Juni 2017

Efter avstängningen för ombyggnad av södra bangårdsänden under pingsthelgen låg fokus under resterande del av månaden på området mellan plattformsspåret 1 och de sedan tidigare ombyggda spåren 5 och 6, detta på hela sträckan mellan de nya växlarna i södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norra delen av bangården som byttes ut först vid slutinkopplingen i slutet av augusti. Efter ett mindre arbete med sammanfogning av tidigare lagda dräneringsrör började de stora arbetena från söder med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. När man schaktat till tillräckligt djup placerades kabelbrunnar ut och dräneringsrör lades innan gropen åter kunde fyllas med nytt material som ska utgöra underbyggnad för de nya spåren. Schaktarbetena nådde fram till norra änden av området i slutet av månaden, men eftersom inte hela bredden schaktades norr om stationshuset återstod en hel del arbeten med detta vid månadsskiftet.

Förutom arbetena dagtid pågick framför allt mot slutet av månaden med början i midsommarveckan en hel del arbeten nattetid med kontaktledningsanläggningen. Flera nätter i veckan, men inte alla, var det knappt fem timmars trafikuppehåll genom Gällivare under natten, och alla arbeten med att byta ut de gamla kontaktledningsbryggorna mot nya behövde man utföra under dessa tider. Att med hjälp av mobilkran lyfta bort de gamla bryggorna är ett tidsödande arbete, speciellt när anläggningen måste vara klar att spänningssättas för morgonens trafik bara någon timme senare. Rivningen av bryggor pågick under månadens sista två veckor och montering av nya bryggor under en natt strax före midsommar.

Efter midsommar var underbyggnaden för spår 2 klar från söder och upp till södra änden av godsmagasinet. Här kunde nu de två växlar som binder samman spår 1 och spår 2 både norr och söder om stationshuset läggas och spåret från söder upp till den norra av de två växlarna byggas. Efter några veckor som mest präglats av djupa gropar och rivning av den gamla bangården kunde således en viss vändning skönjas mot slutet av månaden när den nya bangårdens spårlayout allt mer började framträda.

Bilder och filmer (797)
Bild 51–100

Tisdag 13 juni 2017

Gropen sedd från norr. 3 år
ID-nummer:  22035
Direktlänk: /bild/00022035/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen som ersatt spår 2 och den södra delen av Inlandsbanans gamla plattform. 3 år
ID-nummer:  22036
Direktlänk: /bild/00022036/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen är snart framme vid växelförbindelsen från spår 1 som ska skapa mötesmöjlighet för persontåg som ska stanna vid plattformen. 3 år
ID-nummer:  22037
Direktlänk: /bild/00022037/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 juni 2017

