Bangården, norra delen

Bilder och filmer (125)

Tisdag 18 september 2018

Vy mot nordväst från plattformsänden vid kilometer 1313, V-försignalerna hänger i brygga 1313-2. Lokstallet syns till vänster och spåren dit utgår från spår 4 omedelbart norr om växeln mellan spår 5 och spår 4. 11 mån
ID-nummer:  24127
Direktlänk: /bild/00024127/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren in mot lokstallet har just fått en välbehövlig upprustning. Fram till stall är spåren oelektrifierade, men här syns också ett elektrifierat stickspår parallellt med övriga spår. 11 mån
ID-nummer:  24128
Direktlänk: /bild/00024128/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av bangården sedd från plattformsänden. 11 mån
ID-nummer:  24129
Direktlänk: /bild/00024129/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformen finns numera staket längs banan, här i höjd med Infranords lokaler. 11 mån
ID-nummer:  24130
Direktlänk: /bild/00024130/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från samma plats, till höger syns brygga 1313-5. 11 mån
ID-nummer:  24131
Direktlänk: /bild/00024131/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med mellansignalerna i norra änden av spår 1 och 2 som hänger i brygga 1313-8 smalnas det inhägnade området av. Mellansignalen för spår 3 hänger i hästen 1313-7 strax utanför vänster bildkant. 11 mån
ID-nummer:  24132
Direktlänk: /bild/00024132/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över växlarna i norr hänger kontaktledningen i tre hästar varav 1313-13 på bilden är den nordligaste. 11 mån
ID-nummer:  24133
Direktlänk: /bild/00024133/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus nära plankorsningen i norr, infällt i staketet. 11 mån
ID-nummer:  24134
Direktlänk: /bild/00024134/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norr med tillhörande signalkur. 11 mån
ID-nummer:  24135
Direktlänk: /bild/00024135/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med stallarvägen har numera endast två spår i stället för tidigare fem, här sedd från nordost. 11 mån
ID-nummer:  24136
Direktlänk: /bild/00024136/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningen. 11 mån
ID-nummer:  24137
Direktlänk: /bild/00024137/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordligaste växlar finns norr om plankorsningen, dels förbindelsen från spår 2 till spår 1 innan banorna delar på sig mot Koskullskulle till höger och Kiruna i mitten, dels växlarna mot Inlandsbanan och mot omformarspåret längst till vänster. 11 mån
ID-nummer:  24138
Direktlänk: /bild/00024138/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen finns först växeln mot spår 3 och därefter förbindelsen från spår 2 till spår 1 vid infart norrifrån. Längst till höger stickspåret O1. 11 mån
ID-nummer:  24139
Direktlänk: /bild/00024139/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen med spår 2 närmast. 11 mån
ID-nummer:  24140
Direktlänk: /bild/00024140/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydväst. 11 mån
ID-nummer:  24141
Direktlänk: /bild/00024141/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med två spår mindre på västra sidan finns det nu lite mer plats mellan bommarna och den följande gatukorsningen. 11 mån
ID-nummer:  24142
Direktlänk: /bild/00024142/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordväst. 11 mån
ID-nummer:  24143
Direktlänk: /bild/00024143/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i det elektrifierade spår 2 med utfarten mot Kiruna mot det oelektrifierade som blir omformarspår och utfart mot Porjus. 11 mån
ID-nummer:  24144
Direktlänk: /bild/00024144/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till vänster delar sig omformarspåret längst till vänster från Inlandsbanan näst längst till vänster innan utfarterna mot Kiruna respektive Koskullskulle följer med resterna av den gamla utfarten mot Malmberget mellan dessa. 11 mån
ID-nummer:  24145
Direktlänk: /bild/00024145/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan mot plankorsningen. 11 mån
ID-nummer:  24146
Direktlänk: /bild/00024146/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två liftmotorvagnar är uppställda på omformarspåret intill Kraftstationsvägen. 11 mån
ID-nummer:  24147
Direktlänk: /bild/00024147/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kraftstationsvägen följer bangården parallellt på sydvästra sidan. 11 mån
ID-nummer:  24148
Direktlänk: /bild/00024148/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret, Inlandsbanan och Malmbanan mot Kiruna ligger på olika höjd i kurvan, på Malmbanan pågår utbyte av den gamla kontaktledningsanläggningen. 11 mån
ID-nummer:  24149
Direktlänk: /bild/00024149/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspårets lilla bangård intill omformarstationen får en välbehövlig upprustning och är därför avstängd. 11 mån
ID-nummer:  24150
Direktlänk: /bild/00024150/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya spår och växlar som ska klara de tunga omformarvagnarna. 11 mån
ID-nummer:  24151
Direktlänk: /bild/00024151/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår i fyra våningar i höjd med mellansignalen för infart på bangården från Kiruna, omformarspåret, Inlandsbanan, Malmbanan och längst bort i lägre position spåret mot Koskullskulle. 11 mån
ID-nummer:  24152
Direktlänk: /bild/00024152/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåren grenar först ut sig i två och längre fram till fyra spår. 11 mån
ID-nummer:  24153
Direktlänk: /bild/00024153/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårarbeten intill omformarstationen. 11 mån
ID-nummer:  24154
Direktlänk: /bild/00024154/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln närmast grinden till stationen och närmast vägen, en motsvarande växel läggs även längre bort i bild. 11 mån
ID-nummer:  24155
Direktlänk: /bild/00024155/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan söder om plankorsningen, här finns staket mot Sandviksvägen där den går parallellt med bangården. 11 mån
ID-nummer:  24156
Direktlänk: /bild/00024156/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det elektrifierade stickspåret O1 är en del av det gamla omformarspåret i ombyggd form. 11 mån
ID-nummer:  24157
Direktlänk: /bild/00024157/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bortom stickspåret ser man spår 3 och växelförbindelsen mellan spår 1 och spår 2 under hästarna 1313-11 och 1313-13. 11 mån
ID-nummer:  24158
Direktlänk: /bild/00024158/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Längre söderut ansluts spår 4 till spår 3 medan stickspåret O1 fortsätter rakt fram. 11 mån
ID-nummer:  24159
Direktlänk: /bild/00024159/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Mellansignalen norrut från spår 3 hänger i hästen 1313-7 medan orienteringstavlorna för hastighetsbegränsningen till 70 km/h söder om bangården hänger i brygga 1313-6. 11 mån
ID-nummer:  24160
Direktlänk: /bild/00024160/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret 211 intill spår 4 har rustats upp tillsammans med lokstallsspåren som det ansluter till. 11 mån
ID-nummer:  24161
Direktlänk: /bild/00024161/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården intill de upprustade lokstallsspåren. 11 mån
ID-nummer:  24162
Direktlänk: /bild/00024162/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallsspåren i förgrunden och mellansignalerna för de tre mötesspåren i bakgrunden. 11 mån
ID-nummer:  24163
Direktlänk: /bild/00024163/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 23 november 2015

