Abborrträsk (Abb)

Abborrträsk by ligger i sydöstra delen av Arvidsjaurs kommun vid den lilla sjön Abborrträsket. Järnvägen mellan Jörn och Arvidsjaur öppnade i december 1928 och samtidigt öppnades Abboorrträsk håll- och lastplats några hundra meter från sjöns östra sida där banan lades rakt i sydost-nordvästlig riktning. Ett stationshus orienterat i vinkel mot spåren med ett sammanbyggt godsmagasin parallellt med spåren byggdes på bangårdens sydvästra sida. Intill stationshuset finns dessutom ett uthus och ett avträde. Mellan bangårdens två spår finns också en kort plattform med plåtstins. Tågtrafiken på banan och vid trafikplatsen lades ned i maj 1990 och bangården har sedan dess växt igen allt mer, numera även vid det genomgående spår som senare använts för cykeldressiner.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (18)

Måndag 17 augusti 2020

Stationshuset och plattformen i Abborrträsk vid den allt mer igenväxta tvärbanan Jörn–Arvidsjaur.  5 mån
ID-nummer:  32663
Direktlänk: /bild/00032663/
Fotodatum: den 17 augusti 2020
Publicerad: den 17 augusti 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 20 juli 2012

Stationshuset i Abborrträsk sett från nordväst med gaveln mot spåren till vänster.  10 år
ID-nummer:  13838
Direktlänk: /bild/00013838/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från vägsidan, det sammanbyggda godsmagasinet skymtar till höger.  10 år
ID-nummer:  13839
Direktlänk: /bild/00013839/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet, vy från söder.  10 år
ID-nummer:  13840
Direktlänk: /bild/00013840/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet och stationshuset sedda från öster med fasaden mot spåren.  10 år
ID-nummer:  13841
Direktlänk: /bild/00013841/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På bangården växer träden höga kring de båda spåren.  10 år
ID-nummer:  13842
Direktlänk: /bild/00013842/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Abborrträsk bangård liknar bitvis allt mer en ungskog. 1  10 år
ID-nummer:  13843
Direktlänk: /bild/00013843/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
#1 Bjarne B Pedersen, 7 juli 2016, 11:19
Ja det varer ikke længe før naturen tager sig tilbage ...
Ett dressinspår ansluter till huvudspåret.  10 år
ID-nummer:  13844
Direktlänk: /bild/00013844/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen och ett mindre uthus på bangårdens nordöstra sida i höjd med stationshuset, vy mot nordväst.  10 år
ID-nummer:  13845
Direktlänk: /bild/00013845/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Skjulet håller liksom bangården på att försvinna in i grönskan.  10 år
ID-nummer:  13846
Direktlänk: /bild/00013846/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från sydost.  10 år
ID-nummer:  13848
Direktlänk: /bild/00013848/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från nordväst, stationshuset skymtar bakom trädridån vid plattformskanten mot det andra spåret.  10 år
ID-nummer:  13847
Direktlänk: /bild/00013847/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Det välbevarade avträdet norväst om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  13849
Direktlänk: /bild/00013849/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Uthuset ligger parallellt med landsvägen väster om stationshuset.  10 år
ID-nummer:  13850
Direktlänk: /bild/00013850/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster från ungefär samma plats som ovan.  10 år
ID-nummer:  13851
Direktlänk: /bild/00013851/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Tågtider från perioden 28 maj 1989 till 26 maj 1990 sitter anslagna utanför väntsalens dörr.  10 år
ID-nummer:  13852
Direktlänk: /bild/00013852/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets och godsmagasinets fasad mot spåren.  10 år
ID-nummer:  13853
Direktlänk: /bild/00013853/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av stationshusets gavel mot spåren.  10 år
ID-nummer:  13854
Direktlänk: /bild/00013854/
Fotodatum: den 20 juli 2012
Publicerad: den 28 oktober 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!