Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)
Bild 61–90

Måndag 18 juni 2018

Även bangårdens signaler har slocknat.  4 år
ID-nummer:  31806
Direktlänk: /bild/00031806/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena vid brygga 1312-28 intensifieras när övriga arbeten är klara vid halv fyra-tiden på natten, snart ska tågen börja rulla igen.  4 år
ID-nummer:  31807
Direktlänk: /bild/00031807/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det mesta är inkopplat och klart i toppen av stolpen.  4 år
ID-nummer:  31808
Direktlänk: /bild/00031808/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stången med vilken frånskiljaren regleras kopplas in på norra sidan av stolpen.  4 år
ID-nummer:  31809
Direktlänk: /bild/00031809/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Funktionen testas sedan, här i slutet läge.  4 år
ID-nummer:  31810
Direktlänk: /bild/00031810/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma frånskiljare har här öppnats, den till vänster har inte ännu fått någon stång monterad.  4 år
ID-nummer:  31811
Direktlänk: /bild/00031811/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid fyratiden var det dags för spänningssättning, men ett fel upptäcktes vid testerna inför detta och blickarna riktades mot trasslet i stolpen där frånskiljarna tidigare satt.  4 år
ID-nummer:  31812
Direktlänk: /bild/00031812/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Snabbt fick traktorgrävaren köras fram igen och jordningsdonen tas fram.  4 år
ID-nummer:  31813
Direktlänk: /bild/00031813/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De provisoriskt ihopkopplade ledarna skruvas isär för att snabbt kunna lösa problemet och få anläggningen spänningssatt.  4 år
ID-nummer:  31814
Direktlänk: /bild/00031814/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna tas isär och ändarna vinklas bort från varandra.  4 år
ID-nummer:  31815
Direktlänk: /bild/00031815/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln över bangården är inte längre inkopplad i systemet, men härefter kunde nu systemet spänningssättas och tågtrafiken återupptas.  4 år
ID-nummer:  31816
Direktlänk: /bild/00031816/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framåt halv sex-tiden rullade det första tåget genom Gällivare, rejält försenat av elproblemen. Den urkopplade kabeln över bangården gjorde att klockor och infoskyltar fortsatt var strömlösa och så fick vara tills nästa natt då arbetena skulle fortsätta.  4 år
ID-nummer:  31817
Direktlänk: /bild/00031817/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lägga tillbaka lock kan påbörjas när kabeln för hjälpkraft nu bytts vid södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  31818
Direktlänk: /bild/00031818/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattens arbeten inleds är det dags att kapa ner den gamla kabeln över bangården som fick kopplas ur redan natten innan.  4 år
ID-nummer:  31819
Direktlänk: /bild/00031819/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln som hängt för sig själv över bangården under ett år ska nu tas bort.  4 år
ID-nummer:  31820
Direktlänk: /bild/00031820/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kabeln har klippts av ska även stållinan den hänger i kapas.  4 år
ID-nummer:  31821
Direktlänk: /bild/00031821/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln över spår 3 och 4 faller mot marken.  4 år
ID-nummer:  31822
Direktlänk: /bild/00031822/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln får lyftas över kontaktledningen över spår 3.  4 år
ID-nummer:  31823
Direktlänk: /bild/00031823/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kabeln är borta har stolpen mellan spår 4 och spår 5 gjort sitt.  4 år
ID-nummer:  31824
Direktlänk: /bild/00031824/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genast körs trakorgrävaren fram för att klippa ner stolpen.  4 år
ID-nummer:  31825
Direktlänk: /bild/00031825/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2018

Efter att ena sidan av stolpen klippts av kan den ganska enkelt böjas ner.  4 år
ID-nummer:  31826
Direktlänk: /bild/00031826/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en gammal stolpe har gjort sitt på bangården.  4 år
ID-nummer:  31827
Direktlänk: /bild/00031827/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så återstår det att ta bort resten av kabeln över spår 1 och 2 samt plattformen.  4 år
ID-nummer:  31828
Direktlänk: /bild/00031828/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapningen görs mitt mellan de båda spåren.  4 år
ID-nummer:  31829
Direktlänk: /bild/00031829/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln har klippts av, det återstår bara att klippa bärlinan även här.  4 år
ID-nummer:  31830
Direktlänk: /bild/00031830/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln faller slutligen till marken.  4 år
ID-nummer:  31831
Direktlänk: /bild/00031831/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln på plattformen som den länge har hängt ovanför.  4 år
ID-nummer:  31832
Direktlänk: /bild/00031832/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta delen av kabeln lyfts ner från jordlina och kontaktledning.  4 år
ID-nummer:  31833
Direktlänk: /bild/00031833/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stång för att kunna reglera den andra frånskiljaren på stolpe 1312-28 ska nu monteras.  4 år
ID-nummer:  31834
Direktlänk: /bild/00031834/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa stången tas emot i liftkorgen.  4 år
ID-nummer:  31835
Direktlänk: /bild/00031835/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 121–150