Mariestad (Mst)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Fredag 25 september 2020

Stationshuset i Mariestad sett från plattformsövergången. 2 mån
ID-nummer:  33286
Direktlänk: /bild/00033286/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset på bangårdens västra sida sett från sydost. 2 mån
ID-nummer:  33287
Direktlänk: /bild/00033287/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren. 2 mån
ID-nummer:  33288
Direktlänk: /bild/00033288/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten står utanför tågexpeditionen på spårsidan av byggnaden. 2 mån
ID-nummer:  33289
Direktlänk: /bild/00033289/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av spårplanen på ställverksapparaten. 2 mån
ID-nummer:  33290
Direktlänk: /bild/00033290/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost. 2 mån
ID-nummer:  33291
Direktlänk: /bild/00033291/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad mot den gamla stadskärnan. 2 mån
ID-nummer:  33292
Direktlänk: /bild/00033292/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets västfasad. 2 mån
ID-nummer:  33293
Direktlänk: /bild/00033293/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst på andra sidan Nygatan. 2 mån
ID-nummer:  33294
Direktlänk: /bild/00033294/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst på närmare håll. 2 mån
ID-nummer:  33295
Direktlänk: /bild/00033295/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren där två skyltar med ortens namn finns. 2 mån
ID-nummer:  33296
Direktlänk: /bild/00033296/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen. 2 mån
ID-nummer:  33297
Direktlänk: /bild/00033297/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Mariestad sedd från nordost. 2 mån
ID-nummer:  33283
Direktlänk: /bild/00033283/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen. 2 mån
ID-nummer:  33284
Direktlänk: /bild/00033284/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om södra plattformsänden vid plattformsövergången nära stationshuset går såväl godsspåren som plattformsspåren samman så att två spår återstår vid plankorsningen längre bort. 2 mån
ID-nummer:  33285
Direktlänk: /bild/00033285/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder från plankorsningen med Stockholmsvägen. 2 mån
ID-nummer:  33298
Direktlänk: /bild/00033298/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda plattformsspåren förgrenar sig strax norr om plankorsningen, i bakgrunden syns ytterligare spår närmast stationshuset som inte längre är sammankopplade med övriga spår. 2 mån
ID-nummer:  33299
Direktlänk: /bild/00033299/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan av bangården finns fyra godsspår. 2 mån
ID-nummer:  33300
Direktlänk: /bild/00033300/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen där växeln mellan spåret till godsspåren och till plattformsspåren ligger, här ansluter också industrispåret mot Katrinefors. 2 mån
ID-nummer:  33301
Direktlänk: /bild/00033301/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den nordligaste av många plankorsningar för gång- och cykelvägar över industrispåret. 2 mån
ID-nummer:  33302
Direktlänk: /bild/00033302/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Indsutrispåret sett från samma övergång där det viker av mot sydost. 2 mån
ID-nummer:  33303
Direktlänk: /bild/00033303/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsätter mot sydost genom parkmiljön. 2 mån
ID-nummer:  33304
Direktlänk: /bild/00033304/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även Kinnekullebanan går rakt igenom Stadsparken vid utfarten söderut. 2 mån
ID-nummer:  33305
Direktlänk: /bild/00033305/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste korsningen med industrispåret sedd från söder. 2 mån
ID-nummer:  33306
Direktlänk: /bild/00033306/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den gångfålla som finns över Kinnekullebanan i Stadsparken. 2 mån
ID-nummer:  33307
Direktlänk: /bild/00033307/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret söderut i riktning mot Lidköping. 2 mån
ID-nummer:  33308
Direktlänk: /bild/00033308/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 maj 2013

Stationshuset sett från väster. 2 år
ID-nummer:  19936
Direktlänk: /bild/00019936/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster. 2 år
ID-nummer:  19937
Direktlänk: /bild/00019937/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!