Bangården, norra delen

Bilder och filmer (125)
Bild 31–60

Måndag 23 november 2015

I brygga 21 hänger huvudsignaler och dvärgsignaler för de fem utfartsspåren mot omformarstationen, Porjus, Kiruna, Koskullskulle och industrispåret.  8 år
ID-nummer:  20090
Direktlänk: /bild/00020090/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 21 med signalerna.  8 år
ID-nummer:  20091
Direktlänk: /bild/00020091/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norra delen av bangården korsar alla fem spåren, vy från nordost.  8 år
ID-nummer:  20092
Direktlänk: /bild/00020092/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 22 finns alldeles intill plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  20093
Direktlänk: /bild/00020093/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen med det översnöade industrispåret i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  20094
Direktlänk: /bild/00020094/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 3 mot Kiruna sett från plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  20095
Direktlänk: /bild/00020095/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy in mot bangården vis samma spår.  8 år
ID-nummer:  20096
Direktlänk: /bild/00020096/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår är översnöat medan spåret mot omformarstationen är röjt. Här syns också den motriktade infartssignalen från Porjushållet.  8 år
ID-nummer:  20097
Direktlänk: /bild/00020097/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Del av brygga 22 intill plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  20098
Direktlänk: /bild/00020098/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I brygga 22 sitter huvudsignaler och dvärgsignaler för infart norrifrån till bangården.  8 år
ID-nummer:  20099
Direktlänk: /bild/00020099/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 23, här finns hastighetstavlor för huvudspåren mot Porjus, Kiruna och Koskullskulle.  8 år
ID-nummer:  20100
Direktlänk: /bild/00020100/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 23 sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  20101
Direktlänk: /bild/00020101/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 23 i närstudie.  8 år
ID-nummer:  20102
Direktlänk: /bild/00020102/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 24 i samma utförande som föregående.  8 år
ID-nummer:  20103
Direktlänk: /bild/00020103/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även brygga 25 ser ut som de två föregående, här syns också växeln där banan mot Koskullskulle viker av mot höger medan spåret rakt fram går till den gamla terminalen för lastning av slig från Aitik.  8 år
ID-nummer:  20104
Direktlänk: /bild/00020104/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Industrispåret närmast och spåret mot Koskullskulle viker av mot höger medan Malmbanan mot Kiruna och Inlandsbanan mot Porjus viker av mot vänster efter att ha passerat under brygga 26 tillsammans med spåret mot omformarstationen. Mellan dessa finns spåret mot gamla Aitikterminalen, tidigare utfarten för banan mot Malmberget och Tingvallskulle.  8 år
ID-nummer:  20105
Direktlänk: /bild/00020105/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 21 med signalerna norrut före plankorsningen sedd från sydvästra sidan av bangården.  8 år
ID-nummer:  20107
Direktlänk: /bild/00020107/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 21 sedd från söder, huvudsignalen närmast är Inlandsbanans utfartssignal för linjen mot Porjus.  8 år
ID-nummer:  20108
Direktlänk: /bild/00020108/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stolparna mellan brygga 20 och 21.  8 år
ID-nummer:  20109
Direktlänk: /bild/00020109/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut med brygga 21 närmast.  8 år
ID-nummer:  20110
Direktlänk: /bild/00020110/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 19 sedd från väster.  8 år
ID-nummer:  20112
Direktlänk: /bild/00020112/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 20 sedd från söder.  8 år
ID-nummer:  20113
Direktlänk: /bild/00020113/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljstudie av brygga 19 från söder.  8 år
ID-nummer:  20114
Direktlänk: /bild/00020114/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 20 med stickspåret i höjd med lokstallet under.  8 år
ID-nummer:  20115
Direktlänk: /bild/00020115/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 26 mars 2015

Vardagstrafik i Gällivare, persontåget 96 mot Narvik lämnar stationen samtidigt som växlingen från Vitåfors väntar vid norra bangårdsänden.  9 år
ID-nummer:  19323
Direktlänk: /bild/00019323/
Fotodatum: den 26 mars 2015
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Gällivare sedd från plankorsningen i nordväst.  9 år
ID-nummer:  19327
Direktlänk: /bild/00019327/
Fotodatum: den 26 mars 2015
Publicerad: den 27 april 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 16 september 2014

Bangården sedd mot nordväst från plattformsänden vid spår 3, växelförbindelse mot lokstallet finns från spår 4 och högre, däremot inte direkt från spår 3.  9 år
ID-nummer:  18593
Direktlänk: /bild/00018593/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna nordväst om lokstallet med lastkajen i bakgrunden sedda från samma plats.  9 år
ID-nummer:  18594
Direktlänk: /bild/00018594/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd not sydost utanför lokstallet, infarten till vändskivan skymtar vid höger bildkant medan spåret närmast är ett stickspår längs med övriga spår.  9 år
ID-nummer:  18629
Direktlänk: /bild/00018629/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Sex spår i bredd utanför lokstallet, det närmaste dock fortfarande ett stickspår.  9 år
ID-nummer:  18630
Direktlänk: /bild/00018630/
Fotodatum: den 16 september 2014
Publicerad: den 12 november 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 91–120