Juni 2017

Efter avstängningen för ombyggnad av södra bangårdsänden under pingsthelgen låg fokus under resterande del av månaden på området mellan plattformsspåret 1 och de sedan tidigare ombyggda spåren 5 och 6, detta på hela sträckan mellan de nya växlarna i södra bangårdsänden och de gamla växlarna i norra delen av bangården som byttes ut först vid slutinkopplingen i slutet av augusti. Efter ett mindre arbete med sammanfogning av tidigare lagda dräneringsrör började de stora arbetena från söder med djupschakt för nya spår 2 och 3 och schakt för spår 4. När man schaktat till tillräckligt djup placerades kabelbrunnar ut och dräneringsrör lades innan gropen åter kunde fyllas med nytt material som ska utgöra underbyggnad för de nya spåren. Schaktarbetena nådde fram till norra änden av området i slutet av månaden, men eftersom inte hela bredden schaktades norr om stationshuset återstod en hel del arbeten med detta vid månadsskiftet.

Förutom arbetena dagtid pågick framför allt mot slutet av månaden med början i midsommarveckan en hel del arbeten nattetid med kontaktledningsanläggningen. Flera nätter i veckan, men inte alla, var det knappt fem timmars trafikuppehåll genom Gällivare under natten, och alla arbeten med att byta ut de gamla kontaktledningsbryggorna mot nya behövde man utföra under dessa tider. Att med hjälp av mobilkran lyfta bort de gamla bryggorna är ett tidsödande arbete, speciellt när anläggningen måste vara klar att spänningssättas för morgonens trafik bara någon timme senare. Rivningen av bryggor pågick under månadens sista två veckor och montering av nya bryggor under en natt strax före midsommar.

Efter midsommar var underbyggnaden för spår 2 klar från söder och upp till södra änden av godsmagasinet. Här kunde nu de två växlar som binder samman spår 1 och spår 2 både norr och söder om stationshuset läggas och spåret från söder upp till den norra av de två växlarna byggas. Efter några veckor som mest präglats av djupa gropar och rivning av den gamla bangården kunde således en viss vändning skönjas mot slutet av månaden när den nya bangårdens spårlayout allt mer började framträda.

Bilder och filmer (797)
Bild 401–450

Torsdag 22 juni 2017

Kranen står på sydvästra sidan av bangården och lånade det nya uppställningsspåret 6 för sina stödben.  6 år
ID-nummer:  22089
Direktlänk: /bild/00022089/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nattens fjärde brygga är redo att lyftas på plats alldeles intill gångbron.  6 år
ID-nummer:  22090
Direktlänk: /bild/00022090/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan som ska sättas upp närmast gångbron går till väders.  6 år
ID-nummer:  22091
Direktlänk: /bild/00022091/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron som hittills ersatt en kontaktledningsbrygga ska framöver inte användas för att fästa kontaktledningen.  6 år
ID-nummer:  22092
Direktlänk: /bild/00022092/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan på väg ner mellan stolparna 1312-25 och 1312-25a mitt framför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22093
Direktlänk: /bild/00022093/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Små justeringar i sidled återstår innan den nya bryggan kan skruvas fast.  6 år
ID-nummer:  22094
Direktlänk: /bild/00022094/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan framför stationshuset.  6 år
ID-nummer:  22095
Direktlänk: /bild/00022095/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan skruvas fast i sydvästra änden.  6 år
ID-nummer:  22096
Direktlänk: /bild/00022096/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även änden närmast stationshuset fästs bryggan i stolpen.  6 år
ID-nummer:  22097
Direktlänk: /bild/00022097/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan sedd från gångbron.  6 år
ID-nummer:  22098
Direktlänk: /bild/00022098/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nya bryggan sedd under gångbron.  6 år
ID-nummer:  22099
Direktlänk: /bild/00022099/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan sedd från nordost, utliggarna kommer att få placeras lågt i förhållande till bryggan för att ledningarna ska komma under den låga gångbron.  6 år
ID-nummer:  22100
Direktlänk: /bild/00022100/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den femte och sista bryggan denna natt ha lättat från marken och är på väg upp strax norr om gångbron.  6 år
ID-nummer:  22101
Direktlänk: /bild/00022101/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna 1312-27 och 1312-27a ska hålla bryggan uppe alldeles intill gamla brygga 6 som till hälften ännu finns kvar.  6 år
ID-nummer:  22102
Direktlänk: /bild/00022102/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan närmar sig sin position.  6 år
ID-nummer:  22103
Direktlänk: /bild/00022103/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den vanliga justeringen för hand medan bryggan ännu hänger i luften.  6 år
ID-nummer:  22104
Direktlänk: /bild/00022104/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan har snart kommit på plats.  6 år
ID-nummer:  22105
Direktlänk: /bild/00022105/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gällivare bangård förändras, och ett påtagligt inslag i järnvägsmiljön är kontaktledningsanläggningens stolpar och bryggor där det gamla nu är på väg bort i rask takt.  6 år
ID-nummer:  22106
Direktlänk: /bild/00022106/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 23 juni 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På förmiddagen fortsätter fyllningsarbetena under de nyuppsatta kontaktledningsbryggorna.  4 år
ID-nummer:  28395
Direktlänk: /bild/00028395/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Först isolering och sedan fyllningsmassor, så byggs bankroppen upp. Här ska det dessutom byggas ett par kabelbrunnar.  4 år
ID-nummer:  28396
Direktlänk: /bild/00028396/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av schaktgropen schaktas det vidare djupt genom de bitvis lite besvärliga markförhållandena.  4 år
ID-nummer:  28397
Direktlänk: /bild/00028397/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Man kan ana viss instabilitet i den branta kanten mot det återstående gamla spåret.  4 år
ID-nummer:  28398
Direktlänk: /bild/00028398/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med den nya underbyggnaden för spår 2 strax söder om schaktningen.  4 år
ID-nummer:  28399
Direktlänk: /bild/00028399/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gropen breddas fortsatt norr om gångbron.  4 år
ID-nummer:  28400
Direktlänk: /bild/00028400/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På eftermiddagen har även grundläggningen för spår 3 fortsatt norr om gångbron efter schaktningen där på förmiddagen.  4 år
ID-nummer:  28401
Direktlänk: /bild/00028401/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelbrunnarna i närheten av gamla brygga 7 har kommit på plats under dagen.  4 år
ID-nummer:  28402
Direktlänk: /bild/00028402/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen ligger som ett salsgolv i väntan på återfyllning.  4 år
ID-nummer:  28403
Direktlänk: /bild/00028403/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut är det fortsatt blött direkt efter schaktningen.  4 år
ID-nummer:  28404
Direktlänk: /bild/00028404/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya brunnarna på vardera sidan om blivande spår 2 sedda från norr.  4 år
ID-nummer:  28405
Direktlänk: /bild/00028405/
Fotodatum: den 22 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 23 juni 2017

