Bangården, södra delen

Bilder och filmer (176)

Tisdag 31 januari 2023

En försmak om framtiden med ERTMS på bangården i Gällivare när en signaltavla tillfälligtvis blivit synlig i södra änden av spår 5.  6 mån
ID-nummer:  35819
Direktlänk: /bild/00035819/
Fotodatum: den 31 januari 2023
Publicerad: den 20 mars 2023
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 17 januari 2022

Snöröjning av spår och plattform pågår i dagens ännu kortvariga solljus.  1 år
ID-nummer:  35338
Direktlänk: /bild/00035338/
Fotodatum: den 17 januari 2022
Publicerad: den 11 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med en snöslunga avlägsnas snön från bangården.  1 år
ID-nummer:  35339
Direktlänk: /bild/00035339/
Fotodatum: den 17 januari 2022
Publicerad: den 11 juli 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 29 juni 2020

Gällivare precis på gränsen mellan fint väder i söder och ett band av åskskurar i norr. Trafiken söderut stod stilla på grund av en solkurva mellan Polcirkeln och Koskivaara.  3 år
ID-nummer:  32139
Direktlänk: /bild/00032139/
Fotodatum: den 29 juni 2020
Publicerad: den 30 juni 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 19 juni 2020

Bangården i Gällivare sedd från södra änden vid skyddsspåret.  3 år
ID-nummer:  32236
Direktlänk: /bild/00032236/
Fotodatum: den 19 juni 2020
Publicerad: den 5 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektionsisolator i kontaktledningen över spår 2 strax norr om växeln i spår 1. Bygel för att överbrygga isolatorn finns men är öppen.  3 år
ID-nummer:  32237
Direktlänk: /bild/00032237/
Fotodatum: den 19 juni 2020
Publicerad: den 5 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sektionsisolator finns även i spår 1, här är den dock byglad.  3 år
ID-nummer:  32238
Direktlänk: /bild/00032238/
Fotodatum: den 19 juni 2020
Publicerad: den 5 juli 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 18 september 2018

