Juni 2017

Efter avstängningen för ombyggnad av södra bangårdsänden under pingsthelgen låg fokus under resterande del av månaden på området mellan plattformsspåret 1 och de sedan tidigare ombyggda spåren 5 och 6, detta på hela sträckan mellan de nya växlarna i södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norra delen av bangården som byttes ut först vid slutinkopplingen i slutet av augusti. Efter ett mindre arbete med sammanfogning av tidigare lagda dräneringsrör började de stora arbetena från söder med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. När man schaktat till tillräckligt djup placerades kabelbrunnar ut och dräneringsrör lades innan gropen åter kunde fyllas med nytt material som ska utgöra underbyggnad för de nya spåren. Schaktarbetena nådde fram till norra änden av området i slutet av månaden, men eftersom inte hela bredden schaktades norr om stationshuset återstod en hel del arbeten med detta vid månadsskiftet.

Förutom arbetena dagtid pågick framför allt mot slutet av månaden med början i midsommarveckan en hel del arbeten nattetid med kontaktledningsanläggningen. Flera nätter i veckan, men inte alla, var det knappt fem timmars trafikuppehåll genom Gällivare under natten, och alla arbeten med att byta ut de gamla kontaktledningsbryggorna mot nya behövde man utföra under dessa tider. Att med hjälp av mobilkran lyfta bort de gamla bryggorna är ett tidsödande arbete, speciellt när anläggningen måste vara klar att spänningssättas för morgonens trafik bara någon timme senare. Rivningen av bryggor pågick under månadens sista två veckor och montering av nya bryggor under en natt strax före midsommar.

Efter midsommar var underbyggnaden för spår 2 klar från söder och upp till södra änden av godsmagasinet. Här kunde nu de två växlar som binder samman spår 1 och spår 2 både norr och söder om stationshuset läggas och spåret från söder upp till den norra av de två växlarna byggas. Efter några veckor som mest präglats av djupa gropar och rivning av den gamla bangården kunde således en viss vändning skönjas mot slutet av månaden när den nya bangårdens spårlayout allt mer började framträda.

Bilder och filmer (797)
Bild 101–150

Torsdag 15 juni 2017

Arbeten i södra delen av bangården på morgonen, schaktningen söder om de nya kabelbrunnarna går vidare. 8 mån
ID-nummer:  28102
Direktlänk: /bild/00028102/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Finjustering av fyllningen kring kabelkanalerna innan de ska fyllas över. 8 mån
ID-nummer:  28103
Direktlänk: /bild/00028103/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så snart passagen vid kabelbrunnarna är klar kan bygget av bankroppen för spår 2 fortsätta söderut. 8 mån
ID-nummer:  28104
Direktlänk: /bild/00028104/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det blir mindre och mindre plats kvar för dumprarna att köra in på i området som schaktas. 8 mån
ID-nummer:  28105
Direktlänk: /bild/00028105/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid gångbron lyfts gamla kabelkanaler av betong upp ur marken. 8 mån
ID-nummer:  28106
Direktlänk: /bild/00028106/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset återstår inte mycket av Inlandsbanans plattform vid gamla spår 4. 8 mån
ID-nummer:  28107
Direktlänk: /bild/00028107/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kabelbrunnar grävs nu fram i söder. 8 mån
ID-nummer:  28108
Direktlänk: /bild/00028108/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllningen för spår 2 har fortsatt söderut så långt isoleringen är lagd. 8 mån
ID-nummer:  28109
Direktlänk: /bild/00028109/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kabelförbindelser där det finns kablar som ännu behövs måste man ta särskild hänsyn till. 8 mån
ID-nummer:  28110
Direktlänk: /bild/00028110/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten till stolpen som bär upp brygga 3 på mitten har nu nästan helt frilagts. 8 mån
ID-nummer:  28111
Direktlänk: /bild/00028111/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en kabelbrunn ska byggas intill plattformsspåret under gamla brygga 4. 8 mån
ID-nummer:  28112
Direktlänk: /bild/00028112/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En betongring av flera sätts på plats på den förberedda platsen. 8 mån
ID-nummer:  28113
Direktlänk: /bild/00028113/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare delar behövs för att brunnen ska nå upp till marknivån. 8 mån
ID-nummer:  28114
Direktlänk: /bild/00028114/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Innan schaktningen avslutats tippas plötsligt ett lass nytt material ner i gropen. 8 mån
ID-nummer:  28115
Direktlänk: /bild/00028115/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det visar sig att det ska användas för att täcka över de betongbitar som får ligga kvar under bangården innan isoleringen ska läggas ovanpå dem. 8 mån
ID-nummer:  28116
Direktlänk: /bild/00028116/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering av schaktgropens botten samtidigt som gamla kabelbrunnar rivs i bakgrunden. 8 mån
ID-nummer:  28117
Direktlänk: /bild/00028117/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett virrvarr av kablar väller upp ur den gamla brunnen. 8 mån
ID-nummer:  28118
Direktlänk: /bild/00028118/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det återstår nu inte alls mycket massor att gräva bort här längst i söder. 8 mån
ID-nummer:  28119
Direktlänk: /bild/00028119/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen fortsätter också längre norrut och kan kombineras med den slutliga rivningen av de gamla plattformarna. 8 mån
ID-nummer:  28120
Direktlänk: /bild/00028120/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En paus mitt i byggstöket i Gällivare. 8 mån
ID-nummer:  28121
Direktlänk: /bild/00028121/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen är det färdigschaktat i södra delen av arbetsplatsen. 8 mån
ID-nummer:  28122
Direktlänk: /bild/00028122/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bankroppen syns i genomskärning i södra änden av gropen. 8 mån
ID-nummer:  28123
Direktlänk: /bild/00028123/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen är klar för isolering och återfyllning. 8 mån
ID-nummer:  28124
Direktlänk: /bild/00028124/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har fyllningen kommit längre för spår 2 medan gropen inte alls har fyllts längre bort för spår 3. 8 mån
ID-nummer:  28125
Direktlänk: /bild/00028125/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron råder ännu lugn, men snart kommer schaktarbetena även hit. 8 mån
ID-nummer:  28126
Direktlänk: /bild/00028126/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gångbron. 8 mån
ID-nummer:  28127
Direktlänk: /bild/00028127/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbron. 8 mån
ID-nummer:  28128
Direktlänk: /bild/00028128/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 18 juni 2017

