Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)
Bild 51–100

Måndag 18 juni 2018

Den gamla kabeln över bangården är inte längre inkopplad i systemet, men härefter kunde nu systemet spänningssättas och tågtrafiken återupptas.  2 år
ID-nummer:  31816
Direktlänk: /bild/00031816/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framåt halv sex-tiden rullade det första tåget genom Gällivare, rejält försenat av elproblemen. Den urkopplade kabeln över bangården gjorde att klockor och infoskyltar fortsatt var strömlösa och så fick vara tills nästa natt då arbetena skulle fortsätta.  2 år
ID-nummer:  31817
Direktlänk: /bild/00031817/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lägga tillbaka lock kan påbörjas när kabeln för hjälpkraft nu bytts vid södra bangårdsänden.  2 år
ID-nummer:  31818
Direktlänk: /bild/00031818/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattens arbeten inleds är det dags att kapa ner den gamla kabeln över bangården som fick kopplas ur redan natten innan.  2 år
ID-nummer:  31819
Direktlänk: /bild/00031819/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln som hängt för sig själv över bangården under ett år ska nu tas bort.  2 år
ID-nummer:  31820
Direktlänk: /bild/00031820/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kabeln har klippts av ska även stållinan den hänger i kapas.  2 år
ID-nummer:  31821
Direktlänk: /bild/00031821/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln över spår 3 och 4 faller mot marken.  2 år
ID-nummer:  31822
Direktlänk: /bild/00031822/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln får lyftas över kontaktledningen över spår 3.  2 år
ID-nummer:  31823
Direktlänk: /bild/00031823/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kabeln är borta har stolpen mellan spår 4 och spår 5 gjort sitt.  2 år
ID-nummer:  31824
Direktlänk: /bild/00031824/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genast körs trakorgrävaren fram för att klippa ner stolpen.  2 år
ID-nummer:  31825
Direktlänk: /bild/00031825/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2018

