Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)
Bild 51–100

Måndag 18 juni 2018

Den gamla kabeln över bangården är inte längre inkopplad i systemet, men härefter kunde nu systemet spänningssättas och tågtrafiken återupptas. 4 mån
ID-nummer:  31816
Direktlänk: /bild/00031816/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framåt halv sex-tiden rullade det första tåget genom Gällivare, rejält försenat av elproblemen. Den urkopplade kabeln över bangården gjorde att klockor och infoskyltar fortsatt var strömlösa och så fick vara tills nästa natt då arbetena skulle fortsätta. 4 mån
ID-nummer:  31817
Direktlänk: /bild/00031817/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetet med att lägga tillbaka lock kan påbörjas när kabeln för hjälpkraft nu bytts vid södra bangårdsänden. 4 mån
ID-nummer:  31818
Direktlänk: /bild/00031818/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När nattens arbeten inleds är det dags att kapa ner den gamla kabeln över bangården som fick kopplas ur redan natten innan. 4 mån
ID-nummer:  31819
Direktlänk: /bild/00031819/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln som hängt för sig själv över bangården under ett år ska nu tas bort. 4 mån
ID-nummer:  31820
Direktlänk: /bild/00031820/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kabeln har klippts av ska även stållinan den hänger i kapas. 4 mån
ID-nummer:  31821
Direktlänk: /bild/00031821/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln över spår 3 och 4 faller mot marken. 4 mån
ID-nummer:  31822
Direktlänk: /bild/00031822/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln får lyftas över kontaktledningen över spår 3. 4 mån
ID-nummer:  31823
Direktlänk: /bild/00031823/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När kabeln är borta har stolpen mellan spår 4 och spår 5 gjort sitt. 4 mån
ID-nummer:  31824
Direktlänk: /bild/00031824/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Genast körs trakorgrävaren fram för att klippa ner stolpen. 4 mån
ID-nummer:  31825
Direktlänk: /bild/00031825/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 19 juni 2018

