Bangården, södra delen

Bilder och filmer (170)
Bild 101–150

Lördag 19 oktober 2013

Bangården sedd från sydost. 3 år
ID-nummer:  21333
Direktlänk: /bild/00021333/
Fotodatum: den 19 oktober 2013
Publicerad: den 18 oktober 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 23 augusti 2013

Vy mot sydost från plattformen vid spår 3 intill plattformsövergången. 1 år
ID-nummer:  23950
Direktlänk: /bild/00023950/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och gångbron sedda från samma plattform längre norrut. 1 år
ID-nummer:  23951
Direktlänk: /bild/00023951/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformen mellan spår 2 och spår 3. 1 år
ID-nummer:  23952
Direktlänk: /bild/00023952/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sedd från plattformen. 1 år
ID-nummer:  23953
Direktlänk: /bild/00023953/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plattformsänden. 1 år
ID-nummer:  23954
Direktlänk: /bild/00023954/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från änden av den smala plattformen mellan spår 3 och spår 4. 1 år
ID-nummer:  23955
Direktlänk: /bild/00023955/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från samma plattform. 1 år
ID-nummer:  23956
Direktlänk: /bild/00023956/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den tillfälliga väntsalen under renoveringen av stationshuset är inrymd i baracker sydost om stationsbyggnaden. 1 år
ID-nummer:  23957
Direktlänk: /bild/00023957/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt söderut från gångbrons trappa intill stationshuset. 1 år
ID-nummer:  23958
Direktlänk: /bild/00023958/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 juli 2012

Bangården med plattformarna sedd från söder från plattformen mellan spår 3 och 4. 7 år
ID-nummer:  13578
Direktlänk: /bild/00013578/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången är belägen omedelbart söder om stationshuset. 7 år
ID-nummer:  13579
Direktlänk: /bild/00013579/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformsövergången med stationshuset till höger. 7 år
ID-nummer:  13580
Direktlänk: /bild/00013580/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma övergången. 7 år
ID-nummer:  13581
Direktlänk: /bild/00013581/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från gångbrons trappa på stationshussidan. 7 år
ID-nummer:  13585
Direktlänk: /bild/00013585/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron över bangården med Dundret i bakgrunden. 7 år
ID-nummer:  13586
Direktlänk: /bild/00013586/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets övre del sedd från gångbron. 7 år
ID-nummer:  13587
Direktlänk: /bild/00013587/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från plattformen intill stationshuset. 7 år
ID-nummer:  13588
Direktlänk: /bild/00013588/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med plattformar och plattformsövergång sedd mot sydost från stamplattformen vid stationshuset. 7 år
ID-nummer:  13592
Direktlänk: /bild/00013592/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymning över bangården i Gällivare. 7 år
ID-nummer:  13593
Direktlänk: /bild/00013593/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!