Ropsten (Ros)

Ropsten på fastlandssidan av Lidingöbron är Lidingöbanans ändstation mot Stockholm. Tidigare fortsatte spårvagnarna från Lidingöbanorna vidare in mot staden, men när tunnelbanan öppnades till Ropsten 1967 blev detta också ny slutation för Lidingötrafiken. Här finns en modern stationsbyggnad sammanlänkad med tunnelbanestationens östra ände som gör omstigning mellan de två trafikslagen enkel. Bangården har tre korta säckspår med två mellanliggande plattformar omedelbart utanför stationsbyggnaden. Härifrån är det en kort backe ner till en bevakad plankorsning utan bommar och därefter följer nästan genast Lidingöbron. Före bron kommer dock också det gamla anslutningsspåret från Värtan in från söder till en växel vid brons landfäste.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (33)

Måndag 2 november 2015

Lidingöbanans ändhållplats Ropsten med utgången till plattformarna.  5 år
ID-nummer:  23135
Direktlänk: /bild/00023135/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårvagn står på det ena av de två kvarvarande plattformsspåren i Ropsten.  5 år
ID-nummer:  23136
Direktlänk: /bild/00023136/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här finns en större mellanplattform med tak.  5 år
ID-nummer:  23137
Direktlänk: /bild/00023137/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Lidingöbron från plattformen i Ropsten.  5 år
ID-nummer:  23138
Direktlänk: /bild/00023138/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ropstens plattformar sedda från öster.  5 år
ID-nummer:  23139
Direktlänk: /bild/00023139/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det norra spåret sett från plattformen nära stationsbyggnaden.  5 år
ID-nummer:  23140
Direktlänk: /bild/00023140/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det södra spåret sett mot öster.  5 år
ID-nummer:  23141
Direktlänk: /bild/00023141/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårvagn rullar in från Lidingö.  5 år
ID-nummer:  23142
Direktlänk: /bild/00023142/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnen som snart ska gå mot Gåshaga brygga inväntar avgångstid i Ropsten.  5 år
ID-nummer:  23143
Direktlänk: /bild/00023143/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren i backen ner mot bron sedda från plattformsänden.  5 år
ID-nummer:  23144
Direktlänk: /bild/00023144/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot plattformarna vid plankorsningen intill.  5 år
ID-nummer:  23145
Direktlänk: /bild/00023145/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bron från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  23146
Direktlänk: /bild/00023146/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Ropsten vid Gamla Lidingöbrons landfäste, växeln som låg här är nu delvis borttagen.  5 år
ID-nummer:  23147
Direktlänk: /bild/00023147/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 juni 2013

Infartssignalen till Ropsten vid Lidingöbrons landfäste.  10 år
ID-nummer:  15926
Direktlänk: /bild/00015926/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Lidingöbron från plankorsningen med Gaverksvägen intill brofästet.  10 år
ID-nummer:  15927
Direktlänk: /bild/00015927/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Blocksignalen 10 reglerar utfarten på linjen över bron mot Torsvik.  10 år
ID-nummer:  15928
Direktlänk: /bild/00015928/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen sedd mot bron med spåret från Ropstens station till vänster och det gamla anslutningsspåret från Värtan till höger.  10 år
ID-nummer:  15929
Direktlänk: /bild/00015929/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ropstens station sedd från Gasverksvägen.  10 år
ID-nummer:  15930
Direktlänk: /bild/00015930/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I Ropsten har Lidingöbanan och tunnelbanan sina repektive ändpunkter, tunnelbanan på viadukten och Lidingöbanan vid den grå byggnaden framför den.  10 år
ID-nummer:  15931
Direktlänk: /bild/00015931/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lidingöbanans stationsbyggnad i grå korrugerad plåt har en direktingång nära plattformarna.  10 år
ID-nummer:  15932
Direktlänk: /bild/00015932/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väl inne i stationsbyggnaden kliver man rakt ut på plattformarna.  10 år
ID-nummer:  15933
Direktlänk: /bild/00015933/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manövervagnen B30B 610 i Ropsten.  10 år
ID-nummer:  15934
Direktlänk: /bild/00015934/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ropsten har tre säckspår och två plattformar mellan dem.  10 år
ID-nummer:  15935
Direktlänk: /bild/00015935/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten från Ropsten mot Lidingöbron, här är det en kort backe ner mot plankorsningen före bron.  10 år
ID-nummer:  15936
Direktlänk: /bild/00015936/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen A30B 324 vid plattform i Ropsten.  10 år
ID-nummer:  15937
Direktlänk: /bild/00015937/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kommer man med tunnelbana till Ropsten är omstigningen lätt, från tunnelbanans höga position måste man bara ta sig ner till Lidingöbanans lägre belägna station via en rulltrappa.  10 år
ID-nummer:  15938
Direktlänk: /bild/00015938/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vänthallen i Lidingöbanans stationsbyggnad med utgången till tågen rakt fram.  10 år
ID-nummer:  15939
Direktlänk: /bild/00015939/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tag plats, det är snart tid för avgång mot Gåshaga.  10 år
ID-nummer:  15940
Direktlänk: /bild/00015940/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget på det mellersta plattformsspåret i Ropste ska strax avgå mot Lidingön.  10 år
ID-nummer:  15941
Direktlänk: /bild/00015941/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 320 sedd från B30B 610 strax före avgång från Ropsten mot Gåshaga på eftermiddagen.  10 år
ID-nummer:  15942
Direktlänk: /bild/00015942/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Interiör från B30B 610 inför avgång från Gåshaga brygga mot Ropsten.  10 år
ID-nummer:  15943
Direktlänk: /bild/00015943/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen till Ropsten ger körbesked och vagnarna 610 och 320 har gått turen Ropsten–Gåshaga tur och retur ännu en gång.  10 år
ID-nummer:  15944
Direktlänk: /bild/00015944/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förarhytten i B30B 610 när den stannat vid stoppbocken i Ropsten.  10 år
ID-nummer:  15945
Direktlänk: /bild/00015945/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!