Efterarbeten 2018

Under vintern, våren och sommaren 2018 utfördes efterarbeten på bangården som en sista del av den stora bangårdsombyggnaden, arbeten som inte hann bli klara under hösten 2017. Det handlade bland annat om kontaktledningsarbeten med ny matning, frånskiljare och sektionering av de nya ledningarna, men också om de många kablar som inte låg på rätt ställen när vintern drog in och gamla kablar som inte hann avlägsnas.

När snön låg djup över bangården kunde ändå arbeten utföras i kontaktledningen under tågfria perioder främst nattetid. Man arbetade med nya matningsledningar till kontaktledningsanläggningen och nya frånskiljare till dessa. Dessutom sattes sektionsskarvar upp i kontaktledningen på många ställen på bangården som en förberedelse för den nya matningen och den möjlighet som då ges att stänga av strömmen på vissa spår. Även skyddsnät på stolpar och bryggor mellan utliggare för kontaktledningar över olika spår monterades.

När snön tinat bort lyftes locken av från de flesta av de nya kabelrännorna och kabelarbetena kunde återupptas där de avslutades förra året. En del nya kablar drogs, men framför allt gick arbetet ut på att flytta befintliga kablar som skulle vara kvar ner i rännorna och att avlägsna de många gamla kablar som nu ersatts av nya. Många gamla kablar hade under projektets gång grävts ner tillfälligt för att skydda dem under vintern 2016-2017 och dessa behövde nu lokaliseras, grävas upp, kapas och städas bort. Detta arbete pågick framför allt under juni månad.

I mitten av juni kopplades slutligen den nya matningen för kontaktledningen in och även de nya ledningar som leder hjälpkraftledningen genom bangården och förser den med ström till exempelvis signaler och växelvärme. För kontaktledningen togs tidigare monterade nya frånskiljare i drift, men för hjälpkraftledningen flyttades frånskiljarna över från gammal till ny stolpe där de kopplades in på de nya ledningarna. När detta var klart kunde slutligen de gamla ledningarna för hjälpkraft och kontaktledningsmatning som hängt kvar i gamla stolpar framför stationshuset och något norr om gångbron rivas ner och stolparna slutligen avlägsnas. Även luftledningarna som hängt längs norra delen av bangården från lokstallet till bangårdsänden kunde därefter rivas.

När gamla stolpar och kablar rensats bort gick det stora bangårdsprojektet mot sitt slut och bangården antog slutligen sin slutliga gestalt. Byggarbetsplatsen avvecklades successivt och ytorna runt bangården städades upp. Med återstående schaktmassor byggdes en skyddsvall längs sidan av bangården norr om plankorsningen i norr där såväl spår som gamla luftledningar nu rensats bort.

Bilder och filmer (227)

Söndag 21 januari 2018

Den tillfälliga matningskabeln som hänger i de gamla stolpar som tidigare bar brygga 5 framför stationshuset hänger kvar även under vintern. 5 mån
ID-nummer:  31721
Direktlänk: /bild/00031721/
Fotodatum: den 21 januari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 15 februari 2018

Arbeten med att montera frånskiljare för nya matningsledningar pågår i änden av bryggan närmast söder om stationshuset. 5 mån
ID-nummer:  31722
Direktlänk: /bild/00031722/
Fotodatum: den 15 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Frånskiljarna monteras i toppen av stolpen precis som de som sitter i den gamla stolpen. 5 mån
ID-nummer:  31723
Direktlänk: /bild/00031723/
Fotodatum: den 15 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tidigare förberedda kablarna fästs i de nya frånskiljarna. 5 mån
ID-nummer:  31724
Direktlänk: /bild/00031724/
Fotodatum: den 15 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även på bryggan mitt framför stationshuset har nya frånskiljare monterats. 5 mån
ID-nummer:  31725
Direktlänk: /bild/00031725/
Fotodatum: den 15 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dessutom pågår arbeten med att sektionera kontaktledningen på bangården med hjälp av sektionsskarvar i ledningarna. 5 mån
ID-nummer:  31726
Direktlänk: /bild/00031726/
Fotodatum: den 15 februari 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 9 mars 2018

