Bränntjärn (Brä)

Håll- och lastplatsen Bränntjärn öppnades 1928 samtidigt med järnvägen och ligger drygt en mil sydost om Arvidsjaur vid Kalvtjärnens nordöstra strand. Byn Bränntjärn ligger något längre söderut vid närliggande Bränntjärnen och Lövgrenstjärnen. En hållplatsstuga, ett mindre stationshus uppfördes på järnvägens nordöstra sida och den ligger med gaveln mot spåret. Sydost om stugan finns ett större uthus parallellt med spåret. Ytterligare ett mindre uthus finns på sjösidan väster om hållplatsstugan.

Bränntjärn fungerade som hållplats fram till 1966 då trafikplatsen lades ned, lastplatsen slopades något tidigare. 1968 återuppstod trafikplatsen som ett sidospår, det låg kvar till 1983.

Bilder och filmer (12)

Fredag 20 juli 2012

Den tidigare bangården i Bränntjärn sedd från sydost med hållplatsstugan till höger.  10 år
ID-nummer:  13859
Direktlänk: /bild/00013859/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Abborrträsk från samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13860
Direktlänk: /bild/00013860/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret vid den gamla bangården ligger alldeles intill Kalvtjärnens strand, vy mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  13861
Direktlänk: /bild/00013861/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett i riktning mot Arvidsjaur med dressinspår och ett mindre uthus till vänster och den öppna planen på spårets nordöstra sida till höger.  10 år
ID-nummer:  13862
Direktlänk: /bild/00013862/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret vid Kalvtjärnens strand, vy söderut i höjd med uthuset ovan.  10 år
ID-nummer:  13863
Direktlänk: /bild/00013863/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsstugan i Bränntjärn sedd från väster vid spåret.  10 år
ID-nummer:  13864
Direktlänk: /bild/00013864/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från sydväst, stugan ligger vinkelrätt mot spåret.  10 år
ID-nummer:  13865
Direktlänk: /bild/00013865/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det större uthuset sydväst om stugan sett från spåret.  10 år
ID-nummer:  13866
Direktlänk: /bild/00013866/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Hållplatsstugan sedd från söder.  10 år
ID-nummer:  13867
Direktlänk: /bild/00013867/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stugan sedd från norr med Kalvtjärnen i bakgrunden.  10 år
ID-nummer:  13868
Direktlänk: /bild/00013868/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset på banans sydvästra sida väster om hållplatsstugan, vy söderut.  10 år
ID-nummer:  13869
Direktlänk: /bild/00013869/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Spåret sett mot nordväst i riktning mot Arvidsjaur i norra delen av den gamla bangården.  10 år
ID-nummer:  13870
Direktlänk: /bild/00013870/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 30 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!