Bangården, södra delen

Bilder och filmer (178)
Bild 1–30

Tisdag 18 september 2018

Vy mot sttaionshuset från plattformen vid spår 1a, det egentliga spår 1a börjar dock längre söderut så att växeln blir hinderfri.  5 år
ID-nummer:  24094
Direktlänk: /bild/00024094/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra delen av spår 1a med växelförbindelsen till spår 2 till höger. V-försignalerna för spår 2 och 3 hänger i brygga 1312-21 medan den för spår 1 hänger i hästen vid brygga 1312-20.  5 år
ID-nummer:  24095
Direktlänk: /bild/00024095/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1a sedd från planen utanför stationshuset, här syns också hela den södra växelförbindelsen från spår 1 till spår 2.  5 år
ID-nummer:  24096
Direktlänk: /bild/00024096/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten mot Dundret från plattformen utanför stationshuset.  5 år
ID-nummer:  24097
Direktlänk: /bild/00024097/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växelförbindelsen från spår 1 mot spår 2 ligger med en växel på vardera sidan om gångbron över bangården.  5 år
ID-nummer:  24098
Direktlänk: /bild/00024098/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga gamla gångbron är en trång passage för kontaktledningen.  5 år
ID-nummer:  24099
Direktlänk: /bild/00024099/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron finner man spår 1b som egentligen börjar norr om den motriktade dvärgsignalen Gv 151 som hänger i hästen 1312-26.  5 år
ID-nummer:  24100
Direktlänk: /bild/00024100/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norr om gångbron sedd västerut med Vassaraträsket i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24101
Direktlänk: /bild/00024101/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården sett från stationshuset finns en stor öppen yta som kan användas för snölagring vintertid. Här syns också en belysningsmast som kan användas då något ska lastas eller lossas på spår 6.  5 år
ID-nummer:  24102
Direktlänk: /bild/00024102/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsens nordligaste växel ligger under brygga 1312-27 närmast norr om gångbron och kontrolleras i huvuddvärgen Gv 153 vars baksida syns till höger.  5 år
ID-nummer:  24103
Direktlänk: /bild/00024103/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1b sedd från söder.  5 år
ID-nummer:  24104
Direktlänk: /bild/00024104/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från plattformen med Dundret i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24105
Direktlänk: /bild/00024105/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ombyggnaden kom nya namnskyltar och nya elektroniska informationsskyltar ute på plattformarna.  5 år
ID-nummer:  24106
Direktlänk: /bild/00024106/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet norr om plattformen har fått stå kvar under bangårdsombyggnaden.  5 år
ID-nummer:  24107
Direktlänk: /bild/00024107/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst utanför godsmagasinet, i brygga 1312-29 hänger orienteringstavlor för V-försignal i båda riktningarna.  5 år
ID-nummer:  24108
Direktlänk: /bild/00024108/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om godsmagasinet finns en väntkur vid plattformen precis som vid spår 1a i söder.  5 år
ID-nummer:  24109
Direktlänk: /bild/00024109/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra delen av spår 1b finns ännu en informationsskylt med tillhörande klocka. Till vänster syns brygga 1312-31 med mellansignalen för spår 4 norrut.  5 år
ID-nummer:  24110
Direktlänk: /bild/00024110/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brygga 1312-32 har antalet spår reducerats till 4.  5 år
ID-nummer:  24111
Direktlänk: /bild/00024111/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra plattformsänden finns kilometertavla 1313, bryggan 1313-1 och ännu ett teknikhus.  5 år
ID-nummer:  24112
Direktlänk: /bild/00024112/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  24113
Direktlänk: /bild/00024113/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 6 och 5 går i hop med spår 4 före kilometer 1313, här syns också mellansignalerna för spår 5 och 4 i brygga 1312-30 respektive 1312-31.  5 år
ID-nummer:  24114
Direktlänk: /bild/00024114/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1313-1 med lokstallet i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24115
Direktlänk: /bild/00024115/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1312-32 med Dundret i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24116
Direktlänk: /bild/00024116/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Dundret från norra plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  24117
Direktlänk: /bild/00024117/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra änden av gångbron, notera belysningsmasterna till vänster.  5 år
ID-nummer:  24118
Direktlänk: /bild/00024118/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåret 6 närmast är ett sidospår, därefter följer huvudspåren 5 och 4.  5 år
ID-nummer:  24119
Direktlänk: /bild/00024119/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sex spåren med godsmagasinet i bakgrunden sedda från gångbron.  5 år
ID-nummer:  24120
Direktlänk: /bild/00024120/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från gångbron.  5 år
ID-nummer:  24121
Direktlänk: /bild/00024121/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även söder om gångbron finns en belysningsmast för lastning och lossning vid uppställningsspåret 6.  5 år
ID-nummer:  24122
Direktlänk: /bild/00024122/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från gångbrons bortre ände.  5 år
ID-nummer:  24123
Direktlänk: /bild/00024123/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90