Bangårdens norra del sedd från plattformsänden med brygga 11 närmast. Brygga 10 saknas idag, det var en kortare brygga över en säckbangård som slutade innan lokstationen. 3 år
ID-nummer:  20068
Direktlänk: /bild/00020068/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lastkajen sedd från öster med lokstallet i bakgrunden, till höger spåret som gick in mot järnvägens plantskola. 3 år
ID-nummer:  20069
Direktlänk: /bild/00020069/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stickspåret mot den före detta plantskolan har en plankorsning med vägen som löper längs bangården. 3 år
ID-nummer:  20070
Direktlänk: /bild/00020070/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från lastkajen med brygga 12 närmast. 3 år
ID-nummer:  20071
Direktlänk: /bild/00020071/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 12 sedd från lastkajen. 3 år
ID-nummer:  20072
Direktlänk: /bild/00020072/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret från plantskolan sett i riktning ut mot bangården från plankorsningen. 3 år
ID-nummer:  20073
Direktlänk: /bild/00020073/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omedelbart norr om plankorsningen slutar ett stickspår parallellt med övriga bangården med en stoppbock. 3 år
ID-nummer:  20074
Direktlänk: /bild/00020074/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 13 med stickspåret närmast. 3 år
ID-nummer:  20075
Direktlänk: /bild/00020075/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 13 mer i detalj. 3 år
ID-nummer:  20076
Direktlänk: /bild/00020076/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 14 sedd från öster, härifrån har bryggorna kvar ursprunglig längd. 3 år
ID-nummer:  20077
Direktlänk: /bild/00020077/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 15 med lokstallet i bakgrunden. 3 år
ID-nummer:  20078
Direktlänk: /bild/00020078/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Brygga 15 på närmare håll. 3 år
ID-nummer:  20079
Direktlänk: /bild/00020079/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet och brygga 16 vid brygga 15. 3 år
ID-nummer:  20080
Direktlänk: /bild/00020080/
Fotodatum: den 23 november 2015
Publicerad: den 10 december 2015
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!