Talludden (Tad)

Hållplatsen Talludden ligger 400 meter väster om Gåshaga hållplats i den längre kurva där banan västerifrån kommer ner till industriområdet i Gåshaga. Här finns en plattform och en liten stuga på banans norra sida. Strax väster om hållplatsen vek tidigare ett industrispår av norrut mot oljedepån i Rasta, spåret trafikerades av godståg fram till slutet av 1970-talet. Talluddens hållplats kommer att flyttas österut för att ta över resenärer från Gåshaga hållplats vilken i sin tur läggs ned.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (22)

Måndag 2 november 2015

En spårvagn mot Gåshaga brygga passerar platsen där hållplatsen Talludden låg.  3 år
ID-nummer:  20161
Direktlänk: /bild/00020161/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 juni 2013

Ett tåg mot Ropsten kommer in i kurvan strax öster om Talluddens hållplats.  9 år
ID-nummer:  15589
Direktlänk: /bild/00015589/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget försvinner här i kurvan vid hållplatsen, vy från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  15590
Direktlänk: /bild/00015590/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  15591
Direktlänk: /bild/00015591/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den lilla hållplatsstugan sedd från öster.  9 år
ID-nummer:  15592
Direktlänk: /bild/00015592/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan västerut mot Käppala och Ropsten sedd från plattformsänden, här anslöt spåret från oljedepån från höger.  9 år
ID-nummer:  15593
Direktlänk: /bild/00015593/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Talluddens hållplats sedd från väster vid plattformsänden.  9 år
ID-nummer:  15594
Direktlänk: /bild/00015594/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsstugan sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  15595
Direktlänk: /bild/00015595/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från väntutrymmet i stugan.  9 år
ID-nummer:  15596
Direktlänk: /bild/00015596/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i väntutrymmet.  9 år
ID-nummer:  15597
Direktlänk: /bild/00015597/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör i väntutrymmet.  9 år
ID-nummer:  15598
Direktlänk: /bild/00015598/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg från Ropsten kommer ner för backen från Käppala och stannar vid Talludden.  9 år
ID-nummer:  15599
Direktlänk: /bild/00015599/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 318 främst i tåget som stannar till i Talludden.  9 år
ID-nummer:  15600
Direktlänk: /bild/00015600/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uppehåll i Talludden.  9 år
ID-nummer:  15601
Direktlänk: /bild/00015601/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dags för avgång mot Gåshaga brygga.  9 år
ID-nummer:  15602
Direktlänk: /bild/00015602/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget lämnar Talludden och försvinner bort i kurvan.  9 år
ID-nummer:  15603
Direktlänk: /bild/00015603/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Talluddens hållplats sedd från väster, här vek spåret mot oljedepån av mot vänster före hållplatsen.  9 år
ID-nummer:  15604
Direktlänk: /bild/00015604/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan slingrar sig upp för backen mot Käppala.  9 år
ID-nummer:  15605
Direktlänk: /bild/00015605/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det vändande tåget mot Ropsten gör uppehåll i Talludden.  9 år
ID-nummer:  15606
Direktlänk: /bild/00015606/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget avgår mot Käppala.  9 år
ID-nummer:  15607
Direktlänk: /bild/00015607/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väg och spår i kurvorna ner mot Talludden och Gåshaga, vy österut.  9 år
ID-nummer:  15608
Direktlänk: /bild/00015608/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Slutligen en bild från ett tåg som just ska stanna vid Talludden.  9 år
ID-nummer:  15610
Direktlänk: /bild/00015610/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!