Övertorneå (Öt)

Övertorneå var den norra änd­punkten på stats­banan Karungi–Övertorneå och stationen öppnades sam­tidigt som banan i december 1914. Efter att person­trafiken och gods­trafiken på banan lagts ned 1984 respektive 1986 och banan rivits upp 1992 används stations­huset nu i stället som fler­bostads­hus, det gamla gods­magasinet söder om stations­huset var under rivning 2009.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (36)

Måndag 1 juli 2013

Stationshuset sett från Bangårdsvägen i väster.  10 år
ID-nummer:  16448
Direktlänk: /bild/00016448/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  10 år
ID-nummer:  16449
Direktlänk: /bild/00016449/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr med den mindre tillbyggnaden vid norra gaveln närmast.  10 år
ID-nummer:  16450
Direktlänk: /bild/00016450/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost från den gamla bangården.  10 år
ID-nummer:  16451
Direktlänk: /bild/00016451/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Rester av bangården öster om stationshuset, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  16452
Direktlänk: /bild/00016452/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  16453
Direktlänk: /bild/00016453/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets östra fasad mot den tidigare bangården.  10 år
ID-nummer:  16454
Direktlänk: /bild/00016454/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Namnskylten sitter kvar så någon tvekan om att detta varit stationshuset finns inte.  10 år
ID-nummer:  16455
Direktlänk: /bild/00016455/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla ställverket döljs dock nästan helt i grönskan.  10 år
ID-nummer:  16456
Direktlänk: /bild/00016456/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården söder om stationshuset gapar tom, även det gamla godsmagasinet är nu borta.  10 år
ID-nummer:  16457
Direktlänk: /bild/00016457/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats, stationshuset finns bakom träden mitt i bild.  10 år
ID-nummer:  16458
Direktlänk: /bild/00016458/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  16459
Direktlänk: /bild/00016459/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Även här på södra gaveln har huset blivit tillbyggt.  10 år
ID-nummer:  16460
Direktlänk: /bild/00016460/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  10 år
ID-nummer:  16461
Direktlänk: /bild/00016461/
Fotodatum: den 1 juli 2013
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 30 mars 2009

Stationshuset sett från väster i backen ner från centrala Övertorneå.  10 år
ID-nummer:  16426
Direktlänk: /bild/00016426/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordväst.  10 år
ID-nummer:  16427
Direktlänk: /bild/00016427/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  10 år
ID-nummer:  16428
Direktlänk: /bild/00016428/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd söderut med stationshuset till höger.  10 år
ID-nummer:  16429
Direktlänk: /bild/00016429/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från den gamla bangården i öster.  10 år
ID-nummer:  16430
Direktlänk: /bild/00016430/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets östfasad.  10 år
ID-nummer:  16431
Direktlänk: /bild/00016431/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  10 år
ID-nummer:  16432
Direktlänk: /bild/00016432/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  10 år
ID-nummer:  16433
Direktlänk: /bild/00016433/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det enkla ställverket med spårplan står kvar sydost om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  16434
Direktlänk: /bild/00016434/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverkspanelen för denna ändstation.  10 år
ID-nummer:  16435
Direktlänk: /bild/00016435/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En vev var det enda som behövdes.  10 år
ID-nummer:  16436
Direktlänk: /bild/00016436/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med ställverksapparaturen i förgrunden.  10 år
ID-nummer:  16437
Direktlänk: /bild/00016437/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd norrut från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  16438
Direktlänk: /bild/00016438/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På östra sidan finns rester av linor från ställverket.  10 år
ID-nummer:  16439
Direktlänk: /bild/00016439/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En linspännare som gjort sitt.  10 år
ID-nummer:  16440
Direktlänk: /bild/00016440/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla bangården sedd söderut i höjd med ställverket.  10 år
ID-nummer:  16441
Direktlänk: /bild/00016441/
Fotodatum: den 30 mars 2009
Publicerad: den 10 november 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bild 31–36