Aga (Aga)

Aga har hela tiden varit Lidingöbanans huvudstation med vagnhallar och trafikledning, det är också den största stationen sett till spåranläggningen. Aga station ligger alldeles intill företaget Agas gamla huvudfabrik från början av förra seklet, ett område som idag kallad Dalénum efter företagets mångårige VD och en av de stora drivkrafterna för att södra Lidingöbanan skulle byggas, Gustaf Dalén. Trots att såväl byggnader som bangården är mer storskaliga än vid övriga stationer på banan är det en mycket charmig och sammanhållen miljö med stationshuset från 1946, lokstallet från 1944, den enda kvarvarande delen av den äldre vagnhallen i trä som förstördes vid en storbrand 1949, samt nuvarande vagnhall från 1952, moderniserad på 1980-talet. När den nya vagnhallen nu ska byggas förändras det mesta här intill det för Lidingös utveckling under förra seklet så viktiga industriområdet.

Bangården i Aga har precis som övriga stationer vid banan två genomgående spår, men innefattar också spår till vagnhallen i väster och lokstallet i öster. Sedan 1949 är det dubbelspår västerut till Baggeby, medan östra utfarten mot Skärsätra som vi tidigare sett är enkelspår. Stationshuset är en stor tvåvånings tegelbyggnad som ligger på bangårdens norra sida och uppfördes 1946 och utanför det finns plattformen vid spår 1 som normalt används av tåg mot Ropsten. Vid östra stationshusets östra gavel finns en plattformsövergång över de två spåren och från denna utgår plattformen vid spår 2 österut, denna används normalt för tåg mot Gåshaga. Den stora vagnhallen ligger sydväst om stationshuset i lite sned vinkel. Ett anslutningsspår dit finns från växlar vid stationshusets västra del. I östra delen av bangården finns lokstallet som också har en liten bangård med liknande anslutning till trafikspåren som vagnhallen i väster.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (40)

