Järna–Nyköping–Åby

Statsbanan Järna–Nyköping–Åby öppnades för allmän trafik 1913 på sträckan Järna–Nyköping och 1915 på sträckan Nyköping–Åby. Sedan 1990 räknas banan som en del av södra stambanan.