Glommersträsk (Glk)

Glommersträsk är en av de ursprungliga trafikplatserna längs med tvärbanan Jörn–Arvidsjaur och öppnades samtidigt som den allmänna trafiken på banan startade 1928, först som håll- och lastplats men sedermera som station. Den fanns sedan kvar ända till nedläggningen av trafiken på banan 1990. Bangården, som ännu ligger kvar under en allt tätare skog av sly, har två längre spår mellan vilka man hittar såväl en plattform och en vattenhäst, dessutom har det funnits ett kortare kajspår och ett stickspår i nordvästra delen av bangården. Stationshuset med godsmagasin sammanbyggt i vinkel ligger på bangårdens nordöstra sida närmare sydöstra bangårdsänden och i anslutning till den gamla plattformen. Vattenhästen finns ytterligare något längre mot sydost. Nordväst om bangården korsar den gamla landsvägen mot Norsjö järnvägen i en plankorsning.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (26)

Måndag 17 augusti 2020

Stationshuset sett från nordväst.  2 år
ID-nummer:  32813
Direktlänk: /bild/00032813/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 9 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  2 år
ID-nummer:  32814
Direktlänk: /bild/00032814/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 9 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från den tidigare bangården i söder.  2 år
ID-nummer:  32815
Direktlänk: /bild/00032815/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 9 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detaljvy mot stationshuset från bangården.  2 år
ID-nummer:  32816
Direktlänk: /bild/00032816/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 9 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangården söder om stationen växer slyet för fullt och gömmer snart de båda spåren.  1 år
ID-nummer:  33905
Direktlänk: /bild/00033905/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bland slyet sticker den gamla vattenhästen upp, vy mot sydost.  1 år
ID-nummer:  33906
Direktlänk: /bild/00033906/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från sydost med den gamla vattenhästen närmast.  1 år
ID-nummer:  33907
Direktlänk: /bild/00033907/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåren finns kvar på vardera sidan om den här ganska slyfattiga planen strax norr om vattenhästen.  1 år
ID-nummer:  33908
Direktlänk: /bild/00033908/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset från den sydöstra delen av bangården.  1 år
ID-nummer:  33909
Direktlänk: /bild/00033909/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från slyet omkring den gamla plattformen.  1 år
ID-nummer:  33910
Direktlänk: /bild/00033910/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla plattformen gömmer sig inne i det höga slyet.  2 år
ID-nummer:  32818
Direktlänk: /bild/00032818/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 9 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En helt överväxt plattform 30 år efter att trafiken på banan lades ner.  1 år
ID-nummer:  33911
Direktlänk: /bild/00033911/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster precis i kanten av den gamla bangården.  1 år
ID-nummer:  33912
Direktlänk: /bild/00033912/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det gamla rakspåret genom stationen med plattformen till vänster, vy österut.  1 år
ID-nummer:  33913
Direktlänk: /bild/00033913/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I höjd med den gamla plattformens nordvästra ände finns en bod med tre portar kvar längs bangårdens sydvästra sida.  1 år
ID-nummer:  33914
Direktlänk: /bild/00033914/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Byggnaden sedd från nordost med rakspåret genom bangården i förgrunden.  1 år
ID-nummer:  33915
Direktlänk: /bild/00033915/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal spårspärr ligger kvar bland träden intill bangården.  1 år
ID-nummer:  33916
Direktlänk: /bild/00033916/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot nordväst, när man kommit förbi stationshuset och plattformen är det framför allt spåren som täcks av sly.  1 år
ID-nummer:  33917
Direktlänk: /bild/00033917/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster intill den övervuxna bangården.  2 år
ID-nummer:  32817
Direktlänk: /bild/00032817/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 9 januari 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
En gammal magasinsbyggnad står kvar i nordvästra hörnet av bangårdsområdet.  1 år
ID-nummer:  33918
Direktlänk: /bild/00033918/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla landsvägen mot Norsjö och Lycksele korsar järnvägen strax nordväst om bangården.  1 år
ID-nummer:  33919
Direktlänk: /bild/00033919/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen.  1 år
ID-nummer:  33920
Direktlänk: /bild/00033920/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och stationshuset ligger i den bortre sydöstra delen av bangården, men syns inte här bakom allt sly.  1 år
ID-nummer:  33921
Direktlänk: /bild/00033921/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla banan sedd mot nordväst från plankorsningen med Norsjövägen.  1 år
ID-nummer:  33922
Direktlänk: /bild/00033922/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Infartssignalen norrifrån står kvar släckt.  1 år
ID-nummer:  33923
Direktlänk: /bild/00033923/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartskurvan norrut mot Moräng och Arvidsjaur.  1 år
ID-nummer:  33924
Direktlänk: /bild/00033924/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 10 april 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!