Käppala (Käp)

Käppala station är den fjärde trafikplatsen på kort avstånd sett från Gåshaga brygga och ligger cirka 400 meter från Talluddens hållplats. Här följer banan Gåshagaleden, genomfartsvägen för trafik till och från Gåshaga. Käppala station ligger på vägens södra sida omedelbart väster om plankorsningen med Herkulesvägen. Bangården har två spår med sidoplattformar och i bangårdsändarna finns fjäderväxlar som leder tåg mot Gåshaga in på det norra spåret och tåg mot Ropsten in på det södra. Stationshuset står på södra sidan av bangården en bit från spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (45)

Måndag 2 november 2015

Käppala sett från nordost före plankorsningen med Herkulesvägen.  5 år
ID-nummer:  23116
Direktlänk: /bild/00023116/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen med plankorsningen i förgrunden.  5 år
ID-nummer:  23117
Direktlänk: /bild/00023117/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Gåshaga från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  23118
Direktlänk: /bild/00023118/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från plankorsningen.  5 år
ID-nummer:  23119
Direktlänk: /bild/00023119/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Käppala ligger i skuggan av husen på Jupitervägen i söder.  5 år
ID-nummer:  23120
Direktlänk: /bild/00023120/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den norra plattformen.  5 år
ID-nummer:  23121
Direktlänk: /bild/00023121/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från norra plattformen.  5 år
ID-nummer:  23122
Direktlänk: /bild/00023122/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från väster.  5 år
ID-nummer:  23123
Direktlänk: /bild/00023123/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väster om plattformarna tar dubbelspåret slut.  5 år
ID-nummer:  23124
Direktlänk: /bild/00023124/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En spårvagn mot Ropsten stannar till på det södra spåret.  5 år
ID-nummer:  23125
Direktlänk: /bild/00023125/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Möte mellan ordinarie vagn mot Ropsten och en övningsvagn på väg mot Gåshaga.  5 år
ID-nummer:  23126
Direktlänk: /bild/00023126/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Käppala sett från nordost.  5 år
ID-nummer:  23127
Direktlänk: /bild/00023127/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra plattformen sedd från öster.  5 år
ID-nummer:  23128
Direktlänk: /bild/00023128/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationsbyggnaden sedd från öster.  5 år
ID-nummer:  23129
Direktlänk: /bild/00023129/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den södra plattformen.  5 år
ID-nummer:  23130
Direktlänk: /bild/00023130/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den södra plattformen.  5 år
ID-nummer:  23131
Direktlänk: /bild/00023131/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster från plattformen.  5 år
ID-nummer:  23132
Direktlänk: /bild/00023132/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Käppala sedd från väster i backen ner från Brevik.  5 år
ID-nummer:  23133
Direktlänk: /bild/00023133/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Enkelspåret mot Brevik försvinner in i skogen söder om Gåshagaleden.  5 år
ID-nummer:  23134
Direktlänk: /bild/00023134/
Fotodatum: den 2 november 2015
Publicerad: den 28 april 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 11 juni 2013

Infarten till Käppala från Gåshagahållet.  10 år
ID-nummer:  15612
Direktlänk: /bild/00015612/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten ligger liksom stationen i Käppala parallellt med Gåshagaleden.  10 år
ID-nummer:  15611
Direktlänk: /bild/00015611/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vid östra bangårdsänden korsas Herkulesvägen i en större plankorsning.  10 år
ID-nummer:  15613
Direktlänk: /bild/00015613/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Käppala bangård sedd från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  15614
Direktlänk: /bild/00015614/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg från Ropsten ankommer Käppala, tåg i riktning mot Gåshaga angör den norra plattformen.  10 år
ID-nummer:  15615
Direktlänk: /bild/00015615/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg sett från den södra plattformen under uppehållet.  10 år
ID-nummer:  15616
Direktlänk: /bild/00015616/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget rullar över plankorsningen och vidare mot Gåshaga.  10 år
ID-nummer:  15617
Direktlänk: /bild/00015617/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från den södra plattformen.  10 år
ID-nummer:  15618
Direktlänk: /bild/00015618/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden med Gåshagaleden i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  15619
Direktlänk: /bild/00015619/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal 70 reglerar utfart mot fjäderväxeln västerut.  10 år
ID-nummer:  15620
Direktlänk: /bild/00015620/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den södra plattformens västra ände.  10 år
ID-nummer:  15621
Direktlänk: /bild/00015621/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Käppala sett från väster.  10 år
ID-nummer:  15622
Direktlänk: /bild/00015622/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  10 år
ID-nummer:  15623
Direktlänk: /bild/00015623/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den södra plattformen finns två enkla väderskydd för väntande resenärer.  10 år
ID-nummer:  15624
Direktlänk: /bild/00015624/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den norra plattformen.  10 år
ID-nummer:  15625
Direktlänk: /bild/00015625/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den östra bangårdsänden sedd från norra plattformen.  10 år
ID-nummer:  15626
Direktlänk: /bild/00015626/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden från norra plattformen.  10 år
ID-nummer:  15627
Direktlänk: /bild/00015627/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfarten mot Brevik sedd från den norra plattformens västra ände.  10 år
ID-nummer:  15628
Direktlänk: /bild/00015628/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från plattformsänden.  10 år
ID-nummer:  15629
Direktlänk: /bild/00015629/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten ankommer Käppala.  10 år
ID-nummer:  15630
Direktlänk: /bild/00015630/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det är samma fordon som tidigare gick mot Gåshaga som nu har vänt och går med A30B 216 främst.  10 år
ID-nummer:  15631
Direktlänk: /bild/00015631/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Här avgår samma tåg mot Brevik och kör upp växeln vid västra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  15632
Direktlänk: /bild/00015632/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan stiger kraftigt upp mot skogspartiet mellan Käppala och Brevik.  10 år
ID-nummer:  15633
Direktlänk: /bild/00015633/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Käppala från väster.  10 år
ID-nummer:  15634
Direktlänk: /bild/00015634/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Försignaler på Lidingöbanan har en lampa som blinkar gult vid stoppsignal och lyser gult vid körsignal. Det orange skenet blinkar alltså här eftersom det är stopp i signalen längst bort i bild.  10 år
ID-nummer:  15635
Direktlänk: /bild/00015635/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Käppala station sedd från en vagn på väg mot Gåshaga.  10 år
ID-nummer:  15636
Direktlänk: /bild/00015636/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!