Bangården, norra delen

Bilder och filmer (125)
Bild 1–30

Tisdag 18 september 2018

Det elektrifierade stickspåret O1 är en del av det gamla omformarspåret i ombyggd form.  5 år
ID-nummer:  24157
Direktlänk: /bild/00024157/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortom stickspåret ser man spår 3 och växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2 under hästarna 1313-11 och 1313-13.  5 år
ID-nummer:  24158
Direktlänk: /bild/00024158/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut ansluts spår 4 till spår 3 medan stickspåret O1 fortsätter rakt fram.  5 år
ID-nummer:  24159
Direktlänk: /bild/00024159/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen norrut från spår 3 hänger i hästen 1313-7 medan orienteringstavlorna för hastighetsbegränsningen till 70 km/h söder om bangården hänger i brygga 1313-6.  5 år
ID-nummer:  24160
Direktlänk: /bild/00024160/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret 211 intill spår 4 har rustats upp tillsammans med lokstallsspåren som det ansluter till.  5 år
ID-nummer:  24161
Direktlänk: /bild/00024161/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården intill de upprustade lokstallsspåren.  5 år
ID-nummer:  24162
Direktlänk: /bild/00024162/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallsspåren i förgrunden och mellansignalerna för de tre mötesspåren i bakgrunden.  5 år
ID-nummer:  24163
Direktlänk: /bild/00024163/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 23 november 2015

Bangårdens norra del sedd från plattformsänden med brygga 11 närmast. Brygga 10 saknas idag, det var en kortare brygga över en säckbangård som slutade innan lokstationen.  8 år
ID-nummer:  20068
Direktlänk: /bild/00020068/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen sedd från öster med lokstallet i bakgrunden, till höger spåret som gick in mot järnvägens plantskola.  8 år
ID-nummer:  20069
Direktlänk: /bild/00020069/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret mot den före detta plantskolan har en plankorsning med vägen som löper längs bangården.  8 år
ID-nummer:  20070
Direktlänk: /bild/00020070/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från lastkajen med brygga 12 närmast.  8 år
ID-nummer:  20071
Direktlänk: /bild/00020071/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 12 sedd från lastkajen.  8 år
ID-nummer:  20072
Direktlänk: /bild/00020072/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från plantskolan sett i riktning ut mot bangården från plankorsningen.  8 år
ID-nummer:  20073
Direktlänk: /bild/00020073/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om plankorsningen slutar ett stickspår parallellt med övriga bangården med en stoppbock.  8 år
ID-nummer:  20074
Direktlänk: /bild/00020074/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 13 med stickspåret närmast.  8 år
ID-nummer:  20075
Direktlänk: /bild/00020075/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 13 mer i detalj.  8 år
ID-nummer:  20076
Direktlänk: /bild/00020076/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 14 sedd från öster, härifrån har bryggorna kvar ursprunglig längd.  8 år
ID-nummer:  20077
Direktlänk: /bild/00020077/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 15 med lokstallet i bakgrunden.  8 år
ID-nummer:  20078
Direktlänk: /bild/00020078/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 15 på närmare håll.  8 år
ID-nummer:  20079
Direktlänk: /bild/00020079/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet och brygga 16 vid brygga 15.  8 år
ID-nummer:  20080
Direktlänk: /bild/00020080/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 16 är den första som överbryggar hela bangården utan mellanstöd sedan brygga 1.  8 år
ID-nummer:  20081
Direktlänk: /bild/00020081/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 17 har åter en stolpe på mitten.  8 år
ID-nummer:  20082
Direktlänk: /bild/00020082/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Novembersol över bangården med Dundret i bakgrunden och brygga 16 i förgrunden.  8 år
ID-nummer:  19982
Direktlänk: /bild/00019982/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 24 november 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 17 sedd från öster.  8 år
ID-nummer:  20083
Direktlänk: /bild/00020083/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 18 i höjd med lokstallet.  8 år
ID-nummer:  20084
Direktlänk: /bild/00020084/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 19 överbryggar åter hela bangården.  8 år
ID-nummer:  20085
Direktlänk: /bild/00020085/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 19 sedd från öster,  8 år
ID-nummer:  20086
Direktlänk: /bild/00020086/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 20 följer där bangården har fem spår i bredd.  8 år
ID-nummer:  20087
Direktlänk: /bild/00020087/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Några extra stolpar finns mellan bryggorna 20 och 21.  8 år
ID-nummer:  20088
Direktlänk: /bild/00020088/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Novembersol över lokstallet med bryggorna 19 och 20 närmast.  8 år
ID-nummer:  20089
Direktlänk: /bild/00020089/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 61–90