Mariestad (Mst)

Geografisk översikt
Bilder och filmer (28)

Fredag 25 september 2020

Stationshuset i Mariestad sett från plattformsövergången.  3 år
ID-nummer:  33286
Direktlänk: /bild/00033286/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset på bangårdens västra sida sett från sydost.  3 år
ID-nummer:  33287
Direktlänk: /bild/00033287/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  3 år
ID-nummer:  33288
Direktlänk: /bild/00033288/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten står utanför tågexpeditionen på spårsidan av byggnaden.  3 år
ID-nummer:  33289
Direktlänk: /bild/00033289/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av spårplanen på ställverksapparaten.  3 år
ID-nummer:  33290
Direktlänk: /bild/00033290/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  3 år
ID-nummer:  33291
Direktlänk: /bild/00033291/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets västfasad mot den gamla stadskärnan.  3 år
ID-nummer:  33292
Direktlänk: /bild/00033292/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets västfasad.  3 år
ID-nummer:  33293
Direktlänk: /bild/00033293/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst på andra sidan Nygatan.  3 år
ID-nummer:  33294
Direktlänk: /bild/00033294/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst på närmare håll.  3 år
ID-nummer:  33295
Direktlänk: /bild/00033295/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets fasad mot spåren där två skyltar med ortens namn finns.  3 år
ID-nummer:  33296
Direktlänk: /bild/00033296/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen.  3 år
ID-nummer:  33297
Direktlänk: /bild/00033297/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården i Mariestad sedd från nordost.  3 år
ID-nummer:  33283
Direktlänk: /bild/00033283/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd söderut från plattformen.  3 år
ID-nummer:  33284
Direktlänk: /bild/00033284/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Söder om södra plattformsänden vid plattformsövergången nära stationshuset går såväl godsspåren som plattformsspåren samman så att två spår återstår vid plankorsningen längre bort.  3 år
ID-nummer:  33285
Direktlänk: /bild/00033285/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från söder från plankorsningen med Stockholmsvägen.  3 år
ID-nummer:  33298
Direktlänk: /bild/00033298/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De båda plattformsspåren förgrenar sig strax norr om plankorsningen, i bakgrunden syns ytterligare spår närmast stationshuset som inte längre är sammankopplade med övriga spår.  3 år
ID-nummer:  33299
Direktlänk: /bild/00033299/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan av bangården finns fyra godsspår.  3 år
ID-nummer:  33300
Direktlänk: /bild/00033300/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från plankorsningen där växeln mellan spåret till godsspåren och till plattformsspåren ligger, här ansluter också industrispåret mot Katrinefors.  3 år
ID-nummer:  33301
Direktlänk: /bild/00033301/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den nordligaste av många plankorsningar för gång- och cykelvägar över industrispåret.  3 år
ID-nummer:  33302
Direktlänk: /bild/00033302/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Indsutrispåret sett från samma övergång där det viker av mot sydost.  3 år
ID-nummer:  33303
Direktlänk: /bild/00033303/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret fortsätter mot sydost genom parkmiljön.  3 år
ID-nummer:  33304
Direktlänk: /bild/00033304/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även Kinnekullebanan går rakt igenom Stadsparken vid utfarten söderut.  3 år
ID-nummer:  33305
Direktlänk: /bild/00033305/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den nordligaste korsningen med industrispåret sedd från söder.  3 år
ID-nummer:  33306
Direktlänk: /bild/00033306/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från den gångfålla som finns över Kinnekullebanan i Stadsparken.  3 år
ID-nummer:  33307
Direktlänk: /bild/00033307/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret söderut i riktning mot Lidköping.  3 år
ID-nummer:  33308
Direktlänk: /bild/00033308/
Fotodatum: den 25 september 2020
Publicerad: den 1 mars 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 26 maj 2013

Stationshuset sett från väster.  5 år
ID-nummer:  19936
Direktlänk: /bild/00019936/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster.  5 år
ID-nummer:  19937
Direktlänk: /bild/00019937/
Fotodatum: den 26 maj 2013
Publicerad: den 4 maj 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!