Juni 2017

Efter avstängningen för ombyggnad av södra bangårdsänden under pingsthelgen låg fokus under resterande del av månaden på området mellan plattformsspåret 1 och de sedan tidigare ombyggda spåren 5 och 6, detta på hela sträckan mellan de nya växlarna i södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norra delen av bangården som byttes ut först vid slutinkopplingen i slutet av augusti. Efter ett mindre arbete med sammanfogning av tidigare lagda dräneringsrör började de stora arbetena från söder med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. När man schaktat till tillräckligt djup placerades kabelbrunnar ut och dräneringsrör lades innan gropen åter kunde fyllas med nytt material som ska utgöra underbyggnad för de nya spåren. Schaktarbetena nådde fram till norra änden av området i slutet av månaden, men eftersom inte hela bredden schaktades norr om stationshuset återstod en hel del arbeten med detta vid månadsskiftet.

Förutom arbetena dagtid pågick framför allt mot slutet av månaden med början i midsommarveckan en hel del arbeten nattetid med kontaktledningsanläggningen. Flera nätter i veckan, men inte alla, var det knappt fem timmars trafikuppehåll genom Gällivare under natten, och alla arbeten med att byta ut de gamla kontaktledningsbryggorna mot nya behövde man utföra under dessa tider. Att med hjälp av mobilkran lyfta bort de gamla bryggorna är ett tidsödande arbete, speciellt när anläggningen måste vara klar att spänningssättas för morgonens trafik bara någon timme senare. Rivningen av bryggor pågick under månadens sista två veckor och montering av nya bryggor under en natt strax före midsommar.

Efter midsommar var underbyggnaden för spår 2 klar från söder och upp till södra änden av godsmagasinet. Här kunde nu de två växlar som binder samman spår 1 och spår 2 både norr och söder om stationshuset läggas och spåret från söder upp till den norra av de två växlarna byggas. Efter några veckor som mest präglats av djupa gropar och rivning av den gamla bangården kunde således en viss vändning skönjas mot slutet av månaden när den nya bangårdens spårlayout allt mer började framträda.

Bilder och filmer (797)
Bild 351–400

Onsdag 21 juni 2017

Schaktningen är nu väl förbi brygga 8. 8 mån
ID-nummer:  28386
Direktlänk: /bild/00028386/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 17 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Besvärligare markförhållanden i schaktgropen. 8 mån
ID-nummer:  28387
Direktlänk: /bild/00028387/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 17 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Marklager i olika färger har dolt sig under spåren. 8 mån
ID-nummer:  28388
Direktlänk: /bild/00028388/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 17 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer fyllnadsmassor körs fram till bangården då mycket har gått åt under de senaste dagarnas arbeten. 8 mån
ID-nummer:  28389
Direktlänk: /bild/00028389/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 17 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsarbetena under gångbron har gått framåt under dagen. 8 mån
ID-nummer:  28390
Direktlänk: /bild/00028390/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 17 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter de senaste dagarnas rivning av gamla stolpar och bryggor i södra delen av bangården syns numera endast nya stolpar här. Nu är det dags att montera fler kontaktledningsbryggor här. 3 år
ID-nummer:  22043
Direktlänk: /bild/00022043/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av nattens aktörer, mobilkran och liftmotorvagn. 3 år
ID-nummer:  22044
Direktlänk: /bild/00022044/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fem bryggor från strax söder om vindskyddet vid spår 1a upp till och förbi gångbron ska monteras. 3 år
ID-nummer:  22045
Direktlänk: /bild/00022045/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen förbereds för nattens lyft. 3 år
ID-nummer:  22046
Direktlänk: /bild/00022046/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under tiden pågår montering av belysning på de redan sedan tidigare uppsatta bryggorna i söder. 3 år
ID-nummer:  22047
Direktlänk: /bild/00022047/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första av bryggorna sätts upp mellan stolparna 1312-20 och 1312-20a närmast i bild. 3 år
ID-nummer:  22048
Direktlänk: /bild/00022048/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan ligger ännu på marken medan kranen justeras för att utföra lyftet. 3 år
ID-nummer:  22049
Direktlänk: /bild/00022049/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen lyfter bryggan från backen och svävar iväg mot sin nya plats. 3 år
ID-nummer:  22050
Direktlänk: /bild/00022050/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe i luften hänger bryggan över Dundrets lätt vitpudrade toppar denna kyliga juninatt. 3 år
ID-nummer:  22051
Direktlänk: /bild/00022051/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan svängs in över bangården och kan kontrolleras från backen också med det i ena änden fastsatta bandet till höger. 3 år
ID-nummer:  22052
Direktlänk: /bild/00022052/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den slutliga positionen närmar sig och de båda liftmotorvagnarnas personal är redo för att sätta fast bryggan på avsedd plats. 3 år
ID-nummer:  22053
Direktlänk: /bild/00022053/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan guidas in mot de redan monterade stöden på stolparna. 3 år
ID-nummer:  22054
Direktlänk: /bild/00022054/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta sänks bryggan ner mot stöden. 3 år
ID-nummer:  22055
Direktlänk: /bild/00022055/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl nere är det dags att montera skruvförband som fäster bryggan på plats. 3 år
ID-nummer:  22056
Direktlänk: /bild/00022056/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första bryggan för denna natt är på plats. 3 år
ID-nummer:  22057
Direktlänk: /bild/00022057/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 22 juni 2017

