Bangården, södra delen

Bilder och filmer (161)
Bild 101–150

Fredag 23 augusti 2013

Utsikt söderut från gångbrons trappa intill stationshuset. 1 år
ID-nummer:  23958
Direktlänk: /bild/00023958/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 24 juli 2012

Bangården med plattformarna sedd från söder från plattformen mellan spår 3 och 4. 7 år
ID-nummer:  13578
Direktlänk: /bild/00013578/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången är belägen omedelbart söder om stationshuset. 7 år
ID-nummer:  13579
Direktlänk: /bild/00013579/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst från plattformsövergången med stationshuset till höger. 7 år
ID-nummer:  13580
Direktlänk: /bild/00013580/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från samma övergången. 7 år
ID-nummer:  13581
Direktlänk: /bild/00013581/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från gångbrons trappa på stationshussidan. 7 år
ID-nummer:  13585
Direktlänk: /bild/00013585/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron över bangården med Dundret i bakgrunden. 7 år
ID-nummer:  13586
Direktlänk: /bild/00013586/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets övre del sedd från gångbron. 7 år
ID-nummer:  13587
Direktlänk: /bild/00013587/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från plattformen intill stationshuset. 7 år
ID-nummer:  13588
Direktlänk: /bild/00013588/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med plattformar och plattformsövergång sedd mot sydost från stamplattformen vid stationshuset. 7 år
ID-nummer:  13592
Direktlänk: /bild/00013592/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymning över bangården i Gällivare. 7 år
ID-nummer:  13593
Direktlänk: /bild/00013593/
Fotodatum: den 24 juli 2012
Publicerad: den 26 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!