Juni 2017

Efter avstängningen under pingsthelgen fortsätter arbetet med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. De nya spåren grundläggs med dränering och isolering innan schaktgroparna fylls upp med nytt material så att de nya spåren och växlarna kan byggas.

Bilder och filmer (135)

Torsdag 22 juni 2017

Den andra bryggan lagts på plats en god bit in på natten. Lyften tar inte så mycket tid, men däremot förflyttningen av kranen mellan lyften. 2 år
ID-nummer:  22072
Direktlänk: /bild/00022072/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter kan lyftkedjorna lossas och arbetet med resterande tre bryggor som syns i bakgrunden fortsätta. 2 år
ID-nummer:  22073
Direktlänk: /bild/00022073/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattens först monterade brygga sedd från vindskyddet på plattformen. 2 år
ID-nummer:  22074
Direktlänk: /bild/00022074/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bryggan är frigjord från lyftkedjorna. 2 år
ID-nummer:  22075
Direktlänk: /bild/00022075/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla brygga 5 närmast stationshuset finns ännu kvar och ska nu få sällskap av en ny brygga något längre söderut. 2 år
ID-nummer:  22076
Direktlänk: /bild/00022076/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den åter lite längre brygga ska spänna över fyra spår, 2, 3, 4 och 5. 2 år
ID-nummer:  22077
Direktlänk: /bild/00022077/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan fångas in i luften och guidas mot sin position på stolparna. 2 år
ID-nummer:  22078
Direktlänk: /bild/00022078/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Positionering av bryggan i sydvästra änden samtidigt som Dundrets skiner allt vitare. 2 år
ID-nummer:  22079
Direktlänk: /bild/00022079/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Änden närmast plattformen justeras också in innan bryggan sänks till slutlig position. 2 år
ID-nummer:  22080
Direktlänk: /bild/00022080/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En blick söderut mot de tidigare under natten monterade två bryggorna närmast. 2 år
ID-nummer:  22081
Direktlänk: /bild/00022081/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan mellan stolparna 1312-23 och 1312-23a sedd från öster. 2 år
ID-nummer:  22082
Direktlänk: /bild/00022082/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen sträcker sig långt upp mot den gråa natthimlen. 2 år
ID-nummer:  22083
Direktlänk: /bild/00022083/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många olika slags fordon är inblandade i arbetet. 2 år
ID-nummer:  22084
Direktlänk: /bild/00022084/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler bultar skruvas åt för att fästa bryggan på plats. 2 år
ID-nummer:  22085
Direktlänk: /bild/00022085/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan ännu en brygga hänga fritt utan annat stöd än stolparna. 2 år
ID-nummer:  22086
Direktlänk: /bild/00022086/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med nattens tredje brygga avslutas. 2 år
ID-nummer:  22087
Direktlänk: /bild/00022087/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från gångbron mot de nyuppsatta bryggorna. Här syns också markarbeten i olika stadier från schakt och fyllning till makadamisering och färdiga spår. 2 år
ID-nummer:  22088
Direktlänk: /bild/00022088/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kranen står på sydvästra sidan av bangården och lånade det nya uppställningsspåret 6 för sina stödben. 2 år
ID-nummer:  22089
Direktlänk: /bild/00022089/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattens fjärde brygga är redo att lyftas på plats alldeles intill gångbron. 2 år
ID-nummer:  22090
Direktlänk: /bild/00022090/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan som ska sättas upp närmast gångbron går till väders. 2 år
ID-nummer:  22091
Direktlänk: /bild/00022091/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron som hittills ersatt en kontaktledningsbrygga ska framöver inte användas för att fästa kontaktledningen. 2 år
ID-nummer:  22092
Direktlänk: /bild/00022092/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan på väg ner mellan stolparna 1312-25 och 1312-25a mitt framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  22093
Direktlänk: /bild/00022093/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Små justeringar i sidled återstår innan den nya bryggan kan skruvas fast. 2 år
ID-nummer:  22094
Direktlänk: /bild/00022094/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  22095
Direktlänk: /bild/00022095/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan skruvas fast i sydvästra änden. 2 år
ID-nummer:  22096
Direktlänk: /bild/00022096/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även änden närmast stationshuset fästs bryggan i stolpen. 2 år
ID-nummer:  22097
Direktlänk: /bild/00022097/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan sedd från gångbron. 2 år
ID-nummer:  22098
Direktlänk: /bild/00022098/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan sedd under gångbron. 2 år
ID-nummer:  22099
Direktlänk: /bild/00022099/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan sedd från nordost, utliggarna kommer att få placeras lågt i förhållande till bryggan för att ledningarna ska komma under den låga gångbron. 2 år
ID-nummer:  22100
Direktlänk: /bild/00022100/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den femte och sista bryggan denna natt ha lättat från marken och är på väg upp strax norr om gångbron. 2 år
ID-nummer:  22101
Direktlänk: /bild/00022101/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna 1312-27 och 1312-27a ska hålla bryggan uppe alldeles intill gamla brygga 6 som till hälften ännu finns kvar. 2 år
ID-nummer:  22102
Direktlänk: /bild/00022102/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan närmar sig sin position. 2 år
ID-nummer:  22103
Direktlänk: /bild/00022103/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den vanliga justeringen för hand medan bryggan ännu hänger i luften. 2 år
ID-nummer:  22104
Direktlänk: /bild/00022104/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har snart kommit på plats. 2 år
ID-nummer:  22105
Direktlänk: /bild/00022105/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare bangård förändras, och ett påtagligt inslag i järnvägsmiljön är kontaktledningsanläggningens stolpar och bryggor där det gamla nu är på väg bort i rask takt. 2 år
ID-nummer:  22106
Direktlänk: /bild/00022106/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!