Bangården, södra delen

Bilder och filmer (176)
Bild 51–100

Tisdag 20 januari 2015

Vy mot nordväst från nordvästra delen av plattformen mellan spår 2 och spår 3.  8 år
ID-nummer:  19044
Direktlänk: /bild/00019044/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från samma plats.  8 år
ID-nummer:  19043
Direktlänk: /bild/00019043/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sol och solreflex, vy mot sydost från plattformen mellan spår 2 och spår 3.  8 år
ID-nummer:  19046
Direktlänk: /bild/00019046/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mera sol och solreflex, den här gången från gångbron alldeles intill stationshuset.  8 år
ID-nummer:  19048
Direktlänk: /bild/00019048/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Solljus på gångbron över bangården med Dundret i fonden, ännu dröjer det dock innan solen tar sig över även detta Gällivares alldeles eget fjäll.  8 år
ID-nummer:  19049
Direktlänk: /bild/00019049/
Fotodatum: den 20 januari 2015
Publicerad: den 20 januari 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 11 januari 2015

Vagnar på spår 6 sedda från plattformen vid spår 3 under gångbron.  7 år
ID-nummer:  20287
Direktlänk: /bild/00020287/
Fotodatum: den 11 januari 2015
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Gv 155 vid spår 2 intill plattformsövergången vid stationshuset.  7 år
ID-nummer:  20288
Direktlänk: /bild/00020288/
Fotodatum: den 11 januari 2015
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter ett utrop om ankommande tåg mot Luleå bildar blivande tågresenärer en karavan mellan väntsalen och plattformen.  7 år
ID-nummer:  20289
Direktlänk: /bild/00020289/
Fotodatum: den 11 januari 2015
Publicerad: den 19 januari 2016
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 27 november 2014

Novemberskymning över bangården.  7 år
ID-nummer:  20030
Direktlänk: /bild/00020030/
Fotodatum: den 27 november 2014
Publicerad: den 26 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skymning över Gällivare i väntan på tåget söderut.  4 år
ID-nummer:  24324
Direktlänk: /bild/00024324/
Fotodatum: den 27 november 2014
Publicerad: den 26 november 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Onsdag 5 november 2014

Välkommen till Gällivare! Nattåget 94 från Stockholm har stannat till på spår 3 vid niotiden denna kyliga novembermorgon.  8 år
ID-nummer:  18709
Direktlänk: /bild/00018709/
Fotodatum: den 5 november 2014
Publicerad: den 9 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 september 2014

