Stationshuset

Stationshuset i Storuman ligger på bangårdens sydöstra sida alldeles intill samhällets centrum. Det är en timrad byggnad i två våningar och är sammanbyggt med ett större godsmagasin på sydvästra gaveln. I magasinet finns idag bland annat en restaurang och i anslutning till den också en väntsal för de bussar som angör stationen. Busshållplatser finns på stationshusets spårsida alldeles intill bangården. Strax nordost om stationshuset finns ett gammalt avträde och ytterligare lite längre bort ännu en äldre timrad byggnad med gaveln mot spåren.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (20)

Lördag 11 augusti 2018

Stationshuset sett från plattformen på eftermiddagen.  2 år
ID-nummer:  34345
Direktlänk: /bild/00034345/
Fotodatum: den 11 augusti 2018
Publicerad: den 11 augusti 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Torsdag 22 augusti 2013

Inlandsbanans norrgående tåg gör uppehåll i Storuman.  5 år
ID-nummer:  23328
Direktlänk: /bild/00023328/
Fotodatum: den 22 augusti 2013
Publicerad: den 4 maj 2018
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 16 december 2011

Storumans stationshus sett från öster, bangården skymtar till höger.  11 år
ID-nummer:  11476
Direktlänk: /bild/00011476/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  11 år
ID-nummer:  11477
Direktlänk: /bild/00011477/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset är sammanbyggt med det stora godsmagasinet som här syns till höger. Vy från norr vid bangården.  11 år
ID-nummer:  11478
Direktlänk: /bild/00011478/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från ställverksapparaten vid mellanplattformens norra ände.  11 år
ID-nummer:  11479
Direktlänk: /bild/00011479/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och en del av godsmagasinet sett från väster från plattformen.  11 år
ID-nummer:  11480
Direktlänk: /bild/00011480/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen.  11 år
ID-nummer:  11481
Direktlänk: /bild/00011481/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från östra sidan mot samhället. Byggnaden rymmer idag bland annat en restaurang.  11 år
ID-nummer:  11482
Direktlänk: /bild/00011482/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets sydostfasad mot samhället.  11 år
ID-nummer:  11483
Direktlänk: /bild/00011483/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 18 december 2010

Stationshuset med godsmagasin sett från norr vid bangården.  11 år
ID-nummer:  11455
Direktlänk: /bild/00011455/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshusets fasad mot spåren.  11 år
ID-nummer:  11456
Direktlänk: /bild/00011456/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från väster från busshållplatserna intill bangården.  11 år
ID-nummer:  11457
Direktlänk: /bild/00011457/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från norr.  11 år
ID-nummer:  11458
Direktlänk: /bild/00011458/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet sett från sydost.  11 år
ID-nummer:  11459
Direktlänk: /bild/00011459/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset med godsmagasinet sett från söder.  11 år
ID-nummer:  11460
Direktlänk: /bild/00011460/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  11 år
ID-nummer:  11461
Direktlänk: /bild/00011461/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Avträdet strax norr om stationshuset sett från söder.  11 år
ID-nummer:  11462
Direktlänk: /bild/00011462/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den äldre och större timrade byggnad med gaveln mot bangården strax norr om stationshuset vilken Inlandsbanan idag använder, vy från väster.  11 år
ID-nummer:  11464
Direktlänk: /bild/00011464/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Samma byggnad som ovan sedd från norr.  11 år
ID-nummer:  11465
Direktlänk: /bild/00011465/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!