Gåshaga (Gåh)

Hållplatsen Gåshaga ligger omedelbart väster om plankorsningen med Södra Kungsvägen ett par hundra meter från ändstationen Gåshaga brygga och har ett spår och en plattform på södra sidan. Stationshuset stod under banans första två år vid dåvarande ändstationen Gåshaga, senare Gåshaga nedre och numera Gåshaga brygga, huset flyttades till nuvarande plats 1918. Denna station hette då Gåshaga övre. Mellan 1946 och 2001 var Gåshaga ändstation för Lidingöbanan eftersom spåret till hamnen inte trafikerades.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Tisdag 11 juni 2013

Ett tåg mot Ropsten har lämnat Gåshaga brygga och befinner sig i backen upp mot Gåshaga.  9 år
ID-nummer:  15568
Direktlänk: /bild/00015568/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget stannar strax därefter för uppehåll i Gåshaga.  9 år
ID-nummer:  15569
Direktlänk: /bild/00015569/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma tåg rullar vidare mot Talludden och höghusen i Käppala.  9 år
ID-nummer:  15570
Direktlänk: /bild/00015570/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Gåshaga sett från öster.  9 år
ID-nummer:  15571
Direktlänk: /bild/00015571/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från västra plattformsänden i Gåshaga, Talluddens hållplats ligger i den följande kurvan.  9 år
ID-nummer:  15572
Direktlänk: /bild/00015572/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gåshaga sedd österut från plattformsänden med stationshuset till höger.  9 år
ID-nummer:  15573
Direktlänk: /bild/00015573/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  9 år
ID-nummer:  15574
Direktlänk: /bild/00015574/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  15575
Direktlänk: /bild/00015575/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  15576
Direktlänk: /bild/00015576/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den breda plankorsningen med Södra Kungsvägen omedelbart öster om hållplatsen.  9 år
ID-nummer:  15577
Direktlänk: /bild/00015577/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från öster vid Södra Kungsvägen.  9 år
ID-nummer:  15578
Direktlänk: /bild/00015578/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och stationshuset sedda från öster.  9 år
ID-nummer:  15579
Direktlänk: /bild/00015579/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformen med stationshuset till vänster.  9 år
ID-nummer:  15580
Direktlänk: /bild/00015580/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen med Södra Kungsvägen sedd från plattformen.  9 år
ID-nummer:  15581
Direktlänk: /bild/00015581/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kurvan och backen ner mot Gåshaga brygga sedd från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  15582
Direktlänk: /bild/00015582/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsen sedd från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  15583
Direktlänk: /bild/00015583/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg från Ropsten på raklinjen väster om Gåshaga.  9 år
ID-nummer:  15584
Direktlänk: /bild/00015584/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget med A30B 324 främst passerar Gåshaga utan stopp.  9 år
ID-nummer:  15585
Direktlänk: /bild/00015585/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Gåshaga sett från nordost från andra sidan av spåret.  9 år
ID-nummer:  15586
Direktlänk: /bild/00015586/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gåshaga hållplats sedd från nordväst.  9 år
ID-nummer:  15587
Direktlänk: /bild/00015587/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Gåshaga stationshus sett från en vagn vid passage.  9 år
ID-nummer:  15588
Direktlänk: /bild/00015588/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 20 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!