Juni 2017

Efter avstängningen för ombyggnad av södra bangårdsänden under pingsthelgen låg fokus under resterande del av månaden på området mellan plattformsspåret 1 och de sedan tidigare ombyggda spåren 5 och 6, detta på hela sträckan mellan de nya växlarna i södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norra delen av bangården som byttes ut först vid slutinkopplingen i slutet av augusti. Efter ett mindre arbete med sammanfogning av tidigare lagda dräneringsrör började de stora arbetena från söder med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. När man schaktat till tillräckligt djup placerades kabelbrunnar ut och dräneringsrör lades innan gropen åter kunde fyllas med nytt material som ska utgöra underbyggnad för de nya spåren. Schaktarbetena nådde fram till norra änden av området i slutet av månaden, men eftersom inte hela bredden schaktades norr om stationshuset återstod en hel del arbeten med detta vid månadsskiftet.

Förutom arbetena dagtid pågick framför allt mot slutet av månaden med början i midsommarveckan en hel del arbeten nattetid med kontaktledningsanläggningen. Flera nätter i veckan, men inte alla, var det knappt fem timmars trafikuppehåll genom Gällivare under natten, och alla arbeten med att byta ut de gamla kontaktledningsbryggorna mot nya behövde man utföra under dessa tider. Att med hjälp av mobilkran lyfta bort de gamla bryggorna är ett tidsödande arbete, speciellt när anläggningen måste vara klar att spänningssättas för morgonens trafik bara någon timme senare. Rivningen av bryggor pågick under månadens sista två veckor och montering av nya bryggor under en natt strax före midsommar.

Efter midsommar var underbyggnaden för spår 2 klar från söder och upp till södra änden av godsmagasinet. Här kunde nu de två växlar som binder samman spår 1 och spår 2 både norr och söder om stationshuset läggas och spåret från söder upp till den norra av de två växlarna byggas. Efter några veckor som mest präglats av djupa gropar och rivning av den gamla bangården kunde således en viss vändning skönjas mot slutet av månaden när den nya bangårdens spårlayout allt mer började framträda.

Bilder och filmer (797)
Bild 651–700

Onsdag 28 juni 2017

Färgskiftningar i kanten av schaktgropen.  3 år
ID-nummer:  28627
Direktlänk: /bild/00028627/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lite längre bort syns andra färger i kanten.  3 år
ID-nummer:  28628
Direktlänk: /bild/00028628/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Höjning av underbyggnaden till slutlig nivå.  3 år
ID-nummer:  28629
Direktlänk: /bild/00028629/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dumprarna kör in från norr via en tillfällig överfart strax norr om huvudsignalen Gv 122.  3 år
ID-nummer:  28630
Direktlänk: /bild/00028630/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under eftermiddagen har räls kapats för att läggas in i förbindelsen mellan spår 1 och spår 2 söder om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  28631
Direktlänk: /bild/00028631/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Räls har även förberetts för den andra förbindelsen, på båda ställena ska dessutom en isolerskarv placeras mitt mellan växlarna.  3 år
ID-nummer:  28632
Direktlänk: /bild/00028632/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen för spår 2 är klar, nu återstår återfyllningen.  3 år
ID-nummer:  28633
Direktlänk: /bild/00028633/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid elvatiden efter att kvällen sista tåg passerat brukar nattens arbetspass börja, men denna kväll var malmtåget med last av kol försenat och kom sedan inte vidare mot Kiruna.  3 år
ID-nummer:  28634
Direktlänk: /bild/00028634/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Eftersom malmtåget inte fick rulla vidare blev det tid för en liten åktur i en liftkorg, här vy söderut.  3 år
ID-nummer:  28635
Direktlänk: /bild/00028635/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset och södra bangårdsänden.  3 år
ID-nummer:  28636
Direktlänk: /bild/00028636/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot norra bangårdsänden där malmtåget växlat över mot Kiruna men har stopp för vidare fart in i triangelspåret.  3 år
ID-nummer:  28637
Direktlänk: /bild/00028637/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet och området närmast söder om det där såväl byggmaterial som schaktmassor lagras.  3 år
ID-nummer:  28638
Direktlänk: /bild/00028638/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gammalt och nytt material lagras vid sidan av bangården. Här syns också den tillfälliga överfarten över de tidigare byggda spåren i norra delen av bangården.  3 år
ID-nummer:  28639
Direktlänk: /bild/00028639/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 4, gamla spår 5, har nu rivits upp förutom den del som byggdes nytt redan hösten 2016.  3 år
ID-nummer:  28640
Direktlänk: /bild/00028640/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprarna från det upprivna spåret ligger delvis kvar tillsammans med ny räls på lager för framtida spårbyggen.  3 år
ID-nummer:  28641
Direktlänk: /bild/00028641/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan godsmagasinet finns också ett lager av material till bygget.  3 år
ID-nummer:  28642
Direktlänk: /bild/00028642/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av infästningen av brygga 9 i stolpen vid norra änden av godsmagasinet. Här ska nattens arbeten med vinkelslipen sättas in.  3 år
ID-nummer:  28643
Direktlänk: /bild/00028643/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 9 i väntan på rivning, en väntan som fördröjs av det stillastående tåget.  3 år
ID-nummer:  28644
Direktlänk: /bild/00028644/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På grund av banarbete kunde tåget inte fortsätta mot Kiruna utan fick efter väntan på signalgivare backas tillbaka söderut och köra vidare mot Koskullskulle.  3 år
ID-nummer:  28645
Direktlänk: /bild/00028645/
Fotodatum: den 28 juni 2017
Publicerad: den 20 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 29 juni 2017

