Bangården, södra delen

Bilder och filmer (161)

Tisdag 18 september 2018

Den södra växeln ligger efter ombyggnaden närmare plankorsningen och föregås av dvärgsignalen 108. 10 mån
ID-nummer:  24071
Direktlänk: /bild/00024071/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter växeln i normalhuvudspåret 1 följer växeln till spåren 4–6 som också har skyddsväxel mot de övriga spåren. 10 mån
ID-nummer:  24072
Direktlänk: /bild/00024072/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster nära södra änden. 10 mån
ID-nummer:  24073
Direktlänk: /bild/00024073/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste växeln sedd från västra sidan, tungorna till höger och korsningsspetsen till vänster. 10 mån
ID-nummer:  24074
Direktlänk: /bild/00024074/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mot spåren 4–6 med skyddsväxeln sedd från söder. 10 mån
ID-nummer:  24075
Direktlänk: /bild/00024075/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort grenar spår 3 ut från spår 2 i en 80-växel, spår 1–3 är avsedda att användas för tågmöten och klarar 750 meter långa tåg. 10 mån
ID-nummer:  24076
Direktlänk: /bild/00024076/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost, i förgrunden syns servicevägen som slutar med en vändplan i söder. 10 mån
ID-nummer:  24077
Direktlänk: /bild/00024077/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från norr. 10 mån
ID-nummer:  24078
Direktlänk: /bild/00024078/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan spår 2 och spår 3 i mitten ligger vid den sydligaste bryggan på bangården. 10 mån
ID-nummer:  24079
Direktlänk: /bild/00024079/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med södra plattformsänden finns några kontaktledningsstolpar innan nästa brygga följer. 10 mån
ID-nummer:  24080
Direktlänk: /bild/00024080/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och södra delen av plattformen, vy från nordöstra sidan av det nu inhägnade området kring södra bangårdsänden. 10 mån
ID-nummer:  24081
Direktlänk: /bild/00024081/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdsänden från plattformsänden. 10 mån
ID-nummer:  24082
Direktlänk: /bild/00024082/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidovy från plattformsänden, här grenar spåren 2–5 ut sig. 10 mån
ID-nummer:  24083
Direktlänk: /bild/00024083/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bryggan räknat söderifrån, 1312-16, bär kontaktledningen för spår 4 och 5, men i övrigt bara signalerna för utfart söderut från spåren 2–5. 10 mån
ID-nummer:  24084
Direktlänk: /bild/00024084/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs plattformen från södra änden. 10 mån
ID-nummer:  24085
Direktlänk: /bild/00024085/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan med mellansignalerna sedd från norr, här syns också en metertavla för spår 1a och de stolpar som bär kontaktledningen för spår 1–3. 10 mån
ID-nummer:  24086
Direktlänk: /bild/00024086/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Härefter hänger kontaktledningen i bryggor, näst på tur är 1312-20 som också har en häst närmast plattformen. 10 mån
ID-nummer:  24087
Direktlänk: /bild/00024087/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1a sedd mot nordväst. 10 mån
ID-nummer:  24088
Direktlänk: /bild/00024088/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill brygga 1312-20 ansluts kabelrännorna mellan spåren via kabelbrunnar till teknikhusen på bangårdens sydvästra sida. Längst bort syns också växeln mot spår 6 från spår 5. 10 mån
ID-nummer:  24089
Direktlänk: /bild/00024089/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter samma brygga följer också huvuddvärgsignalen Gv 112 på spår 2 inför växelförbindelsen mot spår 1. Motsvarande huvuddvärg för spår 1 skymtar längst till höger. 10 mån
ID-nummer:  24090
Direktlänk: /bild/00024090/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Gv 110 för spår 1 hänger ovanför plattformen i hästen 1312-22. 10 mån
ID-nummer:  24091
Direktlänk: /bild/00024091/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåret 6 längst bort är bara elektrifierat i ändarna, till höger brygga 1312-23. 10 mån
ID-nummer:  24092
Direktlänk: /bild/00024092/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelserna till och från plattformsspåret 1 ligger strax söder om stationshuset mellan bryggorna 1312-23 och 1312-25. 10 mån
ID-nummer:  24093
Direktlänk: /bild/00024093/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sttaionshuset från plattformen vid spår 1a, det egentliga spår 1a börjar dock längre söderut så att växeln blir hinderfri. 10 mån
ID-nummer:  24094
Direktlänk: /bild/00024094/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra delen av spår 1a med växelförbindelsen till spår 2 till höger. V-försignalerna för spår 2 och 3 hänger i brygga 1312-21 medan den för spår 1 hänger i hästen vid brygga 1312-20. 10 mån