De framgrävda betongkonstruktionerna i bangårdens inre avlägsnas bit för bit, här har en stor del grävts upp på morgonen. 7 mån
ID-nummer:  28053
Direktlänk: /bild/00028053/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med nöd och näppe rymdes denna betongklump i grävmaskinens skopa. 7 mån
ID-nummer:  28054
Direktlänk: /bild/00028054/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Delarna lastas på en dumper för vidare transport bort från bangården. 7 mån
ID-nummer:  28055
Direktlänk: /bild/00028055/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Djupchaktningen för nya spår 2–4 fortsätter i södra delen av bangården. 7 mån
ID-nummer:  28056
Direktlänk: /bild/00028056/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den kvarvarande delen av den smala plattformen mellan gamla spår 3 och spår 4 ska nu också rivas. 7 mån
ID-nummer:  28057
Direktlänk: /bild/00028057/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls avlägsnas från de gamla spåren i höjd med den gamla plattformsövergången. 7 mån
ID-nummer:  28058
Direktlänk: /bild/00028058/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna av den gamla plattformen sedda från den nya vid stationshuset. 7 mån
ID-nummer:  28059
Direktlänk: /bild/00028059/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återstående delar av betongkonstruktionen i söder knackas sönder. 7 mån
ID-nummer:  28060
Direktlänk: /bild/00028060/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya kabelbrunnar har kommit på plats omedelbart norr om gamla brygga 3, här en på vardera sida om nya spår 2. 7 mån
ID-nummer:  28061
Direktlänk: /bild/00028061/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivningen av den gamla plattformen har återupptagits. 7 mån
ID-nummer:  28062
Direktlänk: /bild/00028062/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumprarna går också i skytteltrafik för att transportera bort de massor som djupschaktningen genererar. 7 mån
ID-nummer:  28063
Direktlänk: /bild/00028063/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformens asfaltlager lyfts bort. 7 mån
ID-nummer:  28064
Direktlänk: /bild/00028064/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassorna i plattformens inre kan så också avlägsnas. 7 mån
ID-nummer:  28066
Direktlänk: /bild/00028066/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Av betonghindren i schaktgropen återstår nu mest smådelar. 7 mån
ID-nummer:  28065
Direktlänk: /bild/00028065/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst arbete återstår dock med att knacka sönder betongen. 7 mån
ID-nummer:  28067
Direktlänk: /bild/00028067/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya kabelbrunnar i rad i höjd med det nya teknikhus som satts upp vid sidan av bangården i bakgrunden. 7 mån
ID-nummer:  28068
Direktlänk: /bild/00028068/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan gamla bryggorna 3 och 4 är schaktningen för spår 2 klar och isolering läggs i botten. 7 mån
ID-nummer:  28069
Direktlänk: /bild/00028069/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några knackningar så blir även denna betongklump mer hanterlig. 7 mån
ID-nummer:  28070
Direktlänk: /bild/00028070/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett av många arbeten under bangårdsombyggnaden i Gällivare. 7 mån
ID-nummer:  28071
Direktlänk: /bild/00028071/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista kabelbrunnen i raden ska komma på plats. 7 mån
ID-nummer:  28072
Direktlänk: /bild/00028072/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen kommer på plats strax norr om brunnarna. 7 mån
ID-nummer:  28073
Direktlänk: /bild/00028073/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite senare har såväl brunnen som de mellanliggande kanaliseringarna kommit på plats. 7 mån
ID-nummer:  28074
Direktlänk: /bild/00028074/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanaliseringen bäddas in med grus. 7 mån
ID-nummer:  28075
Direktlänk: /bild/00028075/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunnar och kanalisering sedda från plattformen. 7 mån
ID-nummer:  28076
Direktlänk: /bild/00028076/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen under blivande spår 2 är klar och har täckts med lite krossmaterial för att ligga kvar. 7 mån
ID-nummer:  28077
Direktlänk: /bild/00028077/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Många olika arbeten pågår i södra delen av bangården på eftermiddagen. 7 mån
ID-nummer:  28078
Direktlänk: /bild/00028078/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens underjordiska strukturer byggs upp innan gropen återfylls. 7 mån
ID-nummer:  28079
Direktlänk: /bild/00028079/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av kanaliseringen mellan brunnarna, här ännu tillfälligt uppallad med cellplast. 7 mån
ID-nummer:  28080
Direktlänk: /bild/00028080/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återfyllningen för spår 2 har påbörjats närmare stationshuset. 7 mån
ID-nummer:  28081
Direktlänk: /bild/00028081/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor körs fram med dumper och tippas ut i det blivande mötesspårets sträckning. 7 mån
ID-nummer:  28082
Direktlänk: /bild/00028082/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill spår 5 lastas gamla lock av trä från kabelkanalerna på en lastpall för borttransport. 7 mån
ID-nummer:  28083
Direktlänk: /bild/00028083/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllnadsmassorna jämnas ut med grävmaskin. 7 mån
ID-nummer:  28084
Direktlänk: /bild/00028084/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelgenomföringen under bangården är färdigställd på kvällen och redo för återfyllningen av schaktgropen. 7 mån
ID-nummer:  28085
Direktlänk: /bild/00028085/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brunnarna i rad bort mot teknikhuset på andra sidan spåren. 7 mån
ID-nummer:  28086
Direktlänk: /bild/00028086/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny bankropp för spår 2 växer fram. 7 mån
ID-nummer:  28087
Direktlänk: /bild/00028087/
Fotodatum: den 14 juni 2017
Publicerad: den 22 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 15 juni 2017

Nattjobb med kontaktledningen över spår 1 omkring klockan tio i ett. 7 mån
ID-nummer:  28090
Direktlänk: /bild/00028090/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggare ska monteras på den nya stolpen närmast söder om gångbron som senare ska ersätta utliggaren som är fäst i gångbrons undersida. 7 mån
ID-nummer:  28091
Direktlänk: /bild/00028091/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare en liftmotorvagn arbetar med att montera utliggare i norra delen av plattformen. 7 mån
ID-nummer:  28092
Direktlänk: /bild/00028092/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utliggarna sätts upp för att kunna hänga upp kontaktledningen över plattformsspåret när de gamla bryggorna rivs. 7 mån
ID-nummer:  28093
Direktlänk: /bild/00028093/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset går arbetet framåt med den ena av två utliggare på denna stolpe. 7 mån
ID-nummer:  28094
Direktlänk: /bild/00028094/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dragröret och diagonalröret har kommit på plats. 7 mån
ID-nummer:  28095
Direktlänk: /bild/00028095/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När utliggaren har monterats vänds den åt sidan. 7 mån
ID-nummer:  28096
Direktlänk: /bild/00028096/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa utliggare på samma stolpe kommer på plats. 7 mån
ID-nummer:  28097
Direktlänk: /bild/00028097/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Underröret monteras och justeras. 7 mån
ID-nummer:  28098
Direktlänk: /bild/00028098/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De två utliggarna har kommit på plats, men får vänta ytterligare lite på att få bära kontaktledningen. 7 mån
ID-nummer:  28099
Direktlänk: /bild/00028099/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under gångbron hänger ännu en av de gamla namnskyltarna kvar. 7 mån
ID-nummer:  28100
Direktlänk: /bild/00028100/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterande skyltar hänger i bryggorna som snart ska monteras ned. 7 mån
ID-nummer:  28101
Direktlänk: /bild/00028101/
Fotodatum: den 15 juni 2017
Publicerad: den 28 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200