Vid halv ett-tiden kan arbetet med att riva brygga 9 påbörjas efter strulet med det sena malmtåget.  3 år
ID-nummer:  28647
Direktlänk: /bild/00028647/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan finns i nordvästra hörnet av godsmagasinet och är den brygga som huvudsignalen Gv 122 tidigare hängde i.  3 år
ID-nummer:  28648
Direktlänk: /bild/00028648/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbeten har också påbörjats på brygga 5 vid stationshuset.  3 år
ID-nummer:  28649
Direktlänk: /bild/00028649/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tillbaka vid brygga 9 där bryggan nu är säkrad i mobilkranen och vinkelslipen är startad.  3 år
ID-nummer:  28650
Direktlänk: /bild/00028650/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de båda kontaktledningarna har frigjorts från bryggan medan den andra återstår.  3 år
ID-nummer:  28651
Direktlänk: /bild/00028651/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan klipps så att ledningen kan flyttas ner under bryggan.  3 år
ID-nummer:  28652
Direktlänk: /bild/00028652/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan skarvas ihop under bryggans dragstänger.  3 år
ID-nummer:  28653
Direktlänk: /bild/00028653/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinorna och kontaktledningarna binds samman för att inte trassla in sig i bryggan eller fordonen som kör under den.  3 år
ID-nummer:  28654
Direktlänk: /bild/00028654/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan kapas mellan stolpen och dragstängernas infästning.  3 år
ID-nummer:  28655
Direktlänk: /bild/00028655/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter klockan ett seglar även den här bryggan iväg från sin långvariga position över spåren.  3 år
ID-nummer:  28656
Direktlänk: /bild/00028656/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan högt upp i luften på väg mot marken vid sidan av bangården.  3 år
ID-nummer:  28657
Direktlänk: /bild/00028657/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan läggs ner intill plattformen.  3 år
ID-nummer:  28658
Direktlänk: /bild/00028658/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En av de tidigare monterade utliggarna på de nya stolparna fälls ut för att nu ta över uppgiften att bära kontaktledningen.  3 år
ID-nummer:  28659
Direktlänk: /bild/00028659/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fokus går nu över till brygga 5 intill stationshuset.  3 år
ID-nummer:  28660
Direktlänk: /bild/00028660/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I brygga 5 finns frånskiljare med matande kabel ut till kontaktledningen som måste tas om hand.  3 år
ID-nummer:  28661
Direktlänk: /bild/00028661/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan sedd från norr vid stationshuset.  3 år
ID-nummer:  28662
Direktlänk: /bild/00028662/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liftmotorvagnen på spår 1 under arbetet medan midnattssolen lyser upp omgivningarna.  3 år
ID-nummer:  28663
Direktlänk: /bild/00028663/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbete med högspänningsledningen sker också från en liftkorg vid sidan av spåren.  3 år
ID-nummer:  28664
Direktlänk: /bild/00028664/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningen mellan frånskiljaren och kontaktledningen har lossats och ska monteras ned.  3 år
ID-nummer:  28665
Direktlänk: /bild/00028665/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln släpps ner mot marken men ska återanvändas för samma ändamål som tidigare när bryggan har rivits.  3 år
ID-nummer:  28666
Direktlänk: /bild/00028666/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags att skarva bärlina igen.  3 år
ID-nummer:  28667
Direktlänk: /bild/00028667/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan skarvas ihop intill en gammal skarv av annan modell.  3 år
ID-nummer:  28668
Direktlänk: /bild/00028668/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I brygga 7 strax söder om godsmagasinet hänger flera högspänningskablar varav en som måste vara kvar och spänningssatt. Därför behöver förberedelser att göras här innan bryggan kan rivas vid ett senare tillfälle.  3 år
ID-nummer:  28669
Direktlänk: /bild/00028669/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare station i sommarnatten, en inte helt vanlig natt.  3 år
ID-nummer:  28670
Direktlänk: /bild/00028670/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det börjar närma sig lyft och därmed förändring av stationsmiljön intill stationshuset.  3 år
ID-nummer:  28671
Direktlänk: /bild/00028671/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan de sista skälvande sekunderna på plats över spåren.  3 år
ID-nummer:  28672
Direktlänk: /bild/00028672/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan lyfts bort vid halv tre-tiden denna sommarljusa natt.  3 år
ID-nummer:  28673
Direktlänk: /bild/00028673/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan hänger i mobilkranen söder om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  28674
Direktlänk: /bild/00028674/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya vyer öppnar sig när denna den sista bryggan över plattformen söder om stationshuset försvinner.  3 år
ID-nummer:  28675
Direktlänk: /bild/00028675/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen 17d som stått mitt i det fria utrymmet fram mot den nya plattformen kan nu även den tas bort.  3 år
ID-nummer:  28676
Direktlänk: /bild/00028676/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan läggs ner intill plattformen.  3 år
ID-nummer:  28677
Direktlänk: /bild/00028677/
Fotodatum: den 29 juni 2017
Publicerad: den 21 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 751–797