Hålbergsliden (Håb)

Hålbergslidens håll- och last­plats ligger i nedre delen av byn Hålberg på Hål­bergets syd­väst­slutt­ning och öppnades i december 1928 som en av banans ursprung­liga trafik­platser, ban­gården ligger här i sydost-nord­västlig riktning. Ett stations­hus i trä med två våningar orien­terat i vinkel mot spåret upp­fördes på ban­gårdens nordöstra sida, mot byn, dessutom byggdes ett med stations­huset samman­byggt gods­magasin parall­ellt med spåret mot sydost. Utanför stations­huset finns en kort platt­form mellan ban­gårdens två spår.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (16)

Fredag 20 juli 2012

Stationshuset i Hålbergsliden sett från norr vid infarten från vägen genom byn.  10 år
ID-nummer:  13816
Direktlänk: /bild/00013816/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Nordväst om stationshuset finns ett avträde.  10 år
ID-nummer:  13817
Direktlänk: /bild/00013817/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets nordvästfasad, den igenväxta bangården skymtar till höger i bild.  10 år
ID-nummer:  13818
Direktlänk: /bild/00013818/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets sydvästfasad mot bangården.  10 år
ID-nummer:  13819
Direktlänk: /bild/00013819/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från övergången över sidospåret till den lilla plattformen framför stationshuset, plattformen skymtar mitt i bild medan huvudspåret på andra sidan denna skymtar till höger i bild.  10 år
ID-nummer:  13820
Direktlänk: /bild/00013820/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformsövergången med Hålberget i bakgrunden till vänster.  10 år
ID-nummer:  13821
Direktlänk: /bild/00013821/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost i riktning mot Glommersträsk från plattformens södra ände.  10 år
ID-nummer:  13822
Direktlänk: /bild/00013822/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den övervuxna plattformen sedd från söder, stationshuset till höger.  10 år
ID-nummer:  13823
Direktlänk: /bild/00013823/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från söder från bangården.  10 år
ID-nummer:  13815
Direktlänk: /bild/00013815/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset är sammanbyggt i vinkel med godsmagasinet som ligger parallellt med spåren, vy från söder.  10 år
ID-nummer:  13824
Direktlänk: /bild/00013824/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av fasaden mot spåren sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  13825
Direktlänk: /bild/00013825/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost med godsmagasinet i förgrunden till vänster.  10 år
ID-nummer:  13826
Direktlänk: /bild/00013826/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En dressinfärd har tagit slut på den övergivna bangården. Det skamfilade fordonet har blivit kvarlämnat på spåret medan tusentals nya hinder för fortsatt färd sakta men säkert växer upp mellan de ruttnande träsliprarna.  10 år
ID-nummer:  13814
Direktlänk: /bild/00013814/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dressinen och bangården sedd norrut.  10 år
ID-nummer:  13827
Direktlänk: /bild/00013827/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Södra bangårdsänden sedd från nordväst.  10 år
ID-nummer:  13828
Direktlänk: /bild/00013828/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd norrut från södra bangårdsänden.  10 år
ID-nummer:  13829
Direktlänk: /bild/00013829/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 20 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!