Den södra växeln ligger efter ombyggnaden närmare plankorsningen och föregås av dvärgsignalen 108.  4 år
ID-nummer:  24071
Direktlänk: /bild/00024071/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter växeln i normalhuvudspåret 1 följer växeln till spåren 4–6 som också har skyddsväxel mot de övriga spåren.  4 år
ID-nummer:  24072
Direktlänk: /bild/00024072/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från öster nära södra änden.  4 år
ID-nummer:  24073
Direktlänk: /bild/00024073/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den sydligaste växeln sedd från västra sidan, tungorna till höger och korsningsspetsen till vänster.  4 år
ID-nummer:  24074
Direktlänk: /bild/00024074/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mot spåren 4–6 med skyddsväxeln sedd från söder.  4 år
ID-nummer:  24075
Direktlänk: /bild/00024075/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre bort grenar spår 3 ut från spår 2 i en 80-växel, spår 1–3 är avsedda att användas för tågmöten och klarar 750 meter långa tåg.  4 år
ID-nummer:  24076
Direktlänk: /bild/00024076/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost, i förgrunden syns servicevägen som slutar med en vändplan i söder.  4 år
ID-nummer:  24077
Direktlänk: /bild/00024077/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från norr.  4 år
ID-nummer:  24078
Direktlänk: /bild/00024078/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln mellan spår 2 och spår 3 i mitten ligger vid den sydligaste bryggan på bangården.  4 år
ID-nummer:  24079
Direktlänk: /bild/00024079/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med södra plattformsänden finns några kontaktledningsstolpar innan nästa brygga följer.  4 år
ID-nummer:  24080
Direktlänk: /bild/00024080/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården och södra delen av plattformen, vy från nordöstra sidan av det nu inhägnade området kring södra bangårdsänden.  4 år
ID-nummer:  24081
Direktlänk: /bild/00024081/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangårdsänden från plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  24082
Direktlänk: /bild/00024082/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sidovy från plattformsänden, här grenar spåren 2–5 ut sig.  4 år
ID-nummer:  24083
Direktlänk: /bild/00024083/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den andra bryggan räknat söderifrån, 1312-16, bär kontaktledningen för spår 4 och 5, men i övrigt bara signalerna för utfart söderut från spåren 2–5.  4 år
ID-nummer:  24084
Direktlänk: /bild/00024084/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs plattformen från södra änden.  4 år
ID-nummer:  24085
Direktlänk: /bild/00024085/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bryggan med mellansignalerna sedd från norr, här syns också en metertavla för spår 1a och de stolpar som bär kontaktledningen för spår 1–3.  4 år
ID-nummer:  24086
Direktlänk: /bild/00024086/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Härefter hänger kontaktledningen i bryggor, näst på tur är 1312-20 som också har en häst närmast plattformen.  4 år
ID-nummer:  24087
Direktlänk: /bild/00024087/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1a sedd mot nordväst.  4 år
ID-nummer:  24088
Direktlänk: /bild/00024088/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill brygga 1312-20 ansluts kabelrännorna mellan spåren via kabelbrunnar till teknikhusen på bangårdens sydvästra sida. Längst bort syns också växeln mot spår 6 från spår 5.  4 år
ID-nummer:  24089
Direktlänk: /bild/00024089/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Efter samma brygga följer också huvuddvärgsignalen Gv 112 på spår 2 inför växelförbindelsen mot spår 1. Motsvarande huvuddvärg för spår 1 skymtar längst till höger.  4 år
ID-nummer:  24090
Direktlänk: /bild/00024090/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvuddvärgsignalen Gv 110 för spår 1 hänger ovanför plattformen i hästen 1312-22.  4 år
ID-nummer:  24091
Direktlänk: /bild/00024091/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppställningsspåret 6 längst bort är bara elektrifierat i ändarna, till höger brygga 1312-23.  4 år
ID-nummer:  24092
Direktlänk: /bild/00024092/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelserna till och från plattformsspåret 1 ligger strax söder om stationshuset mellan bryggorna 1312-23 och 1312-25.  4 år
ID-nummer:  24093
Direktlänk: /bild/00024093/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sttaionshuset från plattformen vid spår 1a, det egentliga spår 1a börjar dock längre söderut så att växeln blir hinderfri.  4 år
ID-nummer:  24094
Direktlänk: /bild/00024094/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra delen av spår 1a med växelförbindelsen till spår 2 till höger. V-försignalerna för spår 2 och 3 hänger i brygga 1312-21 medan den för spår 1 hänger i hästen vid brygga 1312-20.  4 år
ID-nummer:  24095
Direktlänk: /bild/00024095/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1a sedd från planen utanför stationshuset, här syns också hela den södra växelförbindelsen från spår 1 till spår 2.  4 år
ID-nummer:  24096
Direktlänk: /bild/00024096/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utsikten mot Dundret från plattformen utanför stationshuset.  4 år
ID-nummer:  24097
Direktlänk: /bild/00024097/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra växelförbindelsen från spår 1 mot spår 2 ligger med en växel på vardera sidan om gångbron över bangården.  4 år
ID-nummer:  24098
Direktlänk: /bild/00024098/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den låga gamla gångbron är en trång passage för kontaktledningen.  4 år
ID-nummer:  24099
Direktlänk: /bild/00024099/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om gångbron finner man spår 1b som egentligen börjar norr om den motriktade dvärgsignalen Gv 151 som hänger i hästen 1312-26.  4 år
ID-nummer:  24100
Direktlänk: /bild/00024100/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården norr om gångbron sedd västerut med Vassaraträsket i bakgrunden.  4 år
ID-nummer:  24101
Direktlänk: /bild/00024101/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan bangården sett från stationshuset finns en stor öppen yta som kan användas för snölagring vintertid. Här syns också en belysningsmast som kan användas då något ska lastas eller lossas på spår 6.  4 år
ID-nummer:  24102
Direktlänk: /bild/00024102/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelsens nordligaste växel ligger under brygga 1312-27 närmast norr om gångbron och kontrolleras i huvuddvärgen Gv 153 vars baksida syns till höger.  4 år
ID-nummer:  24103
Direktlänk: /bild/00024103/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen vid spår 1b sedd från söder.  4 år
ID-nummer:  24104
Direktlänk: /bild/00024104/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gångbron sedd från plattformen med Dundret i bakgrunden.  4 år
ID-nummer:  24105
Direktlänk: /bild/00024105/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med ombyggnaden kom nya namnskyltar och nya elektroniska informationsskyltar ute på plattformarna.  4 år
ID-nummer:  24106
Direktlänk: /bild/00024106/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet norr om plattformen har fått stå kvar under bangårdsombyggnaden.  4 år
ID-nummer:  24107
Direktlänk: /bild/00024107/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst utanför godsmagasinet, i brygga 1312-29 hänger orienteringstavlor för V-försignal i båda riktningarna.  4 år
ID-nummer:  24108
Direktlänk: /bild/00024108/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om godsmagasinet finns en väntkur vid plattformen precis som vid spår 1a i söder.  4 år
ID-nummer:  24109
Direktlänk: /bild/00024109/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I den norra delen av spår 1b finns ännu en informationsskylt med tillhörande klocka. Till vänster syns brygga 1312-31 med mellansignalen för spår 4 norrut.  4 år
ID-nummer:  24110
Direktlänk: /bild/00024110/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid brygga 1312-32 har antalet spår reducerats till 4.  4 år
ID-nummer:  24111
Direktlänk: /bild/00024111/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid norra plattformsänden finns kilometertavla 1313, bryggan 1313-1 och ännu ett teknikhus.  4 år
ID-nummer:  24112
Direktlänk: /bild/00024112/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från norra plattformsänden.  4 år
ID-nummer:  24113
Direktlänk: /bild/00024113/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 22 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 51–100