Juli 2017

Schaktningen för nya spår 2, 3 och 4 på den bredare delen av bangården i höjd med plattformen fortsätter tillsammans med bygget av nya spår.

Bilder och filmer (50)

Söndag 9 juli 2017

Schaktning på morgonen i den lilla del som återstår att gräva ur av bangårdens bredare del. 2 år
ID-nummer:  22129
Direktlänk: /bild/00022129/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktning för spår 4 vid den del av gamla brygga 7 som ännu står kvar. 2 år
ID-nummer:  22130
Direktlänk: /bild/00022130/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna lastas för att förflyttas till upplaget i bakgrunden. 2 år
ID-nummer:  22131
Direktlänk: /bild/00022131/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Schaktbotten ligger grunt under detta spår till skillnad från spår 3 intill. 2 år
ID-nummer:  22132
Direktlänk: /bild/00022132/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Berget av schaktmassor reser sig nu högt över bangården. 2 år
ID-nummer:  22133
Direktlänk: /bild/00022133/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena sedda från norr. 2 år
ID-nummer:  22135
Direktlänk: /bild/00022135/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa arbeten sker också kring den stump av spår 4 som byggdes klart redan under första året. 2 år
ID-nummer:  22134
Direktlänk: /bild/00022134/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra delen av bangården sent på eftermiddagen. 2 år
ID-nummer:  22136
Direktlänk: /bild/00022136/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden för den sydligaste delen av spår 4 där schakten gick djupare än i övriga delar av spåret färdigställs. 2 år
ID-nummer:  22137
Direktlänk: /bild/00022137/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst vid stationshuset. 2 år
ID-nummer:  22138
Direktlänk: /bild/00022138/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isolering saknas ännu i norra änden av spår 4, men snart är man redo för att bygga de nya spåren. 2 år
ID-nummer:  22139
Direktlänk: /bild/00022139/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från norr med den ganska ytligt lagda isoleringen för spår 4 i bild. 2 år
ID-nummer:  22140
Direktlänk: /bild/00022140/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytterligare dräneringsrör läggs mellan spår 3 och spår 4. 2 år
ID-nummer:  22141
Direktlänk: /bild/00022141/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna läggs tillfälligt åt sidan för att sedan kunna återfylla snabbt. 2 år
ID-nummer:  22142
Direktlänk: /bild/00022142/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Isoleringen för nya spår 4. 2 år
ID-nummer:  22143
Direktlänk: /bild/00022143/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från gångbrons trappa intill stationshuset. 2 år
ID-nummer:  22144
Direktlänk: /bild/00022144/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot söder från samma trappa. 2 år
ID-nummer:  22145
Direktlänk: /bild/00022145/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut i spår 4:s sträckning från gångbron, växelanslutningen skymtar bakom fordonen längst bort. 2 år
ID-nummer:  22146
Direktlänk: /bild/00022146/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut där spår 4 byggs. Spåret som byggdes första året anpassades efter det gamla spåret och behöver nu flyttas i sidled, det ska vara rakt från växeln längre bort. 2 år
ID-nummer:  22147
Direktlänk: /bild/00022147/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 blir långt mötesspår och läggs på den tidigare djupschaktade bädden där gamla spår 4 låg. 2 år
ID-nummer:  22148
Direktlänk: /bild/00022148/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bädden för spår 3 ligger mestadels redo för spårbygge. 2 år
ID-nummer:  22149
Direktlänk: /bild/00022149/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävarbetena i norra delen av det nu schaktade området av bangården sedda på avstånd från gångbron. 2 år
ID-nummer:  22150
Direktlänk: /bild/00022150/
Fotodatum: den 9 juli 2017
Publicerad: den 10 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 13 juli 2017

