Bangården, södra delen

Bilder och filmer (178)
Bild 61–90

Måndag 23 november 2015

Brygga 9 vid godsmagasinets norra ände med signaler för spår 1 och 2.  8 år
ID-nummer:  20022
Direktlänk: /bild/00020022/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen Gv 122 med dvärgsignal på spår 2 och huvuddvärg Gv 120 på spår 1 före växlarna vid norra plattformsänden.  8 år
ID-nummer:  20023
Direktlänk: /bild/00020023/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signaler och växlar vid brygga 9 vid plattformsänden och norra änden av godsmagasinet.  8 år
ID-nummer:  20024
Direktlänk: /bild/00020024/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 9 och norra plattformsänden, för övriga spår finns signalerna längre norrut.  8 år
ID-nummer:  20025
Direktlänk: /bild/00020025/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från nordväst.  8 år
ID-nummer:  20026
Direktlänk: /bild/00020026/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från norra plattformsänden med brygga 9 i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  20027
Direktlänk: /bild/00020027/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst från plattformen vid spår 2.  8 år
ID-nummer:  20028
Direktlänk: /bild/00020028/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 21 oktober 2015

Snöfall över bangården i Gällivare på kvällen, här sett vid södra bangårdsänden.  7 mån
ID-nummer:  36001
Direktlänk: /bild/00036001/
Fotodatum: den 21 oktober 2015
Publicerad: den 21 oktober 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 4 augusti 2015

Rallarros i kvällssol.  4 år
ID-nummer:  27202
Direktlänk: /bild/00027202/
Fotodatum: den 4 augusti 2015
Publicerad: den 4 augusti 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 februari 2015

Spår av den kommande ombyggnaden av bangården i Gällivare börjar synas så smått. Här pågår borrning i spår 1 där den nya plattformen kommer att byggas.  6 år
ID-nummer:  22743
Direktlänk: /bild/00022743/
Fotodatum: den 10 februari 2015
Publicerad: den 11 februari 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 20 januari 2015

Kylig januaridag i Gällivare en av årets första dagar med solljus efter midvintermörkret.  9 år
ID-nummer:  19037
Direktlänk: /bild/00019037/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vintervy från den smala plattformen mellan spår 3 och spår 4. Sommartid används den av många resenärer på Inlandsbanan, men övrig tid ligger den oftast öde.  9 år
ID-nummer:  19039
Direktlänk: /bild/00019039/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från nordvästra delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3.  9 år
ID-nummer:  19044
Direktlänk: /bild/00019044/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från samma plats.  9 år
ID-nummer:  19043
Direktlänk: /bild/00019043/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sol och solreflex, vy mot sydost från plattformen mellan spår 2 och spår 3.  9 år
ID-nummer:  19046
Direktlänk: /bild/00019046/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera sol och solreflex, den här gången från gångbron alldeles intill stationshuset.  9 år
ID-nummer:  19048
Direktlänk: /bild/00019048/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Solljus på gångbron över bangården med Dundret i fonden, ännu dröjer det dock innan solen tar sig över även detta Gällivares alldeles eget fjäll.  9 år
ID-nummer:  19049
Direktlänk: /bild/00019049/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 11 januari 2015

Vagnar på spår 6 sedda från plattformen vid spår 3 under gångbron.  8 år
ID-nummer:  20287
Direktlänk: /bild/00020287/
Fotodatum: den 11 januari 2015
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Gv 155 vid spår 2 intill plattformsövergången vid stationshuset.  8 år
ID-nummer:  20288
Direktlänk: /bild/00020288/
Fotodatum: den 11 januari 2015
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett utrop om ankommande tåg mot Luleå bildar blivande tågresenärer en karavan mellan väntsalen och plattformen.  8 år
ID-nummer:  20289
Direktlänk: /bild/00020289/
Fotodatum: den 11 januari 2015
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 27 november 2014

Novemberskymning över bangården.  8 år
ID-nummer:  20030
Direktlänk: /bild/00020030/
Fotodatum: den 27 november 2014
Publicerad: den 26 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymning över Gällivare i väntan på tåget söderut.  5 år
ID-nummer:  24324
Direktlänk: /bild/00024324/
Fotodatum: den 27 november 2014
Publicerad: den 26 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 november 2014

Välkommen till Gällivare! Nattåget 94 från Stockholm har stannat till på spår 3 vid niotiden denna kyliga novembermorgon.  9 år
ID-nummer:  18709
Direktlänk: /bild/00018709/
Fotodatum: den 5 november 2014
Publicerad: den 9 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 september 2014

Vy mot nordväst längs spåren vid plattformsövergången utanför stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18571
Direktlänk: /bild/00018571/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen mellan spår 2 och 3 nära plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  18573
Direktlänk: /bild/00018573/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna och övergången framför stationshuset, notera den smala plattformen för spår 4 till vänster.  9 år
ID-nummer:  18574
Direktlänk: /bild/00018574/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot statiosnhuset från södra delen av plattformen mellan spår 2 och 3.  9 år
ID-nummer:  18578
Direktlänk: /bild/00018578/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den breda plattformen mellan spår 2 och 3 och den smala mellan spår 3 och 4, främst avsedd för det senare spåret.  9 år
ID-nummer:  18580
Direktlänk: /bild/00018580/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydost om plattformsövergången är plattformarna låga.  9 år
ID-nummer:  18581
Direktlänk: /bild/00018581/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen mellan spår 2 och 3.  9 år
ID-nummer:  18582
Direktlänk: /bild/00018582/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 121–150