Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utförs efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden. Det handlar bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektioneringar, men också många kabelarbeten som inte hanns med under hösten 2017.

Bilder och filmer (30)

Tisdag 12 juni 2018

I små steg förfinas kontaktledningsanläggningen allt mer, under natten har nya skyddsgaller kommit upp mellan ledningarna över spår 3 och spår 4. 11 mån
ID-nummer:  23513
Direktlänk: /bild/00023513/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 18 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya skydd finns också på bryggan intill mitt framför stationshuset, däremot har de nya matningarna till kontaktledningarna inte kopplats in ännu. 11 mån
ID-nummer:  23514
Direktlänk: /bild/00023514/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 18 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 17 juni 2018

En liftmotorvagn på bangården vid halv ett-tiden på natten med Dundret belyst av midnattssolen i bakgrunden. 11 mån
ID-nummer:  23499
Direktlänk: /bild/00023499/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sista blåvita namnskylten som suttit kvar under gångbron ska nu monteras ned. 11 mån
ID-nummer:  23500
Direktlänk: /bild/00023500/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skylten har lossats och lagts i liftkorgen. 11 mån
ID-nummer:  23501
Direktlänk: /bild/00023501/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Så var även denna skylt borta. 11 mån
ID-nummer:  23502
Direktlänk: /bild/00023502/
Fotodatum: den 17 juni 2018
Publicerad: den 17 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 26 juni 2018

Kabeltrassel vid en av kabelbrunnarna på bangården, här ska gamla kablar städas bort. 10 mån
ID-nummer:  23549
Direktlänk: /bild/00023549/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En kabel kapas för att kunna samlas upp. 10 mån
ID-nummer:  23550
Direktlänk: /bild/00023550/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal kabelkanalisering som stuckit upp ur den nya bangården tas bort när alla kablar genom den nu är kapade. 10 mån
ID-nummer:  23551
Direktlänk: /bild/00023551/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Senare samlas kablarna ihop på en vinda monterad på en traktor. 10 mån
ID-nummer:  23552
Direktlänk: /bild/00023552/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Fler kablar kapas längre norrut på bangården. 10 mån
ID-nummer:  23553
Direktlänk: /bild/00023553/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna färsts in på kabelvindan för att kunna börja rulla in dem. 10 mån
ID-nummer:  23554
Direktlänk: /bild/00023554/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tre kablar ska samtidigt rullas upp här. 10 mån
ID-nummer:  23555
Direktlänk: /bild/00023555/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Området mellan spår 1 och spår 2 töms här på gamla kablar. 10 mån
ID-nummer:  23556
Direktlänk: /bild/00023556/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Trots maskinhjälp är det inte alltid helt enkelt att få de tunga kablarna dit man vill. 10 mån
ID-nummer:  23557
Direktlänk: /bild/00023557/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Klippta kablar sticker upp ur marken längre norrut. 10 mån
ID-nummer:  23558
Direktlänk: /bild/00023558/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar mellan spår 1 och spår 2 som snart ska tas bort. 10 mån
ID-nummer:  23559
Direktlänk: /bild/00023559/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Full rulle! 10 mån
ID-nummer:  23560
Direktlänk: /bild/00023560/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Framför stationshuset är det nu tomt på kabelrör ovan mark, endast ett gammalt rör ligger kvar. 10 mån
ID-nummer:  23561
Direktlänk: /bild/00023561/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det tidsödande arbetet med att lägga på betonglocken på rännorna fortsatte under eftermiddagen, här mellan spår 1 och spår 2. 10 mån
ID-nummer:  23562
Direktlänk: /bild/00023562/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Morgonens kabeltrassel intill kabelbrunnen har nu åtgärdats och makadamytan jämnats till. 10 mån
ID-nummer:  23563
Direktlänk: /bild/00023563/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återställningsarbetena efter att kablarna avlägsnats pågår längre norrut på bangården. 10 mån
ID-nummer:  23564
Direktlänk: /bild/00023564/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna som tidigare kom upp ur marken har nu kapats tillsammans med rören och väntar på att täckas över. 10 mån
ID-nummer:  23565
Direktlänk: /bild/00023565/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Traktorn på spår 1 jämnar till makadamytan. 10 mån
ID-nummer:  23566
Direktlänk: /bild/00023566/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ibland måste material fösas bort dit det behövs mer. 10 mån
ID-nummer:  23567
Direktlänk: /bild/00023567/
Fotodatum: den 26 juni 2018
Publicerad: den 26 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 28 juni 2018

Gamla kablar dras fram från de tillfälliga placeringar de haft sedan början av bangårdsombyggnaden. 4 mån
ID-nummer:  24388
Direktlänk: /bild/00024388/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med grävmaskinens gripklo tas såväl kablar som rör och kabelskydd upp ur marken. 4 mån
ID-nummer:  24389
Direktlänk: /bild/00024389/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Visst handjobb med att klippa kablar får göras ibland. 4 mån
ID-nummer:  24390
Direktlänk: /bild/00024390/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rören fortsätter bort mot godsmagasinet. 4 mån
ID-nummer:  24391
Direktlänk: /bild/00024391/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nu har de gamla kablarna gjort sitt. 4 mån
ID-nummer:  24392
Direktlänk: /bild/00024392/
Fotodatum: den 28 juni 2018
Publicerad: den 28 december 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!