Bangården, norra delen

Bilder och filmer (125)

Tisdag 18 september 2018

Vy mot nordväst från plattformsänden vid kilometer 1313, V-försignalerna hänger i brygga 1313-2. Lokstallet syns till vänster och spåren dit utgår från spår 4 omedelbart norr om växeln mellan spår 5 och spår 4.  5 år
ID-nummer:  24127
Direktlänk: /bild/00024127/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren in mot lokstallet har just fått en välbehövlig upprustning. Fram till stall är spåren oelektrifierade, men här syns också ett elektrifierat stickspår parallellt med övriga spår.  5 år
ID-nummer:  24128
Direktlänk: /bild/00024128/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den norra delen av bangården sedd från plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  24129
Direktlänk: /bild/00024129/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norr om plattformen finns numera staket längs banan, här i höjd med Infranords lokaler.  5 år
ID-nummer:  24130
Direktlänk: /bild/00024130/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet från samma plats, till höger syns brygga 1313-5.  5 år
ID-nummer:  24131
Direktlänk: /bild/00024131/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med mellansignalerna i norra änden av spår 1 och 2 som hänger i brygga 1313-8 smalnas det inhägnade området av. Mellansignalen för spår 3 hänger i hästen 1313-7 strax utanför vänster bildkant.  5 år
ID-nummer:  24132
Direktlänk: /bild/00024132/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Över växlarna i norr hänger kontaktledningen i tre hästar varav 1313-13 på bilden är den nordligaste.  5 år
ID-nummer:  24133
Direktlänk: /bild/00024133/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Teknikhus nära plankorsningen i norr, infällt i staketet.  5 år
ID-nummer:  24134
Direktlänk: /bild/00024134/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i norr med tillhörande signalkur.  5 år
ID-nummer:  24135
Direktlänk: /bild/00024135/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med stallarvägen har numera endast två spår i stället för tidigare fem, här sedd från nordost.  5 år
ID-nummer:  24136
Direktlänk: /bild/00024136/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  24137
Direktlänk: /bild/00024137/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens nordligaste växlar finns norr om plankorsningen, dels förbindelsen från spår 2 till spår 1 innan banorna delar på sig mot Koskullskulle till höger och Kiruna i mitten, dels växlarna mot Inlandsbanan och mot omformarspåret längst till vänster.  5 år
ID-nummer:  24138
Direktlänk: /bild/00024138/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om plankorsningen finns först växeln mot spår 3 och därefter förbindelsen från spår 2 till spår 1 vid infart norrifrån. Längst till höger stickspåret O1.  5 år
ID-nummer:  24139
Direktlänk: /bild/00024139/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från plankorsningen med spår 2 närmast.  5 år
ID-nummer:  24140
Direktlänk: /bild/00024140/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från sydväst.  5 år
ID-nummer:  24141
Direktlänk: /bild/00024141/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Med två spår mindre på västra sidan finns det nu lite mer plats mellan bommarna och den följande gatukorsningen.  5 år
ID-nummer:  24142
Direktlänk: /bild/00024142/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd från nordväst.  5 år
ID-nummer:  24143
Direktlänk: /bild/00024143/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln i det elektrifierade spår 2 med utfarten mot Kiruna mot det oelektrifierade som blir omformarspår och utfart mot Porjus.  5 år
ID-nummer:  24144
Direktlänk: /bild/00024144/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Till vänster delar sig omformarspåret längst till vänster från Inlandsbanan näst längst till vänster innan utfarterna mot Kiruna respektive Koskullskulle följer med resterna av den gamla utfarten mot Malmberget mellan dessa.  5 år
ID-nummer:  24145
Direktlänk: /bild/00024145/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från samma plats som ovan mot plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  24146
Direktlänk: /bild/00024146/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Två liftmotorvagnar är uppställda på omformarspåret intill Kraftstationsvägen.  5 år
ID-nummer:  24147
Direktlänk: /bild/00024147/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kraftstationsvägen följer bangården parallellt på sydvästra sidan.  5 år
ID-nummer:  24148
Direktlänk: /bild/00024148/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåret, Inlandsbanan och Malmbanan mot Kiruna ligger på olika höjd i kurvan, på Malmbanan pågår utbyte av den gamla kontaktledningsanläggningen.  5 år
ID-nummer:  24149
Direktlänk: /bild/00024149/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspårets lilla bangård intill omformarstationen får en välbehövlig upprustning och är därför avstängd.  5 år
ID-nummer:  24150
Direktlänk: /bild/00024150/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nya spår och växlar som ska klara de tunga omformarvagnarna.  5 år
ID-nummer:  24151
Direktlänk: /bild/00024151/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår i fyra våningar i höjd med mellansignalen för infart på bangården från Kiruna, omformarspåret, Inlandsbanan, Malmbanan och längst bort i lägre position spåret mot Koskullskulle.  5 år
ID-nummer:  24152
Direktlänk: /bild/00024152/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Omformarspåren grenar först ut sig i två och längre fram till fyra spår.  5 år
ID-nummer:  24153
Direktlänk: /bild/00024153/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spårarbeten intill omformarstationen.  5 år
ID-nummer:  24154
Direktlänk: /bild/00024154/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växeln närmast grinden till stationen och närmast vägen, en motsvarande växel läggs även längre bort i bild.  5 år
ID-nummer:  24155
Direktlänk: /bild/00024155/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs banan söder om plankorsningen, här finns staket mot Sandviksvägen där den går parallellt med bangården.  5 år
ID-nummer:  24156
Direktlänk: /bild/00024156/
Fotodatum: den 18 september 2018
Publicerad: den 23 oktober 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–60