Efter att ena sidan av stolpen klippts av kan den ganska enkelt böjas ner.  2 år
ID-nummer:  31826
Direktlänk: /bild/00031826/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en gammal stolpe har gjort sitt på bangården.  2 år
ID-nummer:  31827
Direktlänk: /bild/00031827/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så återstår det att ta bort resten av kabeln över spår 1 och 2 samt plattformen.  2 år
ID-nummer:  31828
Direktlänk: /bild/00031828/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapningen görs mitt mellan de båda spåren.  2 år
ID-nummer:  31829
Direktlänk: /bild/00031829/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln har klippts av, det återstår bara att klippa bärlinan även här.  2 år
ID-nummer:  31830
Direktlänk: /bild/00031830/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln faller slutligen till marken.  2 år
ID-nummer:  31831
Direktlänk: /bild/00031831/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln på plattformen som den länge har hängt ovanför.  2 år
ID-nummer:  31832
Direktlänk: /bild/00031832/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta delen av kabeln lyfts ner från jordlina och kontaktledning.  2 år
ID-nummer:  31833
Direktlänk: /bild/00031833/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stång för att kunna reglera den andra frånskiljaren på stolpe 1312-28 ska nu monteras.  2 år
ID-nummer:  31834
Direktlänk: /bild/00031834/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa stången tas emot i liftkorgen.  2 år
ID-nummer:  31835
Direktlänk: /bild/00031835/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal stolpe står kvar på den annars nya bangården.  2 år
ID-nummer:  31836
Direktlänk: /bild/00031836/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även denna stolpe klipps snart ner.  2 år
ID-nummer:  31837
Direktlänk: /bild/00031837/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal trotjänare faller till marken.  2 år
ID-nummer:  31838
Direktlänk: /bild/00031838/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna som bar brygga 7 har nu lagts ner på marken.  2 år
ID-nummer:  31839
Direktlänk: /bild/00031839/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ersättaren, brygga 1312-28, finns något längre norrut.  2 år
ID-nummer:  31840
Direktlänk: /bild/00031840/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla hjälpkraftledningen från lokstallet och norrut kapas nu också ner när strömmen nu kan gå i kablar i stället.  2 år
ID-nummer:  31841
Direktlänk: /bild/00031841/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att återledning och matarledning tagits bort är det nu dags även för hjälpkraften längst upp i de kvarvarande gamla stolparna.  2 år
ID-nummer:  31842
Direktlänk: /bild/00031842/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Faslinorna klipps av vid varje stolpe.  2 år
ID-nummer:  31843
Direktlänk: /bild/00031843/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linorna faller till marken sedan de kapats.  2 år
ID-nummer:  31844
Direktlänk: /bild/00031844/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledarna har landat på marken i plankorsningen, men trafiken mitt i natten är inte så tät.  2 år
ID-nummer:  31845
Direktlänk: /bild/00031845/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla ledningarna är borta och bangården antar sin slutliga form även här intill plankorsningen i norr.  2 år
ID-nummer:  31846
Direktlänk: /bild/00031846/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spann av hjälpkraftledningen återstår att ta ner.  2 år
ID-nummer:  31847
Direktlänk: /bild/00031847/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Saxen plockas fram igen och ytterligare linor faller mot marken.  2 år
ID-nummer:  31848
Direktlänk: /bild/00031848/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tomma stolpar återstår.  2 år
ID-nummer:  31849
Direktlänk: /bild/00031849/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron körs de gamla stolparna bort.  2 år
ID-nummer:  31850
Direktlänk: /bild/00031850/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten mot Dundret och midnattssolen störs inte längre av de gamla stolparna.  2 år
ID-nummer:  31851
Direktlänk: /bild/00031851/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten dragkamp i natten när överflödig kabel behöver dras ner i kabelrännan.  2 år
ID-nummer:  31852
Direktlänk: /bild/00031852/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista gamla stolpen lämnar den här delen av bangården.  2 år
ID-nummer:  31853
Direktlänk: /bild/00031853/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När arbetena nu är slut återstår ett par betongfundament i bangården, och frånskiljarna i stolpen intill är fullt inkopplade.  2 år
ID-nummer:  31854
Direktlänk: /bild/00031854/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan plattformsskyltarna åter få ström, klockorna börjar ticka fram mot rätt tid och datorsystemen startar upp.  2 år
ID-nummer:  31855
Direktlänk: /bild/00031855/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där hjälpkraftledningen tidigare slutade längst i norr är den nya markkabeln nu direkt inkopplad i stolpens befintliga frånskiljare.  2 år
ID-nummer:  31856
Direktlänk: /bild/00031856/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tomma stolpar som nu också ska tas bort och färdigställa avsmalningen av bangården norr om plankorsningen.  2 år
ID-nummer:  31857
Direktlänk: /bild/00031857/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftledningen är borttagen vid lokstallet.  2 år
ID-nummer:  31858
Direktlänk: /bild/00031858/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kraften tar nu vägen via kabelrännorna i stället fram mot bland annat skåpen för växlevärme.  2 år
ID-nummer:  31859
Direktlänk: /bild/00031859/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla tomma stolpar som nu kan tas bort i höjd med lokstallet.  2 år
ID-nummer:  31860
Direktlänk: /bild/00031860/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftledningens tidigare södra ändpunkt vid lokstallet, provisoriet där fasledarna satt under den nya bryggan intill är nu ett minne blott.  2 år
ID-nummer:  31861
Direktlänk: /bild/00031861/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler lock läggs tillbaka på kabelrännorna på morgonen.  2 år
ID-nummer:  31862
Direktlänk: /bild/00031862/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsmiljön norr om gångbron har nu blivit mer ren när den gamla kabeln som hängde över den är borta.  2 år
ID-nummer:  31863
Direktlänk: /bild/00031863/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även stolpen intill plattformen har kapats ner.  2 år
ID-nummer:  31864
Direktlänk: /bild/00031864/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen ligger kvar tillsammans med delar av kabeln som hängde över bangården.  2 år
ID-nummer:  31865
Direktlänk: /bild/00031865/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200