Kontaktledningsbrygga 19 sedd från söder strax innan arbetet med att riva den inleddes. 2 år
ID-nummer:  22152
Direktlänk: /bild/00022152/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mobilkranen rullar fram till bryggans norra ände samtidigt som övriga arbeten förbereds. 2 år
ID-nummer:  22153
Direktlänk: /bild/00022153/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller att fundera igenom hur man ska gå tillväga för att enklast och säkrast får ner den långa bryggan. 2 år
ID-nummer:  22154
Direktlänk: /bild/00022154/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På de gamla bryggorna är kontaktledningens bärlina dragen på ovansidan av fackverkskonstruktionen vilket kräver en hel del arbete för med ledningarna innan lyftet kan ske. 2 år
ID-nummer:  22155
Direktlänk: /bild/00022155/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utöver liftmotorvagnar används också väggående liftkorgar på vardera sidan av spåren. 2 år
ID-nummer:  22156
Direktlänk: /bild/00022156/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Största aktören i arbetet är ändå mobilkranen som här har positionerat sig inför lyftet. 2 år
ID-nummer:  22157
Direktlänk: /bild/00022157/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bärlinan tas ned under bryggan i två steg Först kapas linan vid bryggan efter att ha slakats med hjälp av en kedja som fästs i linan på vardera sidan av bryggan och vinschats ihop. Kedjan träs genom fackverket under bryggans övre balk och faller ner på stagen nedtill när linan kapas. sedan kan bärlinan åter skarvas samman, men nu på bryggans undersida. Här pågår detta arbete på en av linorna över spår 2. 2 år
ID-nummer:  22158
Direktlänk: /bild/00022158/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 19 sedd från nordväst i denna sista skälvande stund i tjänst över spåren. 2 år
ID-nummer:  22159
Direktlänk: /bild/00022159/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Personalen i de båda liftmotorvagnarna arbetar på varsitt spår sida vid sida. 2 år
ID-nummer:  22160
Direktlänk: /bild/00022160/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Liknande arbete i vardera korgen. Till vänster pågår skarvning av bärlinan över spår 1 efter att den flyttats ned under bryggan. Till höger har en lina från en ledningssektions viktinspänning i en stolpe längre bort skarvats på motsvarande sätt. 2 år
ID-nummer:  22161
Direktlänk: /bild/00022161/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full aktivitet i sommarnatten vid bangården och brygga 19. 2 år
ID-nummer:  22162
Direktlänk: /bild/00022162/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så har kontaktledningarna flyttas ned under bryggans balkar och stag och frigjort den för lyft. Ledningarna behöver dock tillfälligt bindas upp i den nya bryggan intill för att inte hänga ned och fastna i liftmotorvagnarna. 2 år
ID-nummer:  22163
Direktlänk: /bild/00022163/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst bort finns dock ännu en inspänningslina som måste flyttas innan lyftet kan ske. 2 år
ID-nummer:  22164
Direktlänk: /bild/00022164/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här fanns redan en skarv längre bort, så med ett längre lyftband kunde linan spännas, den gamla skarven demonteras, linan plockas ut ur bryggkonstruktionen och de båda linändarna åter monteras ihop. 2 år
ID-nummer:  22165
Direktlänk: /bild/00022165/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda vagnarna under bryggan. Till vänster har skarven lossats och linan med sitt linhjul på att tas bort från bryggan medan lyftbandet hänger längre ned och håller ihop linan. På vagnen till höger förbereds montage av utliggare på den nya bryggan intill. 2 år
ID-nummer:  22166
Direktlänk: /bild/00022166/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När alla linor har lossats från bryggan och mobilkranens lyftkedjor har fästs i bryggans båda ändar och spänts är det dags att ta fram vinkelsliparna och börja kapa bryggans övre balk intill stolparna. 2 år
ID-nummer:  22167
Direktlänk: /bild/00022167/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gnistregn i båda ändarna av bryggan samtidigt som det skärande ljudet försöker överrösta övriga maskiner i den mulna sommarnatten. 2 år
ID-nummer:  22168
Direktlänk: /bild/00022168/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är alltid lite spännande att se vad som händer när balkarna kapats helt och lyftet börjar. Plötsligt hänger den omkring 30 meter långa och 4 ton tunga stålkonstruktionen fritt i mobilkranens linor och svänger fram och tillbaka. 2 år
ID-nummer:  22169
Direktlänk: /bild/00022169/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här tog det en stund att stabilisera bryggans pendlingsrörelser och se till att den inte rev med sig vare sig kontaktledningar eller hjälpkraftledning med någon del. 2 år
ID-nummer:  22170
Direktlänk: /bild/00022170/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stund blev det dessutom närkontakt med den nya bryggan intill och de gamla utliggarna höll på att trassla in sig i den. 2 år
ID-nummer:  22171
Direktlänk: /bild/00022171/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter några spännande ögonblick för alla inblandade kunde slutligen bryggan hissas upp i luften och avlägsnas från sin plats över spåren. 2 år
ID-nummer:  22172
Direktlänk: /bild/00022172/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Luftfärden gick till en tom yta nordost om spåren dit bryggan styrdes in med hjälp av det band som knutits fast i dess ena ände. 2 år
ID-nummer:  22173
Direktlänk: /bild/00022173/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kvar på bryggans plats finns nu den nya bryggan och en gammal stolpe på vardera sidan om den. 2 år
ID-nummer:  22174
Direktlänk: /bild/00022174/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan på väg att ta mark vid sidan av de spår som den hängt över i många år. 2 år
ID-nummer:  22175
Direktlänk: /bild/00022175/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsmiljön förändras snabbt när en så stor konstruktion som denna stora brygga tas ned och ersätts av en modern och smäcker Mora-brygga. 2 år
ID-nummer:  22176
Direktlänk: /bild/00022176/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några utstickande detaljer på bryggan kapas strax efter att den lagts ned på marken samtidigt som febril aktivitet pågår i bakgrunden för att hänga upp kontaktledningarna i den nya bryggan och kunna släppa på trafiken igen. Norrifrån väntas snart tre godståg från Narvik mot Oslo som inte får försenas. 2 år
ID-nummer:  22177
Direktlänk: /bild/00022177/
Fotodatum: den 13 juli 2017
Publicerad: den 14 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 17 juli 2017

Den spårgående kirow-kranen i arbete med att lägga en av växlarna i norra delen av bangården på plats. 2 år
ID-nummer:  22182
Direktlänk: /bild/00022182/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 20 juli 2017
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårspannet läggs på plats söder om plankorsningen och gör spår 1 helt igen. 1 år
ID-nummer:  22718
Direktlänk: /bild/00022718/
Fotodatum: den 17 juli 2017
Publicerad: den 16 januari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!