Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)
Bild 151–200

Tisdag 26 juni 2018

Kablar mellan spår 1 och spår 2 som snart ska tas bort.  4 år
ID-nummer:  23559
Direktlänk: /bild/00023559/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full rulle!  4 år
ID-nummer:  23560
Direktlänk: /bild/00023560/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset är det nu tomt på kabelrör ovan mark, endast ett gammalt rör ligger kvar.  4 år
ID-nummer:  23561
Direktlänk: /bild/00023561/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tidsödande arbetet med att lägga på betonglocken på rännorna fortsatte under eftermiddagen, här mellan spår 1 och spår 2.  4 år
ID-nummer:  23562
Direktlänk: /bild/00023562/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgonens kabeltrassel intill kabelbrunnen har nu åtgärdats och makadamytan jämnats till.  4 år
ID-nummer:  23563
Direktlänk: /bild/00023563/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återställningsarbetena efter att kablarna avlägsnats pågår längre norrut på bangården.  4 år
ID-nummer:  23564
Direktlänk: /bild/00023564/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna som tidigare kom upp ur marken har nu kapats tillsammans med rören och väntar på att täckas över.  4 år
ID-nummer:  23565
Direktlänk: /bild/00023565/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorn på spår 1 jämnar till makadamytan.  4 år
ID-nummer:  23566
Direktlänk: /bild/00023566/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland måste material fösas bort dit det behövs mer.  4 år
ID-nummer:  23567
Direktlänk: /bild/00023567/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 28 juni 2018

Gamla kablar dras fram från de tillfälliga placeringar de haft sedan början av bangårdsombyggnaden.  4 år
ID-nummer:  24388
Direktlänk: /bild/00024388/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med grävmaskinens gripklo tas såväl kablar som rör och kabelskydd upp ur marken.  4 år
ID-nummer:  24389
Direktlänk: /bild/00024389/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst handjobb med att klippa kablar får göras ibland.  4 år
ID-nummer:  24390
Direktlänk: /bild/00024390/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rören fortsätter bort mot godsmagasinet.  4 år
ID-nummer:  24391
Direktlänk: /bild/00024391/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu har de gamla kablarna gjort sitt.  4 år
ID-nummer:  24392
Direktlänk: /bild/00024392/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 30 juni 2018

En av de nya sektionsskarvarna som sattes upp i kontaktledningen under vintern.  3 år
ID-nummer:  31906
Direktlänk: /bild/00031906/
Fotodatum: den 30 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 2 juli 2018

Fundamenten till de gamla stolpar som sist togs bort på bangården knackas nu ner för att döljas under makadamen, här framför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  31907
Direktlänk: /bild/00031907/
Fotodatum: den 2 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma arbete pågår norr om stationshuset där stolparna för gamla brygga 7 stod.  3 år
ID-nummer:  31908
Direktlänk: /bild/00031908/
Fotodatum: den 2 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När betongen knackats bort kan stålbalkarna kapas.  3 år
ID-nummer:  31909
Direktlänk: /bild/00031909/
Fotodatum: den 2 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Resterna av en stolpe som bar brygga 5 framför stationshuset.  3 år
ID-nummer:  31910
Direktlänk: /bild/00031910/
Fotodatum: den 2 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamentet för den bortre stolpen för samma brygga syns knappt längre från plattformen.  3 år
ID-nummer:  31911
Direktlänk: /bild/00031911/
Fotodatum: den 2 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 3 juli 2018

Några sista grävjobb görs vid servicevägen i söder.  3 år
ID-nummer:  31912
Direktlänk: /bild/00031912/
Fotodatum: den 3 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrännor färdigställs vid teknikhusen på älvsidan söder om stationshuset.  3 år
ID-nummer:  31913
Direktlänk: /bild/00031913/
Fotodatum: den 3 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fundamenten för de gamla stolparna har nu dolts helt och ännu ett sår i den nya bangården har läkt.  3 år
ID-nummer:  31914
Direktlänk: /bild/00031914/
Fotodatum: den 3 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 4 juli 2018

En sista komplettering av kabelrännan fram till stolpe 1312-25 görs mitt emot stationshuset.  3 år
ID-nummer:  31915
Direktlänk: /bild/00031915/
Fotodatum: den 4 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid kabelbrunnarna och skåpen mellan stationshuset och godsmagasinet ordnas en kort kabelränna i anslutning till den ena brunnen.  3 år
ID-nummer:  31916
Direktlänk: /bild/00031916/
Fotodatum: den 4 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 13 juli 2018

Fundamentet för den gamla transformator som tidigare stod vid bangården mellan stationshuset och godsmagasinet har nu tagits bort.  3 år
ID-nummer:  31917
Direktlänk: /bild/00031917/
Fotodatum: den 13 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Små återstående detaljer färdigställs nu, men i stora drag är bangården klar.  3 år
ID-nummer:  31918
Direktlänk: /bild/00031918/
Fotodatum: den 13 juli 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!