Juni 2017

Efter avstängningen för ombyggnad av södra bangårdsänden under pingsthelgen låg fokus under resterande del av månaden på området mellan plattformsspåret 1 och de sedan tidigare ombyggda spåren 5 och 6, detta på hela sträckan mellan de nya växlarna i södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norra delen av bangården som byttes ut först vid slutinkopplingen i slutet av augusti. Efter ett mindre arbete med sammanfogning av tidigare lagda dräneringsrör började de stora arbetena från söder med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. När man schaktat till tillräckligt djup placerades kabelbrunnar ut och dräneringsrör lades innan gropen åter kunde fyllas med nytt material som ska utgöra underbyggnad för de nya spåren. Schaktarbetena nådde fram till norra änden av området i slutet av månaden, men eftersom inte hela bredden schaktades norr om stationshuset återstod en hel del arbeten med detta vid månadsskiftet.

Förutom arbetena dagtid pågick framför allt mot slutet av månaden med början i midsommarveckan en hel del arbeten nattetid med kontaktledningsanläggningen. Flera nätter i veckan, men inte alla, var det knappt fem timmars trafikuppehåll genom Gällivare under natten, och alla arbeten med att byta ut de gamla kontaktledningsbryggorna mot nya behövde man utföra under dessa tider. Att med hjälp av mobilkran lyfta bort de gamla bryggorna är ett tidsödande arbete, speciellt när anläggningen måste vara klar att spänningssättas för morgonens trafik bara någon timme senare. Rivningen av bryggor pågick under månadens sista två veckor och montering av nya bryggor under en natt strax före midsommar.

Efter midsommar var underbyggnaden för spår 2 klar från söder och upp till södra änden av godsmagasinet. Här kunde nu de två växlar som binder samman spår 1 och spår 2 både norr och söder om stationshuset läggas och spåret från söder upp till den norra av de två växlarna byggas. Efter några veckor som mest präglats av djupa gropar och rivning av den gamla bangården kunde således en viss vändning skönjas mot slutet av månaden när den nya bangårdens spårlayout allt mer började framträda.

Bilder och filmer (797)
Bild 1–50

Måndag 12 juni 2017

Inlandsbanans gamla plattform försvinner nu bit för bit, detta samma dag som det första tåget för säsongen på Inlandsbanan väntas till Gällivare. 7 mån
ID-nummer:  28027
Direktlänk: /bild/00028027/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
L-stöd från plattformskanten lastas i skopan på en lastmaskin. 7 mån
ID-nummer:  28028
Direktlänk: /bild/00028028/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de gamla kontaktledningsstolpar som legat kvar vid sidan av bangården transporteras också bort. 7 mån
ID-nummer:  28029
Direktlänk: /bild/00028029/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bit för bit raseras plattformskanten med grävmaskinen. 7 mån
ID-nummer:  28030
Direktlänk: /bild/00028030/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kantelementet tas bort med skopan. 7 mån
ID-nummer:  28031
Direktlänk: /bild/00028031/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten på plattformen skalas också av. 7 mån
ID-nummer:  28032
Direktlänk: /bild/00028032/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten hyvlas av från plattformen vid gamla spår 4. 7 mån
ID-nummer:  28033
Direktlänk: /bild/00028033/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler bitar av plattformskanten körs bort. 7 mån
ID-nummer:  28034
Direktlänk: /bild/00028034/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett element lyfts från kanten vid gamla spår 4. 7 mån
ID-nummer:  28035
Direktlänk: /bild/00028035/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten skalas bort. 7 mån
ID-nummer:  28036
Direktlänk: /bild/00028036/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Asfalten lyfts enkelt i stora sjok. 7 mån
ID-nummer:  28037
Direktlänk: /bild/00028037/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 4 försvinner nu för alltid. 7 mån
ID-nummer:  28038
Direktlänk: /bild/00028038/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 5 lyfts också kablar som lagts ned tillfälligt under vintern upp i dagen igen. 7 mån
ID-nummer:  28039
Direktlänk: /bild/00028039/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen har schaktning kommit igång strax norr om brygga 3. 7 mån
ID-nummer:  28040
Direktlänk: /bild/00028040/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är dräneringen under plattformsspåret som byggdes förra året som nu ska ledas under hela bangården ut mot sydvästra sidan. 7 mån
ID-nummer:  28041
Direktlänk: /bild/00028041/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 4 skalas av allt mer. 7 mån
ID-nummer:  28042
Direktlänk: /bild/00028042/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsspåret hålls avspärrat när så är möjligt, men tåg släpps igenom när det behövs. 7 mån
ID-nummer:  28043
Direktlänk: /bild/00028043/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schakten för dräneringens avloppsrör ska gå tvärsöver det oschaktade området för att binda samman redan lagda rör. 7 mån
ID-nummer:  28044
Direktlänk: /bild/00028044/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar intill plattformsspåret binds upp för att inte rasa ner i de gropar som nu ska grävas. 7 mån
ID-nummer:  28045
Direktlänk: /bild/00028045/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare på eftermiddagen har schaktningen kommit igång på allvar. 7 mån
ID-nummer:  28046
Direktlänk: /bild/00028046/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två grävmaskiner hjälps åt med att flytta undan massorna. 7 mån
ID-nummer:  28047
Direktlänk: /bild/00028047/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rivningen av den smala plattformen fortsätter också samtidigt. 7 mån
ID-nummer:  28048
Direktlänk: /bild/00028048/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massor lastas på lastbil för borttransport. 7 mån
ID-nummer:  28049
Direktlänk: /bild/00028049/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl nere på rätt nivå kan rörarbetena påbörjas. 7 mån
ID-nummer:  28050
Direktlänk: /bild/00028050/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med dräneringen sedda från öster från plattformen. 7 mån
ID-nummer:  28051
Direktlänk: /bild/00028051/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan bryggorna 3 och 4 har den gamla smala plattformen nu snart försvunnit helt. 7 mån
ID-nummer:  28052
Direktlänk: /bild/00028052/
Fotodatum: den 12 juni 2017
Publicerad: den 21 december 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 13 juni 2017

