Bangården, södra delen

Bilder och filmer (172)
Bild 101–150

Måndag 2 juni 2014

Vy norrut från plattformen vid spår 4.  2 år
ID-nummer:  31990
Direktlänk: /bild/00031990/
Fotodatum: den 2 juni 2014
Publicerad: den 6 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 19 oktober 2013

Vy söderut från gångbron vid stationshuset i oktobersolen.  5 år
ID-nummer:  21332
Direktlänk: /bild/00021332/
Fotodatum: den 19 oktober 2013
Publicerad: den 18 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost.  5 år
ID-nummer:  21333
Direktlänk: /bild/00021333/
Fotodatum: den 19 oktober 2013
Publicerad: den 18 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 23 augusti 2013

Vy mot sydost från plattformen vid spår 3 intill plattformsövergången.  3 år
ID-nummer:  23950
Direktlänk: /bild/00023950/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och gångbron sedda från samma plattform längre norrut.  3 år
ID-nummer:  23951
Direktlänk: /bild/00023951/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformen mellan spår 2 och spår 3.  3 år
ID-nummer:  23952
Direktlänk: /bild/00023952/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sedd från plattformen.  3 år
ID-nummer:  23953
Direktlänk: /bild/00023953/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformsänden.  3 år
ID-nummer:  23954
Direktlänk: /bild/00023954/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från änden av den smala plattformen mellan spår 3 och spår 4.  3 år
ID-nummer:  23955
Direktlänk: /bild/00023955/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plattform.  3 år
ID-nummer:  23956
Direktlänk: /bild/00023956/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga väntsalen under renoveringen av stationshuset är inrymd i baracker sydost om stationsbyggnaden.  3 år
ID-nummer:  23957
Direktlänk: /bild/00023957/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut från gångbrons trappa intill stationshuset.  3 år
ID-nummer:  23958
Direktlänk: /bild/00023958/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 juli 2012

Bangården med plattformarna sedd från söder från plattformen mellan spår 3 och 4.  9 år
ID-nummer:  13578
Direktlänk: /bild/00013578/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången är belägen omedelbart söder om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  13579
Direktlänk: /bild/00013579/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformsövergången med stationshuset till höger.  9 år
ID-nummer:  13580
Direktlänk: /bild/00013580/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma övergången.  9 år
ID-nummer:  13581
Direktlänk: /bild/00013581/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från gångbrons trappa på stationshussidan.  9 år
ID-nummer:  13585
Direktlänk: /bild/00013585/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron över bangården med Dundret i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  13586
Direktlänk: /bild/00013586/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets övre del sedd från gångbron.  9 år
ID-nummer:  13587
Direktlänk: /bild/00013587/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från plattformen intill stationshuset.  9 år
ID-nummer:  13588
Direktlänk: /bild/00013588/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med plattformar och plattformsövergång sedd mot sydost från stamplattformen vid stationshuset.  9 år
ID-nummer:  13592
Direktlänk: /bild/00013592/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymning över bangården i Gällivare.  9 år
ID-nummer:  13593
Direktlänk: /bild/00013593/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!