Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)
Bild 31–60

Torsdag 14 juni 2018

Spår 1 matas nu liksom övriga ledningar via de nya ledningarna i brygga 1312-25, och inte längre via det provisorium som fanns här vid gamla brygga 5.  4 år
ID-nummer:  31780
Direktlänk: /bild/00031780/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar som tidigare grävts ner tillfälligt tidigare under projektet letas fram vid väderskyddet vid spår 1b norr om godsmagasinet.  4 år
ID-nummer:  31781
Direktlänk: /bild/00031781/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabelrör och kablar kapas upp i lämpliga längder då de nu ersatts av nya kablar.  4 år
ID-nummer:  31782
Direktlänk: /bild/00031782/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med att gräva upp gamla kablar sett från norr.  4 år
ID-nummer:  31783
Direktlänk: /bild/00031783/
Fotodatum: den 14 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 15 juni 2018

Under natten har även matningsledningen över spår 3 och 4 söder om gångbron tagits ner, nu återstår bara de båda gamla stolparna.  4 år
ID-nummer:  31784
Direktlänk: /bild/00031784/
Fotodatum: den 15 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även de anslutande matningsledningarna har släppts ner från stolpens frånskiljare.  4 år
ID-nummer:  31785
Direktlänk: /bild/00031785/
Fotodatum: den 15 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 16 juni 2018

Efter ytterligare en natts arbeten har också de båda gamla stolparna framför stationshuset försvunnit och den nya bangårdens slutliga utseende börjar bli synligt.  4 år
ID-nummer:  31786
Direktlänk: /bild/00031786/
Fotodatum: den 16 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron finns den gamla kabelförbindelsen i de gamla stolparna ännu kvar.  4 år
ID-nummer:  31787
Direktlänk: /bild/00031787/
Fotodatum: den 16 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den nya stolpen intill har frånskiljarna satts upp men kabelanslutningarna till den återstår att färdigställa.  4 år
ID-nummer:  31788
Direktlänk: /bild/00031788/
Fotodatum: den 16 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1312-28 är en av de nya bryggor som snart får stå kvar i ensamt majestät när gamla stolpar och kablar i luften försvinner.  4 år
ID-nummer:  31789
Direktlänk: /bild/00031789/
Fotodatum: den 16 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 juni 2018

En liftmotorvagn på bangården vid halv ett-tiden på natten med Dundret belyst av midnattssolen i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  23499
Direktlänk: /bild/00023499/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista blåvita namnskylten som suttit kvar under gångbron ska nu monteras ned.  5 år
ID-nummer:  23500
Direktlänk: /bild/00023500/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylten har lossats och lagts i liftkorgen.  5 år
ID-nummer:  23501
Direktlänk: /bild/00023501/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var även denna skylt borta.  5 år
ID-nummer:  23502
Direktlänk: /bild/00023502/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På kvällen ska kabelarbetena vid brygga 1312-28 fortsätta för att koppla in frånskiljaren för hjälpkraft.  4 år
ID-nummer:  31790
Direktlänk: /bild/00031790/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre kablar som ska anslutas till frånskiljarna ska monteras upp från traktorgrävarens korg.  4 år
ID-nummer:  31791
Direktlänk: /bild/00031791/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla ledningen som hänger i stolparna från gamla brygga 7 ska nu snart tas bort.  4 år
ID-nummer:  31792
Direktlänk: /bild/00031792/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De nya kablarna monteras i stolpen en efter en.  4 år
ID-nummer:  31793
Direktlänk: /bild/00031793/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 18 juni 2018

Arbeten med hjälpkraften pågår också i södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  31795
Direktlänk: /bild/00031795/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En ny kabel anslutits till hjälpkraftledningen söderut när strömmen ska nu ledas över till nya kablar på hela bangården.  4 år
ID-nummer:  31794
Direktlänk: /bild/00031794/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elmontage i toppen av stolpe 1312-28 där hjälpkraftens flyttade frånskiljarkrona nu sitter.  4 år
ID-nummer:  31796
Direktlänk: /bild/00031796/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I norra delen av bangården har återledning och matarledning monterats ner ur de kvarvarande gamla stolparna, nu ska arbeten ske på hjälpkraftledningens norra ände.  4 år
ID-nummer:  31797
Direktlänk: /bild/00031797/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gäller dock inte rivning, utan en ny markkabel ska monteras som ska koppla samman hjälpkraften norrifrån med de nya ledningarna på bangården.  4 år
ID-nummer:  31798
Direktlänk: /bild/00031798/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ledningarna börjar komma på plats i stolpe 1312-28 norr om gångbron medan solen skiner för fullt vid halv tre-tiden på natten.  4 år
ID-nummer:  31799
Direktlänk: /bild/00031799/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hjälpkraftfrånskiljare i stolpe 1312-28.  4 år
ID-nummer:  31800
Direktlänk: /bild/00031800/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längst i norr har den nya kabeln kopplats in på den gamla luftledningens faslinor.  4 år
ID-nummer:  31801
Direktlänk: /bild/00031801/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolpen som tidigare bar brygga 25 verkar få en roll även i det nya elsystemet på bangården.  4 år
ID-nummer:  31802
Direktlänk: /bild/00031802/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från plankorsningen i norr med den kvarvarande gamla hjälpkraftledningen till vänster.  4 år
ID-nummer:  31803
Direktlänk: /bild/00031803/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Under ett av teknikhusen samlas mängder av kablar som tursamt nog är ordentligt märkta.  4 år
ID-nummer:  31804
Direktlänk: /bild/00031804/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Då hela hjälpkraftssystemet förnyas denna natt har det mesta slocknat på bangården, klockor har stannat och skyltar är svarta.  4 år
ID-nummer:  31805
Direktlänk: /bild/00031805/
Fotodatum: den 18 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120