Schaktningsarbeten i södra delen av bangården på morgonen. 3 år
ID-nummer:  22011
Direktlänk: /bild/00022011/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill de nylagda spåren närmast södra bangårdsänden påbörjas schaktningen vidare norrut. 3 år
ID-nummer:  22012
Direktlänk: /bild/00022012/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dräneringen under nya spår 1 måste förbindas med de dräneringsrör som tidigare lagts under spår 5 och spår 6, det kan göras nu när spåren där emellan är rivna. 3 år
ID-nummer:  22013
Direktlänk: /bild/00022013/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det djupa diket för anslutningen av dräneringsrören ut mot älven. 3 år
ID-nummer:  22014
Direktlänk: /bild/00022014/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortschaktade massor transporteras iväg på dumper. 3 år
ID-nummer:  22015
Direktlänk: /bild/00022015/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna av plattformen mellan spår 2 och 3 får ge plats för den nya växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2. 3 år
ID-nummer:  22016
Direktlänk: /bild/00022016/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att södra halvan av Inlandsbanans plattform rivits är det här dags för plattformskanten mot gamla spår 3 att försvinna. 3 år
ID-nummer:  22017
Direktlänk: /bild/00022017/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningsarbetena längst i söder börjar komma igång allt mer. 3 år
ID-nummer:  22018
Direktlänk: /bild/00022018/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen hade schaktgropen längst i söder växt betydligt. 3 år
ID-nummer:  22019
Direktlänk: /bild/00022019/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Något längre norrut har en stor grop grävts kring platsen där dräneringsröret lades ned på morgonen. 3 år
ID-nummer:  22020
Direktlänk: /bild/00022020/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna grävs upp och körs bort från gropen efter hand. 3 år
ID-nummer:  22021
Direktlänk: /bild/00022021/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta grävaren av tre som var i arbete här inväntar en ankommande dumper. 3 år
ID-nummer:  22022
Direktlänk: /bild/00022022/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en skopa med gammalt material ur banvallen lastas för att föras bort. 3 år
ID-nummer:  22023
Direktlänk: /bild/00022023/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även en lastmaskin hjälpte till med att lasta massor. 3 år
ID-nummer:  22024
Direktlänk: /bild/00022024/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i söder görs gropens botten helt plan. 3 år
ID-nummer:  22025
Direktlänk: /bild/00022025/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare tre spår ska in mellan de nu färdigställda på vardera sidan av bangården. 3 år
ID-nummer:  22026
Direktlänk: /bild/00022026/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under jorden döljer sig en del överraskningar i form av olika slags gamla betongfundament. 3 år
ID-nummer:  22027
Direktlänk: /bild/00022027/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En större betongkonstruktion avtäcks. 3 år
ID-nummer:  22028
Direktlänk: /bild/00022028/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa delar gick att gräva bort medan andra behöver bilas bort. 3 år
ID-nummer:  22029
Direktlänk: /bild/00022029/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktarbetet fortsätter sent på eftermiddagen och gropen har redan blivit stor. 3 år
ID-nummer:  22030
Direktlänk: /bild/00022030/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När schaktbotten är klar påbörjas mätning och markering var det nya spåret ska byggas. 3 år
ID-nummer:  22031
Direktlänk: /bild/00022031/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är mer än betongfundament som dyker upp, här en grundläggning med timmerstockar. 3 år
ID-nummer:  22032
Direktlänk: /bild/00022032/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågen ska gå trots arbetena. 3 år
ID-nummer:  22033
Direktlänk: /bild/00022033/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resultatet av första dagens djupschakt. 3 år
ID-nummer:  22034
Direktlänk: /bild/00022034/
Fotodatum: den 13 juni 2017
Publicerad: den 14 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 101–150