Efter att ena sidan av stolpen klippts av kan den ganska enkelt böjas ner. 4 mån
ID-nummer:  31826
Direktlänk: /bild/00031826/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu en gammal stolpe har gjort sitt på bangården. 4 mån
ID-nummer:  31827
Direktlänk: /bild/00031827/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så återstår det att ta bort resten av kabeln över spår 1 och 2 samt plattformen. 4 mån
ID-nummer:  31828
Direktlänk: /bild/00031828/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kapningen görs mitt mellan de båda spåren. 4 mån
ID-nummer:  31829
Direktlänk: /bild/00031829/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeln har klippts av, det återstår bara att klippa bärlinan även här. 4 mån
ID-nummer:  31830
Direktlänk: /bild/00031830/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln faller slutligen till marken. 4 mån
ID-nummer:  31831
Direktlänk: /bild/00031831/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla kabeln på plattformen som den länge har hängt ovanför. 4 mån
ID-nummer:  31832
Direktlänk: /bild/00031832/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den mellersta delen av kabeln lyfts ner från jordlina och kontaktledning. 4 mån
ID-nummer:  31833
Direktlänk: /bild/00031833/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En stång för att kunna reglera den andra frånskiljaren på stolpe 1312-28 ska nu monteras. 4 mån
ID-nummer:  31834
Direktlänk: /bild/00031834/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den långa stången tas emot i liftkorgen. 4 mån
ID-nummer:  31835
Direktlänk: /bild/00031835/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal stolpe står kvar på den annars nya bangården. 4 mån
ID-nummer:  31836
Direktlänk: /bild/00031836/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även denna stolpe klipps snart ner. 4 mån
ID-nummer:  31837
Direktlänk: /bild/00031837/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal trotjänare faller till marken. 4 mån
ID-nummer:  31838
Direktlänk: /bild/00031838/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna som bar brygga 7 har nu lagts ner på marken. 4 mån
ID-nummer:  31839
Direktlänk: /bild/00031839/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ersättaren, brygga 1312-28, finns något längre norrut. 4 mån
ID-nummer:  31840
Direktlänk: /bild/00031840/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla hjälpkraftledningen från lokstallet och norrut kapas nu också ner när strömmen nu kan gå i kablar i stället. 4 mån
ID-nummer:  31841
Direktlänk: /bild/00031841/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter att återledning och matarledning tagits bort är det nu dags även för hjälpkraften längst upp i de kvarvarande gamla stolparna. 4 mån
ID-nummer:  31842
Direktlänk: /bild/00031842/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Faslinorna klipps av vid varje stolpe. 4 mån
ID-nummer:  31843
Direktlänk: /bild/00031843/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linorna faller till marken sedan de kapats. 4 mån
ID-nummer:  31844
Direktlänk: /bild/00031844/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledarna har landat på marken i plankorsningen, men trafiken mitt i natten är inte så tät. 4 mån
ID-nummer:  31845
Direktlänk: /bild/00031845/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De gamla ledningarna är borta och bangården antar sin slutliga form även här intill plankorsningen i norr. 4 mån
ID-nummer:  31846
Direktlänk: /bild/00031846/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett spann av hjälpkraftledningen återstår att ta ner. 4 mån
ID-nummer:  31847
Direktlänk: /bild/00031847/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Saxen plockas fram igen och ytterligare linor faller mot marken. 4 mån
ID-nummer:  31848
Direktlänk: /bild/00031848/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tomma stolpar återstår. 4 mån
ID-nummer:  31849
Direktlänk: /bild/00031849/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron körs de gamla stolparna bort. 4 mån
ID-nummer:  31850
Direktlänk: /bild/00031850/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten mot Dundret och midnattssolen störs inte längre av de gamla stolparna. 4 mån
ID-nummer:  31851
Direktlänk: /bild/00031851/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En liten dragkamp i natten när överflödig kabel behöver dras ner i kabelrännan. 4 mån
ID-nummer:  31852
Direktlänk: /bild/00031852/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista gamla stolpen lämnar den här delen av bangården. 4 mån
ID-nummer:  31853
Direktlänk: /bild/00031853/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
När arbetena nu är slut återstår ett par betongfundament i bangården, och frånskiljarna i stolpen intill är fullt inkopplade. 4 mån
ID-nummer:  31854
Direktlänk: /bild/00031854/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så kan plattformsskyltarna åter få ström, klockorna börjar ticka fram mot rätt tid och datorsystemen startar upp. 4 mån
ID-nummer:  31855
Direktlänk: /bild/00031855/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Där hjälpkraftledningen tidigare slutade längst i norr är den nya markkabeln nu direkt inkopplad i stolpens befintliga frånskiljare. 4 mån
ID-nummer:  31856
Direktlänk: /bild/00031856/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tomma stolpar som nu också ska tas bort och färdigställa avsmalningen av bangården norr om plankorsningen. 4 mån
ID-nummer:  31857
Direktlänk: /bild/00031857/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftledningen är borttagen vid lokstallet. 4 mån
ID-nummer:  31858
Direktlänk: /bild/00031858/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kraften tar nu vägen via kabelrännorna i stället fram mot bland annat skåpen för växlevärme. 4 mån
ID-nummer:  31859
Direktlänk: /bild/00031859/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla tomma stolpar som nu kan tas bort i höjd med lokstallet. 4 mån
ID-nummer:  31860
Direktlänk: /bild/00031860/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftledningens tidigare södra ändpunkt vid lokstallet, provisoriet där fasledarna satt under den nya bryggan intill är nu ett minne blott. 4 mån
ID-nummer:  31861
Direktlänk: /bild/00031861/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler lock läggs tillbaka på kabelrännorna på morgonen. 4 mån
ID-nummer:  31862
Direktlänk: /bild/00031862/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsmiljön norr om gångbron har nu blivit mer ren när den gamla kabeln som hängde över den är borta. 4 mån
ID-nummer:  31863
Direktlänk: /bild/00031863/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även stolpen intill plattformen har kapats ner. 4 mån
ID-nummer:  31864
Direktlänk: /bild/00031864/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen ligger kvar tillsammans med delar av kabeln som hängde över bangården. 4 mån
ID-nummer:  31865
Direktlänk: /bild/00031865/
Fotodatum: den 19 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–200