ID-nummer:  24095
Direktlänk: /bild/00024095/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1a sedd från planen utanför stationshuset, här syns också hela den södra växelförbindelsen från spår 1 till spår 2. 10 mån
ID-nummer:  24096
Direktlänk: /bild/00024096/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten mot Dundret från plattformen utanför stationshuset. 10 mån
ID-nummer:  24097
Direktlänk: /bild/00024097/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växelförbindelsen från spår 1 mot spår 2 ligger med en växel på vardera sidan om gångbron över bangården. 10 mån
ID-nummer:  24098
Direktlänk: /bild/00024098/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga gamla gångbron är en trång passage för kontaktledningen. 10 mån
ID-nummer:  24099
Direktlänk: /bild/00024099/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron finner man spår 1b som egentligen börjar norr om den motriktade dvärgsignalen Gv 151 som hänger i hästen 1312-26. 10 mån
ID-nummer:  24100
Direktlänk: /bild/00024100/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norr om gångbron sedd västerut med Vassaraträsket i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24101
Direktlänk: /bild/00024101/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården sett från stationshuset finns en stor öppen yta som kan användas för snölagring vintertid. Här syns också en belysningsmast som kan användas då något ska lastas eller lossas på spår 6. 10 mån
ID-nummer:  24102
Direktlänk: /bild/00024102/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsens nordligaste växel ligger under brygga 1312-27 närmast norr om gångbron och kontrolleras i huvuddvärgen Gv 153 vars baksida syns till höger. 10 mån
ID-nummer:  24103
Direktlänk: /bild/00024103/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1b sedd från söder. 10 mån
ID-nummer:  24104
Direktlänk: /bild/00024104/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från plattformen med Dundret i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24105
Direktlänk: /bild/00024105/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ombyggnaden kom nya namnskyltar och nya elektroniska informationsskyltar ute på plattformarna. 10 mån
ID-nummer:  24106
Direktlänk: /bild/00024106/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet norr om plattformen har fått stå kvar under bangårdsombyggnaden. 10 mån
ID-nummer:  24107
Direktlänk: /bild/00024107/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst utanför godsmagasinet, i brygga 1312-29 hänger orienteringstavlor för V-försignal i båda riktningarna. 10 mån
ID-nummer:  24108
Direktlänk: /bild/00024108/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om godsmagasinet finns en väntkur vid plattformen precis som vid spår 1a i söder. 10 mån
ID-nummer:  24109
Direktlänk: /bild/00024109/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra delen av spår 1b finns ännu en informationsskylt med tillhörande klocka. Till vänster syns brygga 1312-31 med mellansignalen för spår 4 norrut. 10 mån
ID-nummer:  24110
Direktlänk: /bild/00024110/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brygga 1312-32 har antalet spår reducerats till 4. 10 mån
ID-nummer:  24111
Direktlänk: /bild/00024111/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra plattformsänden finns kilometertavla 1313, bryggan 1313-1 och ännu ett teknikhus. 10 mån
ID-nummer:  24112
Direktlänk: /bild/00024112/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra plattformsänden. 10 mån
ID-nummer:  24113
Direktlänk: /bild/00024113/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren 6 och 5 går i hop med spår 4 före kilometer 1313, här syns också mellansignalerna för spår 5 och 4 i brygga 1312-30 respektive 1312-31. 10 mån
ID-nummer:  24114
Direktlänk: /bild/00024114/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1313-1 med lokstallet i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24115
Direktlänk: /bild/00024115/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 1312-32 med Dundret i bakgrunden. 10 mån
ID-nummer:  24116
Direktlänk: /bild/00024116/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikt mot Dundret från norra plattformsänden. 10 mån
ID-nummer:  24117
Direktlänk: /bild/00024117/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från västra änden av gångbron, notera belysningsmasterna till vänster. 10 mån
ID-nummer:  24118
Direktlänk: /bild/00024118/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåret 6 närmast är ett sidospår, därefter följer huvudspåren 5 och 4. 10 mån
ID-nummer:  24119
Direktlänk: /bild/00024119/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De sex spåren med godsmagasinet i bakgrunden sedda från gångbron. 10 mån
ID-nummer:  24120
Direktlänk: /bild/00024120/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!