Bangården, norra delen

Bilder och filmer (125)
Bild 51–100

Tisdag 16 september 2014

På spåret mot omformarstationen står ett antal malmvagnar uppställda. 5 år
ID-nummer:  18642
Direktlänk: /bild/00018642/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i bangårdens norra del som sträcker sig över alla fem spår sedd från södra sidan. 5 år
ID-nummer:  18643
Direktlänk: /bild/00018643/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Driftplatsgränsen för Inlandbanan ligger alldeles intill plankorsningen med systemgränstavla och infartssignalen i motsatt riktning på samma stolpe. 5 år
ID-nummer:  18644
Direktlänk: /bild/00018644/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut längs med spår 4, Inlandsbanans infart. 5 år
ID-nummer:  18645
Direktlänk: /bild/00018645/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nästa spår är spår 3 i riktning mot Kiruna. 5 år
ID-nummer:  18646
Direktlänk: /bild/00018646/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydost från plankorsningen längs med spår 2 från Koskullskulle, spår 3 till höger. 5 år
ID-nummer:  18647
Direktlänk: /bild/00018647/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 mot Kiruna till vänster och spår 2 mot Koskullskulle till höger, industrispåret längst ut i grönskan. 5 år
ID-nummer:  18648
Direktlänk: /bild/00018648/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordost. 5 år
ID-nummer:  18649
Direktlänk: /bild/00018649/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordligaste del innan spåren delar på sig åt olika håll. 5 år
ID-nummer:  18650
Direktlänk: /bild/00018650/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalerna på plankorsningens nordvästra sida, Inlandsbanans infartssignal med systemgränstavla till höger. 5 år
ID-nummer:  18651
Direktlänk: /bild/00018651/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Huvudsignalerna på plankorsningens sydöstra sida. 5 år
ID-nummer:  18652
Direktlänk: /bild/00018652/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två stickspår viker av från spår 1 in till banunderhållsdepån. 5 år
ID-nummer:  18653
Direktlänk: /bild/00018653/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda stickspåren grenar ut sig från spår 1. 5 år
ID-nummer:  18654
Direktlänk: /bild/00018654/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut viker ännu ett spår av från spår 1. 5 år
ID-nummer:  18656
Direktlänk: /bild/00018656/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret med lokstallet på andra bangården i bakgrunden. 5 år
ID-nummer:  18657
Direktlänk: /bild/00018657/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax växlas ännu ett spår ut från spår 1 som sedan delas till två i växeln vid höger bildkant, närmast syns det förra stickspåret. 5 år
ID-nummer:  18659
Direktlänk: /bild/00018659/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stoppbock för det tredje stickspåret i ordningen. 5 år
ID-nummer:  18660
Direktlänk: /bild/00018660/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från lastkajen mot plattformen mellan spår 2 och 3. 5 år
ID-nummer:  18661
Direktlänk: /bild/00018661/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kajspåret närmast och därefter spår 1 och 2, vy från lastkajen mot nordväst. 5 år
ID-nummer:  18662
Direktlänk: /bild/00018662/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det andra spåret viker av ut från bangården på norra sidan av lastkajen. 5 år
ID-nummer:  18664
Direktlänk: /bild/00018664/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelserna mellan lastkajen och plattformsänden i detalj. 5 år
ID-nummer:  18663
Direktlänk: /bild/00018663/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 11 januari 2014

Vintervy mot nordväst från plankorsningen i bangårdens nordvästra del, notera snövallarna mellan spåren. 5 år
ID-nummer:  16799
Direktlänk: /bild/00016799/
Fotodatum: den 11 januari 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 23 augusti 2013

Stolpskog intill bangårdens nordöstra sida norr om godsmagasinet. 1 år
ID-nummer:  23961
Direktlänk: /bild/00023961/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren norrut sedda från plankorsningen i bangårdens norra del. 1 år
ID-nummer:  23962
Direktlänk: /bild/00023962/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans utfart mot Porjus finns vid plankorsningen, till vänster står malmvagnar uppställda på spåret mot omformarstationen. 1 år
ID-nummer:  23963
Direktlänk: /bild/00023963/
Fotodatum: den 23 augusti 2013
Publicerad: den 24 augusti 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!