Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)
Bild 101–150

Tisdag 19 juni 2018

Ännu en gammal nitad stolpe har gjort sitt.  2 år
ID-nummer:  31866
Direktlänk: /bild/00031866/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tidsödande arbetet med läggning av lock på kabelrännorna sett från gångbron söderut.  2 år
ID-nummer:  31867
Direktlänk: /bild/00031867/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från gångbron, både lock och gamla kablar återstår att åtgärda här.  2 år
ID-nummer:  31868
Direktlänk: /bild/00031868/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill stickspåret söder om plankorsningen i norr har en provisorisk kontaktledningsstolpe försvunnit, men vissa spår efter de gamla ledningarna återstår att rensa bort.  2 år
ID-nummer:  31869
Direktlänk: /bild/00031869/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen har alla gamla stolpar nu tagits bort.  2 år
ID-nummer:  31870
Direktlänk: /bild/00031870/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpe och stolpfundament intill plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31872
Direktlänk: /bild/00031872/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De stora stolpfundamenten har grävts upp.  2 år
ID-nummer:  31871
Direktlänk: /bild/00031871/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna ligger kvar intill vägen i väntan på transport mot återvinning.  2 år
ID-nummer:  31873
Direktlänk: /bild/00031873/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När stolparna nu är borta kan arbetet med skyddsvallen mot bangården återupptas.  2 år
ID-nummer:  31874
Direktlänk: /bild/00031874/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen som bar bangårdens nordligaste brygga har också kapats ner.  2 år
ID-nummer:  31876
Direktlänk: /bild/00031876/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även närmare lokstallet har de gamla stolparna rensats bort.  2 år
ID-nummer:  31875
Direktlänk: /bild/00031875/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Besiktning av bangården pågår åter framför stationshuset på eftermiddagen.  2 år
ID-nummer:  31877
Direktlänk: /bild/00031877/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr städas dikeskanten åter upp intill bangården när de påförda massorna flyttas närmare bangården.  2 år
ID-nummer:  31878
Direktlänk: /bild/00031878/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Grävmaskinen lägger grunden för den blivande bullerskyddsvallen.  2 år
ID-nummer:  31879
Direktlänk: /bild/00031879/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordvallen sedd från plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31880
Direktlänk: /bild/00031880/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med denna vall får bangården sin slutliga betydligt smalare form norr om plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31881
Direktlänk: /bild/00031881/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid sidan av bangården städas också lagren av räls och sliprar upp.  2 år
ID-nummer:  31882
Direktlänk: /bild/00031882/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid spår 6 har nya skyltar för lastområdet utan kontaktledning satts upp under dagen.  2 år
ID-nummer:  31883
Direktlänk: /bild/00031883/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 20 juni 2018

Gamla kablar mellan spår 5 och 6 lyfts försiktigt upp för att tas bort.  2 år
ID-nummer:  31884
Direktlänk: /bild/00031884/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna kapas upp så snart de dragits upp ur makadamen.  2 år
ID-nummer:  31885
Direktlänk: /bild/00031885/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna får sedan lyftas bort från bangården.  2 år
ID-nummer:  31886
Direktlänk: /bild/00031886/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norr har en stor del av skyddsvallen norr om plankorsningen färdigställts.  2 år
ID-nummer:  31887
Direktlänk: /bild/00031887/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En sista justering av dikeskanten görs närmast plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31888
Direktlänk: /bild/00031888/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vallen sedd från plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31889
Direktlänk: /bild/00031889/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här läggs också nya jordlinor till bomdrev och portal vid plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31890
Direktlänk: /bild/00031890/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Jordlinor som inte kunde grävas ner vid arbetena i snö i november 2017 kommer nu på plats.  2 år
ID-nummer:  31891
Direktlänk: /bild/00031891/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ytskiktet på servicevägen fram till södra bangårdsänden kompletteras och snyggas till.  2 år
ID-nummer:  31892
Direktlänk: /bild/00031892/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vändplanen vid södra bangårdsänden färdigställs.  2 år
ID-nummer:  31893
Direktlänk: /bild/00031893/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Servicevägen får ett sista ansiktslyft när bangården nu färdigställs.  2 år
ID-nummer:  31894
Direktlänk: /bild/00031894/
Fotodatum: den 20 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 22 juni 2018

Hela vallen i norr är nu klar.  2 år
ID-nummer:  31895
Direktlänk: /bild/00031895/
Fotodatum: den 22 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vallen sedd från plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31896
Direktlänk: /bild/00031896/
Fotodatum: den 22 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plankorsningen med det nya stickspåret till höger.  2 år
ID-nummer:  31897
Direktlänk: /bild/00031897/
Fotodatum: den 22 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 25 juni 2018

Vid plattformsspåret längst i söder finns ännu några gamla kablar att ta hand om.  2 år
ID-nummer:  31898
Direktlänk: /bild/00031898/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra änden av spår 5 har anslutningarna mellan kontaktledningen och frånskiljaren där förändrats något under sommarens ändringar i elanläggningen.  2 år
ID-nummer:  31899
Direktlänk: /bild/00031899/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla träsliprar sorteras och lastas för borttransport vid sidan av bangården när byggarbetsplatsen nu avvecklas.  2 år
ID-nummer:  31900
Direktlänk: /bild/00031900/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sliprar och stenar på lager vid sidan av bangården.  2 år
ID-nummer:  31901
Direktlänk: /bild/00031901/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lock för lock läggs på kabelrännorna när arbetena nu avslutas.  2 år
ID-nummer:  31902
Direktlänk: /bild/00031902/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här är det rännan mellan spår 1 och 2 nära södra plattformsänden som får tillbaka sina lock.  2 år
ID-nummer:  31903
Direktlänk: /bild/00031903/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rännan täcks över när arbetena till slut är klara.  2 år
ID-nummer:  31904
Direktlänk: /bild/00031904/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Viss upprensning tycks ännu behövas i norra änden av samma ränna innan alla lock kan läggas på.  2 år
ID-nummer:  31905
Direktlänk: /bild/00031905/
Fotodatum: den 25 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 26 juni 2018

Kabeltrassel vid en av kabelbrunnarna på bangården, här ska gamla kablar städas bort.  4 år
ID-nummer:  23549
Direktlänk: /bild/00023549/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabel kapas för att kunna samlas upp.  4 år
ID-nummer:  23550
Direktlänk: /bild/00023550/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal kabelkanalisering som stuckit upp ur den nya bangården tas bort när alla kablar genom den nu är kapade.  4 år
ID-nummer:  23551
Direktlänk: /bild/00023551/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare samlas kablarna ihop på en vinda monterad på en traktor.  4 år
ID-nummer:  23552
Direktlänk: /bild/00023552/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler kablar kapas längre norrut på bangården.  4 år
ID-nummer:  23553
Direktlänk: /bild/00023553/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna färsts in på kabelvindan för att kunna börja rulla in dem.  4 år
ID-nummer:  23554
Direktlänk: /bild/00023554/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre kablar ska samtidigt rullas upp här.  4 år
ID-nummer:  23555
Direktlänk: /bild/00023555/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan spår 1 och spår 2 töms här på gamla kablar.  4 år
ID-nummer:  23556
Direktlänk: /bild/00023556/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trots maskinhjälp är det inte alltid helt enkelt att få de tunga kablarna dit man vill.  4 år
ID-nummer:  23557
Direktlänk: /bild/00023557/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klippta kablar sticker upp ur marken längre norrut.  4 år
ID-nummer:  23558
Direktlänk: /bild/00023558/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 201–227