Juni 2017

Efter avstängningen under pingsthelgen fortsätter arbetet med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. De nya spåren grundläggs med dränering och isolering innan schaktgroparna fylls upp med nytt material så att de nya spåren och växlarna kan byggas.

Bilder och filmer (135)

Tisdag 13 juni 2017

Resterna av plattformen mellan spår 2 och 3 får ge plats för den nya växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2. 2 år
ID-nummer:  22016
Direktlänk: /bild/00022016/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att södra halvan av Inlandsbanans plattform rivits är det här dags för plattformskanten mot gamla spår 3 att försvinna. 2 år
ID-nummer:  22017
Direktlänk: /bild/00022017/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetena längst i söder börjar komma igång allt mer. 2 år
ID-nummer:  22018
Direktlänk: /bild/00022018/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen hade schaktgropen längst i söder växt betydligt. 2 år
ID-nummer:  22019
Direktlänk: /bild/00022019/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut har en stor grop grävts kring platsen där dräneringsröret lades ned på morgonen. 2 år
ID-nummer:  22020
Direktlänk: /bild/00022020/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna grävs upp och körs bort från gropen efter hand. 2 år
ID-nummer:  22021
Direktlänk: /bild/00022021/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta grävaren av tre som var i arbete här inväntar en ankommande dumper. 2 år
ID-nummer:  22022
Direktlänk: /bild/00022022/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en skopa med gammalt material ur banvallen lastas för att föras bort. 2 år
ID-nummer:  22023
Direktlänk: /bild/00022023/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en lastmaskin hjälpte till med att lasta massor. 2 år
ID-nummer:  22024
Direktlänk: /bild/00022024/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder görs gropens botten helt plan. 2 år
ID-nummer:  22025
Direktlänk: /bild/00022025/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare tre spår ska in mellan de nu färdigställda på vardera sidan av bangården. 2 år
ID-nummer:  22026
Direktlänk: /bild/00022026/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under jorden döljer sig en del överraskningar i form av olika slags gamla betongfundament. 2 år
ID-nummer:  22027
Direktlänk: /bild/00022027/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En större betongkonstruktion avtäcks. 2 år
ID-nummer:  22028
Direktlänk: /bild/00022028/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa delar gick att gräva bort medan andra behöver bilas bort. 2 år
ID-nummer:  22029
Direktlänk: /bild/00022029/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetet fortsätter sent på eftermiddagen och gropen har redan blivit stor. 2 år
ID-nummer:  22030
Direktlänk: /bild/00022030/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När schaktbotten är klar påbörjas mätning och markering var det nya spåret ska byggas. 2 år
ID-nummer:  22031
Direktlänk: /bild/00022031/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är mer än betongfundament som dyker upp, här en grundläggning med timmerstockar. 2 år
ID-nummer:  22032
Direktlänk: /bild/00022032/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågen ska gå trots arbetena. 2 år
ID-nummer:  22033
Direktlänk: /bild/00022033/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resultatet av första dagens djupschakt. 2 år
ID-nummer:  22034
Direktlänk: /bild/00022034/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen sedd från norr. 2 år
ID-nummer:  22035
Direktlänk: /bild/00022035/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen som ersatt spår 2 och den södra delen av Inlandsbanans gamla plattform. 2 år
ID-nummer:  22036
Direktlänk: /bild/00022036/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen är snart framme vid växelförbindelsen från spår 1 som ska skapa mötesmöjlighet för persontåg som ska stanna vid plattformen. 2 år
ID-nummer:  22037
Direktlänk: /bild/00022037/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 21 juni 2017