Byggläget under natten mot den 18 juni, schaktningen har fortsatt förbi gångbron. 8 mån
ID-nummer:  28163
Direktlänk: /bild/00028163/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron har en stenkonstruktion grävts fram under gamla spår 4. 8 mån
ID-nummer:  28164
Direktlänk: /bild/00028164/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktgropen sträcker sig nu upp till gamla brygga 6. 8 mån
ID-nummer:  28165
Direktlänk: /bild/00028165/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har det översta lagret skalats av i väntan på djupschakt. 8 mån
ID-nummer:  28166
Direktlänk: /bild/00028166/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På morgonen arbetar man med att schakta undan ytterligare lite massor i södra delen av gropen. 8 mån
ID-nummer:  28167
Direktlänk: /bild/00028167/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med att lägga dräneringsrör har genererat en del överskottsmassor som nu ska bort, här under gamla brygga 3. 8 mån
ID-nummer:  28168
Direktlänk: /bild/00028168/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grundläggningen för spår 2 används nu som transportväg för dumprarna. 8 mån
ID-nummer:  28169
Direktlänk: /bild/00028169/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Olika stadier i bygget av de olika spåren, från färdigt plattformsspår närmast via påbörjad återfyllning för spår 2, djupschakt för spår 3, grundare schakt för spår 4 till färdiga spår 5 och 6. 8 mån
ID-nummer:  28170
Direktlänk: /bild/00028170/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gamla brygga 4 har återfyllningen för spår 2 inte kommit lika långt. 8 mån
ID-nummer:  28171
Direktlänk: /bild/00028171/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset har återfyllningen över isoleringen påbörjats, men ett par kabelbrunnar ska byggas innan den kan fortsätta. 8 mån
ID-nummer:  28172
Direktlänk: /bild/00028172/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De färdiga betongelementen ska lyftas på plats med grävmaskinen. 8 mån
ID-nummer:  28173
Direktlänk: /bild/00028173/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunnen närmast plattformsspåret kommer på plats medan mätning för motsvarande brunn på andra sidan spår 2 pågår, notera tegelväggen som grävts fram under bangården. 8 mån
ID-nummer:  28174
Direktlänk: /bild/00028174/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumprarna kör skytteltrafik under gångbron som är ett av få gamla objekt på bangården som ska vara kvar. 8 mån
ID-nummer:  28175
Direktlänk: /bild/00028175/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen är igång för fullt i norra änden av gropen. 8 mån
ID-nummer:  28176
Direktlänk: /bild/00028176/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla stolparna står lite i vägen för grävmaskinernas armar, men håller ännu upp bryggor som bär plattformsspårets kontaktledning, 8 mån
ID-nummer:  28177
Direktlänk: /bild/00028177/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Högen med schaktmassor växer sig allt högre på bangårdens sydvästra sida. 8 mån
ID-nummer:  28178
Direktlänk: /bild/00028178/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skalning av ytlagret bland kablar av olika slag som försiktigt måste friläggas. 8 mån
ID-nummer:  28179
Direktlänk: /bild/00028179/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om gångbron är schaktgropen klar för isolering och återfyllning. 8 mån
ID-nummer:  28180
Direktlänk: /bild/00028180/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den övre delen av kabelbrunnen framför stationshuset lyfts på plats. 8 mån
ID-nummer:  28181
Direktlänk: /bild/00028181/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården är sig inte alldeles lik vid den tidigare plattformsövergången. 8 mån
ID-nummer:  28182
Direktlänk: /bild/00028182/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortforsling av material från bangården, grunt liggande isolering från den senaste ombyggnaden av bangården följer med i småbitar. 8 mån
ID-nummer:  28183
Direktlänk: /bild/00028183/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från gångbrons trappa intill stationshuset. 8 mån
ID-nummer:  28184
Direktlänk: /bild/00028184/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plats som ovan. 8 mån
ID-nummer:  28185
Direktlänk: /bild/00028185/
Fotodatum: den 18 juni 2017
Publicerad: den 15 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–250