Vy mot nordväst längs spåren vid plattformsövergången utanför stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18571
Direktlänk: /bild/00018571/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen mellan spår 2 och 3 nära plattformsövergången.  8 år
ID-nummer:  18573
Direktlänk: /bild/00018573/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformarna och övergången framför stationshuset, notera den smala plattformen för spår 4 till vänster.  8 år
ID-nummer:  18574
Direktlänk: /bild/00018574/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot statiosnhuset från södra delen av plattformen mellan spår 2 och 3.  8 år
ID-nummer:  18578
Direktlänk: /bild/00018578/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den breda plattformen mellan spår 2 och 3 och den smala mellan spår 3 och 4, främst avsedd för det senare spåret.  8 år
ID-nummer:  18580
Direktlänk: /bild/00018580/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sydost om plattformsövergången är plattformarna låga.  8 år
ID-nummer:  18581
Direktlänk: /bild/00018581/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen mellan spår 2 och 3.  8 år
ID-nummer:  18582
Direktlänk: /bild/00018582/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den högre delen av samma plattform på andra sidan plattformsövergången och gångbron.  8 år
ID-nummer:  18587
Direktlänk: /bild/00018587/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den högre plattformen sedd not nordväst från samma plats nordväst om gångbron.  8 år
ID-nummer:  18588
Direktlänk: /bild/00018588/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från plattformen mellan spår 2 och 3.  8 år
ID-nummer:  18590
Direktlänk: /bild/00018590/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformens nordvästligaste del.  8 år
ID-nummer:  18596
Direktlänk: /bild/00018596/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dundret ligger hela tiden i fonden när man blickar söderut.  8 år
ID-nummer:  18597
Direktlänk: /bild/00018597/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot statiosnhuset från plattformen i nordväst.  8 år
ID-nummer:  18598
Direktlänk: /bild/00018598/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hotellet intill stationen bygger ut och har blivit ett landmärke från stationen.  8 år
ID-nummer:  18599
Direktlänk: /bild/00018599/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och plattformarna sedda från gångbrons trappa upp från stationshussidan.  8 år
ID-nummer:  18614
Direktlänk: /bild/00018614/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppe på gångbron har man god utsikt mot Dundret.  8 år
ID-nummer:  18615
Direktlänk: /bild/00018615/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från gångbron med plattformen mellan spår 2 och 3.  8 år
ID-nummer:  18616
Direktlänk: /bild/00018616/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från gångbron, plattformen mellan spår 2 och 3 får även sällskap av den smala plattformen vid spår 4 vars plattformsövergång dock saknar såväl ljud- och ljussignaler som bommar.  8 år
ID-nummer:  18617
Direktlänk: /bild/00018617/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Från gångbrons sydvästra ände har man denna utsikt mot Dundret och gångvägens bro över Vassara älv.  8 år
ID-nummer:  18618
Direktlänk: /bild/00018618/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 och 2 sedda mot nordväst från den låga gamla plattformen vid stationshuset, här syns höjdskillnaden mellan plattformarna tydligt.  8 år
ID-nummer:  18669
Direktlänk: /bild/00018669/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och gångbron, vy mot nordväst från den låga plattformen utanför stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18670
Direktlänk: /bild/00018670/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron över spåren har relativt modern konstruktion på gångbanan, medan mellanstöd och delar av trapporna är av äldre snitt. Den ersätter också en kontaktledningsbrygga genom att ledningarna hänger i bron i stället.  8 år
ID-nummer:  18671
Direktlänk: /bild/00018671/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från den smala plattformen mellan spår 3 och 4, notera den enkla plattformsövergången till vänster utan bommar och signaler.  8 år
ID-nummer:  18674
Direktlänk: /bild/00018674/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plattformen vid spår 4.  8 år
ID-nummer:  18675
Direktlänk: /bild/00018675/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Statiosnhuset, kiosken och det tillbyggda hotellet, vy från plattformen mellan spår 3 och 4.  8 år
ID-nummer:  18676
Direktlänk: /bild/00018676/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 11 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från norr, i förgrunden syns ändkajen för stickspåret.  8 år
ID-nummer:  18586
Direktlänk: /bild/00018586/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut mot plattformarna från ungefär samma plats men något närmare stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18585
Direktlänk: /bild/00018585/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastspåret ansluter till spår 1 närmare stationshuset.  8 år
ID-nummer:  18584
Direktlänk: /bild/00018584/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastspårsväxeln med stationshuset i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  18583
Direktlänk: /bild/00018583/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax söder om änden av plattformen mellan spår 2 och 3 finns medllansignaler för spår 3 och 4, signalen för spår 2 sitter något längre bort.  8 år
ID-nummer:  18576
Direktlänk: /bild/00018576/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 2 är rakspår mot södra utfarten.  8 år
ID-nummer:  18577
Direktlänk: /bild/00018577/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården har kvar sina gamla kontaktledningsbryggor, här syns en över spår 2 och 1 med stickspåret längst till höger.  8 år
ID-nummer:  18579
Direktlänk: /bild/00018579/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax nordväst om lokstallet finns mellansignaler för spår 2 och 1 före en växelförbindelse från spår 1 till 2 och en växel som ansluter spåret längs med lokstallet till spår 1.  8 år
ID-nummer:  18592
Direktlänk: /bild/00018592/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangårdens sydvästra sida har många spår försvunnit.  8 år
ID-nummer:  18619
Direktlänk: /bild/00018619/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot södra bangårdsänden från gångbron.  8 år
ID-nummer:  18620
Direktlänk: /bild/00018620/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från gångbron.  8 år
ID-nummer:  18621
Direktlänk: /bild/00018621/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den numera spårlösa delen av bangården med lokstallet i fonden, området används som snötipp på vintern och för tillfälliga upplag på sommaren.  8 år
ID-nummer:  18622
Direktlänk: /bild/00018622/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 10 juni 2014

Regnig morgon i Gällivare.  3 år
ID-nummer:  26663
Direktlänk: /bild/00026663/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 6 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången och stationshuset, vy från plattformen vid spår 4.  3 år
ID-nummer:  26664
Direktlänk: /bild/00026664/
Fotodatum: den 10 juni 2014
Publicerad: den 6 juni 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 151–176