Larsberg (Lab)

Larsberg är den ostligaste av två hållplatser på dubbelspåret mellan Aga och Baggeby och ligger knappt 700 meter från Aga station. Stationen öppnades i slutet av 1960-talet och här finns idag två sidoplattformar, parallellförflyttade med en plattformsövergång där plattformsändarna sammanfaller. På dubbelspåret kör man normalt högertrafik och tåg mot Gåshaga använder plattformen närmast Larsberg före plattformsövergången och tåg mot Ropsten använder plattformen intill den parallelltgående Södra Kungsvägen på andra sidan spåren. Något stationshus finns däremot inte. Larsbergsvägen, infarten till stadsdelen Larsberg på Lidingöbanans sydvästra sida, korsar spåren på bro i hållplatsens västra del.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (24)

Tisdag 11 juni 2013

Ett tåg mot Gåshaga lämnar hållplatsen Larsberg.  9 år
ID-nummer:  15803
Direktlänk: /bild/00015803/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut vid plattformsövergången med backen ner mot Aga.  9 år
ID-nummer:  15804
Direktlänk: /bild/00015804/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i motsatt riktning från plattformsövergången, här stannar tåg i riktning mot Gåshaga.  9 år
ID-nummer:  15805
Direktlänk: /bild/00015805/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Backen ner mot Aga sedd från den norra plattformen där tåg mot Ropsten stannar.  9 år
ID-nummer:  15806
Direktlänk: /bild/00015806/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot Aga från östra änden av samma plattform.  9 år
ID-nummer:  15807
Direktlänk: /bild/00015807/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Larsbergs hållplats, vy mot nordväst från plattformsänden.  9 år
ID-nummer:  15808
Direktlänk: /bild/00015808/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformsövergången ligger mellan de två sidoplattformarna.  9 år
ID-nummer:  15809
Direktlänk: /bild/00015809/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen för tåg mot Gåshaga sedd från plattformen för tåg mot Ropsten, plattformsövergången i förgrunden och bron för Larsbergsvägen över spåren i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  15810
Direktlänk: /bild/00015810/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Aga från plattformen för tåg mot Gåshaga.  9 år
ID-nummer:  15811
Direktlänk: /bild/00015811/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Larsbergs hållplats sedd från västligaste plattformsänden under bron för Larsbergsvägen.  9 år
ID-nummer:  15812
Direktlänk: /bild/00015812/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren västerut sedda från plattformsänden under bron.  9 år
ID-nummer:  15813
Direktlänk: /bild/00015813/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Larsbergs hållplats sedd från bron för Larsbergsvägen.  9 år
ID-nummer:  15814
Direktlänk: /bild/00015814/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Larsberg med Aga industriområde längre bort i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  15815
Direktlänk: /bild/00015815/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banans fortsättning västerut sedd från samma bro.  9 år
ID-nummer:  15816
Direktlänk: /bild/00015816/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten ankommer Larsberg.  9 år
ID-nummer:  15817
Direktlänk: /bild/00015817/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manövervagnen B30B 613 går främst i tåget som stannar till i Larsberg.  9 år
ID-nummer:  15818
Direktlänk: /bild/00015818/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax efter att tåget mot Ropsten försvunnit bort dyker ett tåg mot Gåshaga upp över krönet i väster.  9 år
ID-nummer:  15819
Direktlänk: /bild/00015819/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget mot Gåshaga ankommer Larsberg.  9 år
ID-nummer:  15820
Direktlänk: /bild/00015820/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 320 i Larsberg.  9 år
ID-nummer:  15821
Direktlänk: /bild/00015821/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med B30B 609 som andra vagn fortsätter mot Aga.  9 år
ID-nummer:  15822
Direktlänk: /bild/00015822/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjen västerut mot Bodal något väster om Larsbergs hållplats.  9 år
ID-nummer:  15823
Direktlänk: /bild/00015823/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Linjeblocksignaler på dubbelspåret mellan Larsberg och Bodal.  9 år
ID-nummer:  15824
Direktlänk: /bild/00015824/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan sedd mot Larsbergs hållplats vid signalerna, bron vid hållplatsen kan skymtas i fjärran.  9 år
ID-nummer:  15825
Direktlänk: /bild/00015825/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan går i kanten av ett skogsparti fram mot hållplatsen Bodal som här kan anas i kurvan.  9 år
ID-nummer:  15826
Direktlänk: /bild/00015826/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 4 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!