startas upp och lossas från sin transportposition.  4 år
ID-nummer:  26049
Direktlänk: /bild/00026049/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där växlarna ska läggas ut blir också klar allt längre norrut.  4 år
ID-nummer:  26050
Direktlänk: /bild/00026050/
Fotodatum: den 16 maj 2017
Publicerad: den 23 mars 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150