Brevik (Bvi)

Järnvägen till Brevik öppnades i juli 1914 och Brevik var därefter ändstation i knappt två år tills banan förlängdes till Gåshaga 1916. Stationen ligger omkring en kilometer från Käppala i centrum av stadsdelen Brevik. Den lilla bangården har två spår med sidoplattformar och fjäderväxlar vid bangådsändarna som gör att tåg mot Ropsten leds in på det norra spåret och tåg mot Gåshaga på det södra. Stationshuset står på bangårdens norra sida och vid plattformsändarna finns obevakade plattformsövergångar.

Stationshuset stod ursprungligen vid AGA några år. Sedan den kom till Brevik utvidgades byggnaden österut för att utöver den befintliga kiosken med godshantering också inrymma ett postkontor. Senare fick byggnaden också uppvärmd väntsal.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (39)

Tisdag 11 juni 2013

Infarten till Brevik från Gåshagahållet.  10 år
ID-nummer:  15638
Direktlänk: /bild/00015638/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret mot Gåshaga går över en liten kulle innan backen ner mot Käppala börjar.  10 år
ID-nummer:  15637
Direktlänk: /bild/00015637/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Östra infartssignalen till Brevik har kvar sin skärm med vinkel överst trots att den restriktiva hastigheten skyltas separat numera.  10 år
ID-nummer:  15639
Direktlänk: /bild/00015639/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan korsar Hövdingevägen mellan infartssignalen och östra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  15640
Direktlänk: /bild/00015640/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Gåshaga från plankorsningen.  10 år
ID-nummer:  15641
Direktlänk: /bild/00015641/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen, fjäderväxeln ligger så att tåg mot Ropsten hamnar till höger närmast stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15642
Direktlänk: /bild/00015642/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från sydost.  10 år
ID-nummer:  15643
Direktlänk: /bild/00015643/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ingången till stationsområdet vid den östra plattformsövergången med stationshuset i bakgrunden, övergångarna är helt obevakade.  10 år
ID-nummer:  15644
Direktlänk: /bild/00015644/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal 61 vid den södra plattformens östra ände reglerar utfart mot Käppala för tåg mot Gåshaga.  10 år
ID-nummer:  15645
Direktlänk: /bild/00015645/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Brevik sett från den södra plattformens östra del.  10 år
ID-nummer:  15646
Direktlänk: /bild/00015646/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den södra plattformens västra del.  10 år
ID-nummer:  15647
Direktlänk: /bild/00015647/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Västra bangårdsänden, även här finns en obevakad övergång.  10 år
ID-nummer:  15648
Direktlänk: /bild/00015648/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från den södra plattformens västra ände.  10 år
ID-nummer:  15649
Direktlänk: /bild/00015649/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten ankommer till Brevik.  10 år
ID-nummer:  15650
Direktlänk: /bild/00015650/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
B30B 613 går främst i tåget mot Ropsten.  10 år
ID-nummer:  15651
Direktlänk: /bild/00015651/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagnen A30B 322 som bakre vagn i tåget under uppehållet i Brevik.  10 år
ID-nummer:  15652
Direktlänk: /bild/00015652/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Möte med tåg mot Gåshaga brygga i Brevik.  10 år
ID-nummer:  15653
Direktlänk: /bild/00015653/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Motorvagn A30B 324 rullar in till den smala plattformen.  10 år
ID-nummer:  15654
Direktlänk: /bild/00015654/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 324 i Brevik.  10 år
ID-nummer:  15655
Direktlänk: /bild/00015655/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget mot Ropsten lämnar Brevik strax efter att det mötande tåget stannat.  10 år
ID-nummer:  15675
Direktlänk: /bild/00015675/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget mot Gåshaga lämnar Brevik.  10 år
ID-nummer:  15656
Direktlänk: /bild/00015656/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Brevik sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  15657
Direktlänk: /bild/00015657/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  10 år
ID-nummer:  15658
Direktlänk: /bild/00015658/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  10 år
ID-nummer:  15659
Direktlänk: /bild/00015659/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot östra bangårdsänden från norra plattformen vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15660
Direktlänk: /bild/00015660/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot västra bangårdsänden från norra plattformen vid stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15661
Direktlänk: /bild/00015661/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  10 år
ID-nummer:  15662
Direktlänk: /bild/00015662/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut utanför stationshuset.  10 år
ID-nummer:  15663
Direktlänk: /bild/00015663/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Signal 60 reglerar utfart mot Högberga  10 år
ID-nummer:  15664
Direktlänk: /bild/00015664/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från den västra plattformsövergången.  10 år
ID-nummer:  15665
Direktlänk: /bild/00015665/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 21 juni 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–39