Nya kablar för matning till kontaktledningarna har satts upp i bryggan 1312-25 mitt framför stationshuset. 5 mån
ID-nummer:  31727
Direktlänk: /bild/00031727/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna har dragits fram till respektive kontaktledning men inte kopplats in. 5 mån
ID-nummer:  31728
Direktlänk: /bild/00031728/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I änden av bryggan finns frånskiljare i toppen av stolpen. 5 mån
ID-nummer:  31729
Direktlänk: /bild/00031729/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Härifrån ska strömmen fördelas ut till de olika delarna av kontaktledningen. 5 mån
ID-nummer:  31730
Direktlänk: /bild/00031730/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kontaktledningen över spår 1 sedd söderut från gångbron. 5 mån
ID-nummer:  31731
Direktlänk: /bild/00031731/
Fotodatum: den 9 mars 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 6 april 2018

Anslutningarna mellan kontaktledningen och de tidigare uppsatta matarkablarna har nu förberetts framför stationshuset. 5 mån
ID-nummer:  31732
Direktlänk: /bild/00031732/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motsvarande koppartrådar finns uppsatta på kontaktledningarna över spår 3 och spår 4. 5 mån
ID-nummer:  31733
Direktlänk: /bild/00031733/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya sektioneringar och en ny frånskiljare har tillkommit vid norra änden av spår 4 och 5. 5 mån
ID-nummer:  31734
Direktlänk: /bild/00031734/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här kan strömmen i ledningen över vissa spår nu stängas av. 5 mån
ID-nummer:  31735
Direktlänk: /bild/00031735/
Fotodatum: den 6 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 28 april 2018

Flera stolpar med frånskiljare för kontaktledningens matning och för hjälpkraften står sedan 2017 intill omformarstationen. 5 mån
ID-nummer:  31736
Direktlänk: /bild/00031736/
Fotodatum: den 28 april 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 4 maj 2018

Under gångbron har bärlinorna försetts med isolerande skydd. 5 mån
ID-nummer:  31737
Direktlänk: /bild/00031737/
Fotodatum: den 4 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 11 maj 2018

Efterarbetena börjar komma igång efter vinteruppehållet när locken på kabelrännorna nu åter har lyfts bort. 5 mån
ID-nummer:  31738
Direktlänk: /bild/00031738/
Fotodatum: den 11 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från södra plattformsänden, här har locken inte hunnit lyftas på rännan till vänster. 5 mån
ID-nummer:  31739
Direktlänk: /bild/00031739/
Fotodatum: den 11 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 29 maj 2018