När bryggan sitter fast kan lyftkedjorna lossas. 3 år
ID-nummer:  22059
Direktlänk: /bild/00022059/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skruvförbanden dras åt. 3 år
ID-nummer:  22060
Direktlänk: /bild/00022060/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan är färdigmonterad, nu återstår belysning och framför allt utliggare och kontaktledningar. 3 år
ID-nummer:  22061
Direktlänk: /bild/00022061/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet flyttar sig något längre norrut för nästa lyft. 3 år
ID-nummer:  22062
Direktlänk: /bild/00022062/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt pågår arbeten med jordlinan som hänger mellan bryggorna, här framför stationshuset. 3 år
ID-nummer:  22063
Direktlänk: /bild/00022063/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter förflyttning i hopfällt läge är kranen snart redo för nästa lyft. 3 år
ID-nummer:  22064
Direktlänk: /bild/00022064/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Positionerna intas då den lite kortare bryggan mellan stolparna 1320-21 och 1320-21a ska lyftas på plats. 3 år
ID-nummer:  22065
Direktlänk: /bild/00022065/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bryggan går till väders. 3 år
ID-nummer:  22066
Direktlänk: /bild/00022066/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan på väg in mellan stolparna. 3 år
ID-nummer:  22067
Direktlänk: /bild/00022067/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter får rörelserna ske försiktigt, allt dirigerat från de båda liftkorgarna. 3 år
ID-nummer:  22068
Direktlänk: /bild/00022068/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen ska passas in mellan bryggans nedre balkar i ändarna. 3 år
ID-nummer:  22069
Direktlänk: /bild/00022069/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Relativt snabbt finner man rätt position för bryggan. 3 år
ID-nummer:  22070
Direktlänk: /bild/00022070/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan på plats över de ännu inte byggda spåren 2, 3 och 4. 3 år
ID-nummer:  22071
Direktlänk: /bild/00022071/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bryggan lagts på plats en god bit in på natten. Lyften tar inte så mycket tid, men däremot förflyttningen av kranen mellan lyften. 3 år
ID-nummer:  22072
Direktlänk: /bild/00022072/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter kan lyftkedjorna lossas och arbetet med resterande tre bryggor som syns i bakgrunden fortsätta. 3 år
ID-nummer:  22073
Direktlänk: /bild/00022073/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattens först monterade brygga sedd från vindskyddet på plattformen. 3 år
ID-nummer:  22074
Direktlänk: /bild/00022074/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bryggan är frigjord från lyftkedjorna. 3 år
ID-nummer:  22075
Direktlänk: /bild/00022075/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla brygga 5 närmast stationshuset finns ännu kvar och ska nu få sällskap av en ny brygga något längre söderut. 3 år
ID-nummer:  22076
Direktlänk: /bild/00022076/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den åter lite längre brygga ska spänna över fyra spår, 2, 3, 4 och 5. 3 år
ID-nummer:  22077
Direktlänk: /bild/00022077/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan fångas in i luften och guidas mot sin position på stolparna. 3 år
ID-nummer:  22078
Direktlänk: /bild/00022078/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Positionering av bryggan i sydvästra änden samtidigt som Dundrets skiner allt vitare. 3 år
ID-nummer:  22079
Direktlänk: /bild/00022079/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Änden närmast plattformen justeras också in innan bryggan sänks till slutlig position. 3 år
ID-nummer:  22080
Direktlänk: /bild/00022080/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blick söderut mot de tidigare under natten monterade två bryggorna närmast. 3 år
ID-nummer:  22081
Direktlänk: /bild/00022081/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan mellan stolparna 1312-23 och 1312-23a sedd från öster. 3 år
ID-nummer:  22082
Direktlänk: /bild/00022082/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen sträcker sig långt upp mot den gråa natthimlen. 3 år
ID-nummer:  22083
Direktlänk: /bild/00022083/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många olika slags fordon är inblandade i arbetet. 3 år
ID-nummer:  22084
Direktlänk: /bild/00022084/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler bultar skruvas åt för att fästa bryggan på plats. 3 år
ID-nummer:  22085
Direktlänk: /bild/00022085/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan ännu en brygga hänga fritt utan annat stöd än stolparna. 3 år
ID-nummer:  22086
Direktlänk: /bild/00022086/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med nattens tredje brygga avslutas. 3 år
ID-nummer:  22087
Direktlänk: /bild/00022087/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron mot de nyuppsatta bryggorna. Här syns också markarbeten i olika stadier från schakt och fyllning till makadamisering och färdiga spår. 3 år
ID-nummer:  22088
Direktlänk: /bild/00022088/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 451–500