Storumanterminalen

Storumanterminalen är en ny omlastningsterminal som ligger vid industriområdet mellan Storuman och Stensele vid tvärbanans infart från Hällnäs och Lycksele. Terminalen har som mest tre spår i bredd med stora lastytor på båda sidor, spåren ansluter till huvudspåret i riktning mot Lycksele. Storumans driftplats har utvidgats österut för att omfatta även terminalen och driftplatsgränsen återfinns numera vid plankorsningen med väg E12 i västra änden av Stensele by. Inkopplingen av spåren på terminalen skedde i slutet av juli 2012 och terminalen invigdes den 15 augusti.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (21)

Lördag 12 januari 2013

Storumanterminalen används som uppställning av de vagnar som SCA tidigare använt i tågen mellan Munksund, Holmsund och Skövde. 6 år
ID-nummer:  14951
Direktlänk: /bild/00014951/
Fotodatum: den 12 januari 2013
Publicerad: den 7 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vagnar uppställda på terminalområdet. 6 år
ID-nummer:  14952
Direktlänk: /bild/00014952/
Fotodatum: den 12 januari 2013
Publicerad: den 7 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Terminalområdet sett från öster, till höger går banan från Lycksele och till vänster skymtar de uppställda vagnarna. 6 år
ID-nummer:  16741
Direktlänk: /bild/00016741/
Fotodatum: den 12 januari 2013
Publicerad: den 7 januari 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Tisdag 28 augusti 2012

Vy österut från terminalens västra ände. 7 år
ID-nummer:  13536
Direktlänk: /bild/00013536/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Närmast stoppbocken finns rundgångsmöjlighet innan växeln från vilken två spår ligger parallellt. 7 år
ID-nummer:  13537
Direktlänk: /bild/00013537/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut på terminalens mitt, de båda spåren ligger en bit ifrån varandra. 7 år
ID-nummer:  13538
Direktlänk: /bild/00013538/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från samma plats som ovan, här följer en växel till ytterligare ett spår på södra sidan. 7 år
ID-nummer:  13539
Direktlänk: /bild/00013539/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
De tre spåren i terminalens östra del sedda från väster. 7 år
ID-nummer:  13540
Direktlänk: /bild/00013540/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägen från Storuman mot Lycksele och Hällnäs passerar i norra kanten av terminalområdet alldeles intill den lodrätt sprängda bergssidan. 7 år
ID-nummer:  13541
Direktlänk: /bild/00013541/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I östra änden finns en övergång över de tre spåren. 7 år
ID-nummer:  13542
Direktlänk: /bild/00013542/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På södra sidan finns dessutom en asfalterad yta, vy västerut. 7 år
ID-nummer:  13543
Direktlänk: /bild/00013543/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Växlarna vid bangårdens östra ände, längre bort skymtar banan mot Lycksele. 7 år
ID-nummer:  13544
Direktlänk: /bild/00013544/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfart från terminalområdet regleras av mellansignalen Sum I. 7 år
ID-nummer:  13545
Direktlänk: /bild/00013545/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot termianlområdet från mellansignalen Sum I, spåret in mot Storuman till höger. 7 år
ID-nummer:  13546
Direktlänk: /bild/00013546/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Intill anslutningsväxeln till terminalen syns resterna av det tidigare industrispåret som anslöt till huvudspåret i riktning in mot Storuman. 7 år
ID-nummer:  13547
Direktlänk: /bild/00013547/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot nordväst vid anslutningsväxeln i huvudspåret från Lycksele. 7 år
ID-nummer:  13548
Direktlänk: /bild/00013548/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan mot Lycksele sedd i motsatt riktning från samma plats som ovan. 7 år
ID-nummer:  13549
Direktlänk: /bild/00013549/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Utfartssignalen från Storuman är numera Sum H som står strax före plankorsningen med väg E12 i Stensele. 7 år
ID-nummer:  13550
Direktlänk: /bild/00013550/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Banan från Lycksele in mot Storuman sedd från plankorsningen med Stenselevägen, den motriktade utfartssignalen syns till höger. 7 år
ID-nummer:  13551
Direktlänk: /bild/00013551/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy i riktning mot Lycksele i samma plankorsning, den motriktade infartssignalen Sum G syns längre bort. 7 år
ID-nummer:  13552
Direktlänk: /bild/00013552/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
I och med utvidgningen av driftplatsen till att omfatta även den nya terminalen har ställverkspanelen på bangården i Storuman kompletterats. 7 år
ID-nummer:  13553
Direktlänk: /bild/00013553/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 11 september 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!