Vårgrönskan har nått till Gällivare och de återstående kabelarbetena har återupptagits. 5 mån
ID-nummer:  31741
Direktlänk: /bild/00031741/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablar ska nu antingen tas bort eller läggas ner i rännorna, men ibland ligger de på fel sida av kontaktledningsstolparna. 5 mån
ID-nummer:  31742
Direktlänk: /bild/00031742/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tusentals lock har lyfts för att kunna slutföra arbetena. 5 mån
ID-nummer:  31743
Direktlänk: /bild/00031743/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även framför stationshuset ligger kablar utanför rännorna. 5 mån
ID-nummer:  31744
Direktlänk: /bild/00031744/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Platsen där det stora upplaget för schaktmassor låg intill gångbron håller på att städas upp. 5 mån
ID-nummer:  31745
Direktlänk: /bild/00031745/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Återstående massor lastas på lastbilar. 5 mån
ID-nummer:  31746
Direktlänk: /bild/00031746/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna körs bort och grävmaskinen jämnar till ytan. 5 mån
ID-nummer:  31747
Direktlänk: /bild/00031747/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill växel 471 i spår 2 norr om gångbron finns ännu en hel del kablar utanför rännorna. 5 mån
ID-nummer:  31748
Direktlänk: /bild/00031748/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Elsystemet för växelvärme kom på plats under stor brådska i början av vintern och även här behöver en del tillfälliga lösningar åtgärdas. 5 mån
ID-nummer:  31749
Direktlänk: /bild/00031749/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från norra plattformsänden. 5 mån
ID-nummer:  31750
Direktlänk: /bild/00031750/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om lokstallet återställdes markytan under sena hösten 2017. 5 mån
ID-nummer:  31751
Direktlänk: /bild/00031751/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plankorsningen i norra delen av bangården har de kvarvarande trälocken lyfts bort från kabelrännorna. 5 mån
ID-nummer:  31752
Direktlänk: /bild/00031752/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vissa betonglock på andra sidan spåren har också lyfts bort. 5 mån
ID-nummer:  31753
Direktlänk: /bild/00031753/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mer kabel dras söderut från plankorsningen. 5 mån
ID-nummer:  31754
Direktlänk: /bild/00031754/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kablarna försvinner ner i kabelbrunnar och kanalisering under vägen vid plankorsningen. 5 mån
ID-nummer:  31755
Direktlänk: /bild/00031755/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De schaktmassor som städas undan från det tidigare upplaget intill gångbron läggs upp längs med bangårdens sydvästra sida norr om plankorsningen. 5 mån
ID-nummer:  31756
Direktlänk: /bild/00031756/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Massorna ska här läggas upp som en skyddsvall där omformarspåret och Inlandsbanans spår tidigare låg. 5 mån
ID-nummer:  31757
Direktlänk: /bild/00031757/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ännu ett lass massor tippas i vägkanten intill bangården. 5 mån
ID-nummer:  31758
Direktlänk: /bild/00031758/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastbilen lossar sin last och kör tillbaka för att hämta mer. 5 mån
ID-nummer:  31759
Direktlänk: /bild/00031759/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lock på rännor och kabelbrunnar har nu tagits bort på stora delar av bangården, här nära lokstallet. 5 mån
ID-nummer:  31760
Direktlänk: /bild/00031760/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar och diverse skåp samlas utanför ställverksbyggnaden vid lokstallet. 5 mån
ID-nummer:  31761
Direktlänk: /bild/00031761/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar läggs på hög även vid andra nyinstallationer runt bangården. 5 mån
ID-nummer:  31762
Direktlänk: /bild/00031762/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skyddsgaller som ska monteras vid utliggare i bryggor och på stolpar finns på lager intill stickspåret vid lokstallet. 5 mån
ID-nummer:  31763
Direktlänk: /bild/00031763/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Arbetena med kontaktledningsanläggningen måste bedrivas nattetid när tillräckligt långa tider med spänningslös anläggning kan ges. 5 mån
ID-nummer:  31764
Direktlänk: /bild/00031764/
Fotodatum: den 29 maj 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 4 juni 2018

Gamla kablar som ska tas bort och som ännu sticker upp ur bangårdens makadam har börjat kapas bit för bit. 5 mån
ID-nummer:  31765
Direktlänk: /bild/00031765/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gamla kablar intill väderskyddet vid spår 1b. 5 mån
ID-nummer:  31766
Direktlänk: /bild/00031766/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellan plattformen och godsmagasinet samlas gamla kablar. 5 mån
ID-nummer:  31767
Direktlänk: /bild/00031767/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kabeltrasslet intill växel 471 börjar redas ut. 5 mån
ID-nummer:  31768
Direktlänk: /bild/00031768/
Fotodatum: den 4 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 12 juni 2018

Vid södra delen av spår 1a har flera kablar ur den kabelkanal som härrör från en gammal tvärförbindelse under bangården nu kunnat kapas. 5 mån
ID-nummer:  31769
Direktlänk: /bild/00031769/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 15 maj 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I små steg förfinas kontaktledningsanläggningen allt mer, under natten har nya skyddsgaller kommit upp mellan ledningarna över spår 3 och spår 4. 2 år
ID-nummer:  23513
Direktlänk: /bild/00023513/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 18 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya skydd finns också på bryggan intill mitt framför stationshuset, däremot har de nya matningarna till kontaktledningarna inte kopplats in ännu. 2 år
ID-nummer:  23514
Direktlänk: /bild/00023514/
Fotodatum: den 12 juni 2018
Publicerad: den 18 juni 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100