Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)

Söndag 21 januari 2018

Den tillfälliga matningskabeln som hänger i de gamla stolpar som tidigare bar brygga 5 framför stationshuset hänger kvar även under vintern.  4 år
ID-nummer:  31721
Direktlänk: /bild/00031721/
Fotodatum: den 21 januari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 14 februari 2018

Arbeten med att montera frånskiljare för nya matningsledningar pågår i änden av bryggan närmast söder om stationshuset.  4 år
ID-nummer:  31722
Direktlänk: /bild/00031722/
Fotodatum: den 14 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Frånskiljarna monteras i toppen av stolpen precis som de som sitter i den gamla stolpen.  4 år
ID-nummer:  31723
Direktlänk: /bild/00031723/
Fotodatum: den 14 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tidigare förberedda kablarna fästs i de nya frånskiljarna.  4 år
ID-nummer:  31724
Direktlänk: /bild/00031724/
Fotodatum: den 14 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på bryggan mitt framför stationshuset har nya frånskiljare monterats.  4 år
ID-nummer:  31725
Direktlänk: /bild/00031725/
Fotodatum: den 14 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dessutom pågår arbeten med att sektionera kontaktledningen på bangården med hjälp av sektionsskarvar i ledningarna.  4 år
ID-nummer:  31726
Direktlänk: /bild/00031726/
Fotodatum: den 14 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 9 mars 2018

Nya kablar för matning till kontaktledningarna har satts upp i bryggan 1312-25 mitt framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  31727
Direktlänk: /bild/00031727/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna har dragits fram till respektive kontaktledning men inte kopplats in.  4 år
ID-nummer:  31728
Direktlänk: /bild/00031728/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I änden av bryggan finns frånskiljare i toppen av stolpen.  4 år
ID-nummer:  31729
Direktlänk: /bild/00031729/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Härifrån ska strömmen fördelas ut till de olika delarna av kontaktledningen.  4 år
ID-nummer:  31730
Direktlänk: /bild/00031730/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen över spår 1 sedd söderut från gångbron.  4 år
ID-nummer:  31731
Direktlänk: /bild/00031731/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 6 april 2018

Anslutningarna mellan kontaktledningen och de tidigare uppsatta matarkablarna har nu förberetts framför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  31732
Direktlänk: /bild/00031732/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande koppartrådar finns uppsatta på kontaktledningarna över spår 3 och spår 4.  4 år
ID-nummer:  31733
Direktlänk: /bild/00031733/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya sektioneringar och en ny frånskiljare har tillkommit vid norra änden av spår 4 och 5.  4 år
ID-nummer:  31734
Direktlänk: /bild/00031734/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här kan strömmen i ledningen över vissa spår nu stängas av.  4 år
ID-nummer:  31735
Direktlänk: /bild/00031735/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 april 2018

Flera stolpar med frånskiljare för kontaktledningens matning och för hjälpkraften står sedan 2017 intill omformarstationen.  4 år
ID-nummer:  31736
Direktlänk: /bild/00031736/
Fotodatum: den 28 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 4 maj 2018

Under gångbron har bärlinorna försetts med isolerande skydd.  4 år
ID-nummer:  31737
Direktlänk: /bild/00031737/
Fotodatum: den 4 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 11 maj 2018

Efterarbetena börjar komma igång efter vinteruppehållet när locken på kabelrännorna nu åter har lyfts bort.  4 år
ID-nummer:  31738
Direktlänk: /bild/00031738/
Fotodatum: den 11 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden, här har locken inte hunnit lyftas på rännan till vänster.  4 år
ID-nummer:  31739
Direktlänk: /bild/00031739/
Fotodatum: den 11 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 29 maj 2018

Vårgrönskan har nått till Gällivare och de återstående kabelarbetena har återupptagits.  4 år
ID-nummer:  31741
Direktlänk: /bild/00031741/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar ska nu antingen tas bort eller läggas ner i rännorna, men ibland ligger de på fel sida av kontaktledningsstolparna.  4 år
ID-nummer:  31742
Direktlänk: /bild/00031742/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tusentals lock har lyfts för att kunna slutföra arbetena.  4 år
ID-nummer:  31743
Direktlänk: /bild/00031743/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även framför stationshuset ligger kablar utanför rännorna.  4 år
ID-nummer:  31744
Direktlänk: /bild/00031744/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där det stora upplaget för schaktmassor låg intill gångbron håller på att städas upp.  4 år
ID-nummer:  31745
Direktlänk: /bild/00031745/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återstående massor lastas på lastbilar.  4 år
ID-nummer:  31746
Direktlänk: /bild/00031746/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna körs bort och grävmaskinen jämnar till ytan.  4 år
ID-nummer:  31747
Direktlänk: /bild/00031747/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill växel 471 i spår 2 norr om gångbron finns ännu en hel del kablar utanför rännorna.  4 år
ID-nummer:  31748
Direktlänk: /bild/00031748/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elsystemet för växelvärme kom på plats under stor brådska i början av vintern och även här behöver en del tillfälliga lösningar åtgärdas.  4 år
ID-nummer:  31749
Direktlänk: /bild/00031749/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  31750
Direktlänk: /bild/00031750/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om lokstallet återställdes markytan under sena hösten 2017.  4 år
ID-nummer:  31751
Direktlänk: /bild/00031751/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60