Efter de senaste dagarnas rivning av gamla stolpar och bryggor i södra delen av bangården syns numera endast nya stolpar här. Nu är det dags att montera fler kontaktledningsbryggor här. 2 år
ID-nummer:  22043
Direktlänk: /bild/00022043/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några av nattens aktörer, mobilkran och liftmotorvagn. 2 år
ID-nummer:  22044
Direktlänk: /bild/00022044/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fem bryggor från strax söder om vindskyddet vid spår 1a upp till och förbi gångbron ska monteras. 2 år
ID-nummer:  22045
Direktlänk: /bild/00022045/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen förbereds för nattens lyft. 2 år
ID-nummer:  22046
Direktlänk: /bild/00022046/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under tiden pågår montering av belysning på de redan sedan tidigare uppsatta bryggorna i söder. 2 år
ID-nummer:  22047
Direktlänk: /bild/00022047/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första av bryggorna sätts upp mellan stolparna 1312-20 och 1312-20a närmast i bild. 2 år
ID-nummer:  22048
Direktlänk: /bild/00022048/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan ligger ännu på marken medan kranen justeras för att utföra lyftet. 2 år
ID-nummer:  22049
Direktlänk: /bild/00022049/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen lyfter bryggan från backen och svävar iväg mot sin nya plats. 2 år
ID-nummer:  22050
Direktlänk: /bild/00022050/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe i luften hänger bryggan över Dundrets lätt vitpudrade toppar denna kyliga juninatt. 2 år
ID-nummer:  22051
Direktlänk: /bild/00022051/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan svängs in över bangården och kan kontrolleras från backen också med det i ena änden fastsatta bandet till höger. 2 år
ID-nummer:  22052
Direktlänk: /bild/00022052/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den slutliga positionen närmar sig och de båda liftmotorvagnarnas personal är redo för att sätta fast bryggan på avsedd plats. 2 år
ID-nummer:  22053
Direktlänk: /bild/00022053/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan guidas in mot de redan monterade stöden på stolparna. 2 år
ID-nummer:  22054
Direktlänk: /bild/00022054/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sakta sänks bryggan ner mot stöden. 2 år
ID-nummer:  22055
Direktlänk: /bild/00022055/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl nere är det dags att montera skruvförband som fäster bryggan på plats. 2 år
ID-nummer:  22056
Direktlänk: /bild/00022056/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den första bryggan för denna natt är på plats. 2 år
ID-nummer:  22057
Direktlänk: /bild/00022057/
Fotodatum: den 21 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 22 juni 2017

När bryggan sitter fast kan lyftkedjorna lossas. 2 år
ID-nummer:  22059
Direktlänk: /bild/00022059/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skruvförbanden dras åt. 2 år
ID-nummer:  22060
Direktlänk: /bild/00022060/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan är färdigmonterad, nu återstår belysning och framför allt utliggare och kontaktledningar. 2 år
ID-nummer:  22061
Direktlänk: /bild/00022061/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet flyttar sig något längre norrut för nästa lyft. 2 år
ID-nummer:  22062
Direktlänk: /bild/00022062/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samtidigt pågår arbeten med jordlinan som hänger mellan bryggorna, här framför stationshuset. 2 år
ID-nummer:  22063
Direktlänk: /bild/00022063/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter förflyttning i hopfällt läge är kranen snart redo för nästa lyft. 2 år
ID-nummer:  22064
Direktlänk: /bild/00022064/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Positionerna intas då den lite kortare bryggan mellan stolparna 1320-21 och 1320-21a ska lyftas på plats. 2 år
ID-nummer:  22065
Direktlänk: /bild/00022065/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bryggan går till väders. 2 år
ID-nummer:  22066
Direktlänk: /bild/00022066/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan på väg in mellan stolparna. 2 år
ID-nummer:  22067
Direktlänk: /bild/00022067/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter får rörelserna ske försiktigt, allt dirigerat från de båda liftkorgarna. 2 år
ID-nummer:  22068
Direktlänk: /bild/00022068/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen ska passas in mellan bryggans nedre balkar i ändarna. 2 år
ID-nummer:  22069
Direktlänk: /bild/00022069/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Relativt snabbt finner man rätt position för bryggan. 2 år
ID-nummer:  22070
Direktlänk: /bild/00022070/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan på plats över de ännu inte byggda spåren 2, 3 och 4. 2 år
ID-nummer:  22071
Direktlänk: /bild/00022071/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!