Tisdag 11 juni 2013

Infarten till Aga österifrån ligger i den trånga passagen mellan industribyggnaderna och Södra Kungsvägen.  9 år
ID-nummer:  15762
Direktlänk: /bild/00015762/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Lokstallet i östra delen av bangården sett från sydost, stallet har en egen bangård som är ansluten till trafikspåren genom spåret näst närmast fotografen, vid höger bildkant syns växeln som först nås vid infart från Skärsätra.  9 år
ID-nummer:  15763
Direktlänk: /bild/00015763/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från östra plattformsänden vid det södra spåret, lokstallet skymtar till vänster.  9 år
ID-nummer:  15764
Direktlänk: /bild/00015764/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från samma plattformsände.  9 år
ID-nummer:  15765
Direktlänk: /bild/00015765/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen på södra sidan för tåg mot Gåshaga ligger längre österut än den norra vid stationshsuet.  9 år
ID-nummer:  15766
Direktlänk: /bild/00015766/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Kopplingssignalen till vänster används vid till och frånkoppling av vagnar och har ett rött och ett vitt sken. I bakgrunden syns växeln mellan de båda trafikspåren i öster samt stickspåret som ger infart till lokstallsbangården till vänster.  9 år
ID-nummer:  15767
Direktlänk: /bild/00015767/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På den södra plattformen finns ett väderskydd av plåt.  9 år
ID-nummer:  15768
Direktlänk: /bild/00015768/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från den södra plattformen mot stationshuset och bangårdens västra del med plattformsövergången i förgrunden.  9 år
ID-nummer:  15769
Direktlänk: /bild/00015769/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den södra plattformen sedd österut med lokstallet i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  15770
Direktlänk: /bild/00015770/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plattformsövergången.  9 år
ID-nummer:  15771
Direktlänk: /bild/00015771/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plattformsövergången med stationshuset till höger och vagnhallen längre bort till vänster.  9 år
ID-nummer:  15772
Direktlänk: /bild/00015772/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spår 1 har plattform intill stationshuset.  9 år
ID-nummer:  15773
Direktlänk: /bild/00015773/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Aga sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  15774
Direktlänk: /bild/00015774/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plattformsövergången mot växlarna vid infarten till vagnhallen samt dubbelspårsutfarten mot Larsberg.  9 år
ID-nummer:  15775
Direktlänk: /bild/00015775/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Ropsten ankommer spår 1 österifrån.  9 år
ID-nummer:  15776
Direktlänk: /bild/00015776/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget saktar i och stannar vid plattformen intill stationshuset.  9 år
ID-nummer:  15777
Direktlänk: /bild/00015777/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 324 vid stationshuset i Aga.  9 år
ID-nummer:  15778
Direktlänk: /bild/00015778/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tåget avgår från Aga.  9 år
ID-nummer:  15779
Direktlänk: /bild/00015779/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg mot Gåshaga ankommer spår 2 i Aga och rullar här förbi stationshuset.  9 år
ID-nummer:  15780
Direktlänk: /bild/00015780/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
A30B 322 går främst i tåget som ankommer Aga.  9 år
ID-nummer:  15781
Direktlänk: /bild/00015781/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Manövervagnen B30B 613 under uppehållet.  9 år
ID-nummer:  15782
Direktlänk: /bild/00015782/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Aga stationshus sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  15784
Direktlänk: /bild/00015784/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut mot lokstallet från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  15783
Direktlänk: /bild/00015783/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut från plattformen vid stationshuset.  9 år
ID-nummer:  15785
Direktlänk: /bild/00015785/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från samma plattform med de gamla fabriksbyggnaderna i bakgrunden.  9 år
ID-nummer:  15786
Direktlänk: /bild/00015786/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården med vagnhallen i bakgrunden och stationshuset till höger.  9 år
ID-nummer:  15787
Direktlänk: /bild/00015787/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växelförbindelserna omedelbart sydväst om stationshuset med infarten till vagnhallen.  9 år
ID-nummer:  15788
Direktlänk: /bild/00015788/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Väntan på nästa tåg på Aga station.  9 år
ID-nummer:  15789
Direktlänk: /bild/00015789/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  15792
Direktlänk: /bild/00015792/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspårsutfarten mot Larsberg ligger mellan vagnhallen till vänster och bussdepån till höger.  9 år
ID-nummer:  15790
Direktlänk: /bild/00015790/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd österut från samma plats som ovan.  9 år
ID-nummer:  15791
Direktlänk: /bild/00015791/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren utanför stationshuset, vy österut.  9 år
ID-nummer:  15793
Direktlänk: /bild/00015793/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Förberedande arbeten för den nya vagnhallen pågår utanför den gamla.  9 år
ID-nummer:  15794
Direktlänk: /bild/00015794/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Aga-området sett på avstånd från väster.  9 år
ID-nummer:  15795
Direktlänk: /bild/00015795/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy från väster med västra infarten till Aga till vänster och vagnhallen till höger, på spåret nere till vänster vänder vagnarna på väg mellan trafikspåren och hallen och vice versa.  9 år
ID-nummer:  15800
Direktlänk: /bild/00015800/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnhallen och bangården framför den sedd från väster.  9 år
ID-nummer:  15801
Direktlänk: /bild/00015801/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Strax norr om stationen finns en plankorsning för infarten till bussdepån, vy österut.  9 år
ID-nummer:  15796
Direktlänk: /bild/00015796/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infarten till Aga västerifrån sedd från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  15797
Direktlänk: /bild/00015797/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dubbelspåret upp mot Larsberg sett från samma plankorsning.  9 år
ID-nummer:  15798
Direktlänk: /bild/00015798/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ett tåg med manövervagnen B30B 609 främst lämnar Aga på dubbelspåret västerut.  9 år
ID-nummer:  15802
Direktlänk: /bild/00015802/
Fotodatum: den 11 juni 2013
Publicerad: den 3 juli 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!