Grundläggningen för spår 3 fortsätter under gångbron.  4 år
ID-nummer:  28406
Direktlänk: /bild/00028406/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med gamla brygga 6 norr om gångbron läggs en tillfällig ramp av massor för att enkelt kunna köra in med de tunga fordonen.  4 år
ID-nummer:  28407
Direktlänk: /bild/00028407/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer rör ska läggas under spår 2.  4 år
ID-nummer:  28408
Direktlänk: /bild/00028408/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra änden av schaktgropen hade marken börjat ge vika mot intilliggande spår och behövde förstärkas.  4 år
ID-nummer:  28409
Direktlänk: /bild/00028409/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanten mot det kvarvarande spåret visar tecken på rastendenser.  4 år
ID-nummer:  28410
Direktlänk: /bild/00028410/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mätning av underbyggnadens höjd görs och uppgifter om hur mycket som återstår till rätt nivå skrivs ut på marken.  4 år
ID-nummer:  28411
Direktlänk: /bild/00028411/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen får sedan fördela ut mer material på området enligt de mätningar som gjorts.  4 år
ID-nummer:  28412
Direktlänk: /bild/00028412/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med hjälp av den nya tillfälliga rampen nås området som ska fyllas enkelt.  4 år
ID-nummer:  28413
Direktlänk: /bild/00028413/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fyllningen fortsätter för spår 2 vid lunchtid.  4 år
ID-nummer:  28414
Direktlänk: /bild/00028414/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastmaskinen följer efter och jämnar ut de högar som dumprarna lämnar.  4 år
ID-nummer:  28415
Direktlänk: /bild/00028415/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en kabelbrunn har kommit på plats.  4 år
ID-nummer:  28416
Direktlänk: /bild/00028416/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kanaliseringarna under det blivande spåren viktas in med vattenpass.  4 år
ID-nummer:  28417
Direktlänk: /bild/00028417/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktningen i norr har nått upp till huvudsignalen Gv 122 som utgör en trång passage tillsammans med kontaktledningsstolpen intill.  4 år
ID-nummer:  28418
Direktlänk: /bild/00028418/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu finns en vattensamling i den del av gropen där återfyllning inte påbörjats.  4 år
ID-nummer:  28419
Direktlänk: /bild/00028419/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen har schaktningen passerat huvudsignalen.  4 år
ID-nummer:  28420
Direktlänk: /bild/00028420/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill den gamla stolpen syns tidigare uppbyggnad av bangårdens inre.  4 år
ID-nummer:  28421
Direktlänk: /bild/00028421/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre norrut har översta lagret avlägsnats inför djupschaktningen.  4 år
ID-nummer:  28422
Direktlänk: /bild/00028422/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetsområdet sett från norr, fler kablar dyker upp allt eftersom.  4 år
ID-nummer:  28423
Direktlänk: /bild/00028423/
Fotodatum: den 23 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 24 juni 2017

Arbetena med att fylla upp banken för blivande spår 2 fortsätter även på midsommardagens morgon.  4 år
ID-nummer:  28424
Direktlänk: /bild/00028424/
Fotodatum: den 24 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Upplaget med bortschaktade massor växer sig allt högre vid sidan av bangården.  4 år
ID-nummer:  28425
Direktlänk: /bild/00028425/
Fotodatum: den 24 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den blöta delen av schaktgropen har på eftermiddagen fått en första fyllning i botten.  4 år
ID-nummer:  28426
Direktlänk: /bild/00028426/
Fotodatum: den 24 juni 2017
Publicerad: den 18 januari 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 501–550