Järnvägshotellet

Storumans järnvägs­hotell uppfördes vid Stations­gatan cirka 100 meter öster om stations­huset. Det går i samma yttre stil som övriga järn­vägs­bygg­nader på orten med ligg­ande timmer i fasaderna. Huvud­bygg­naden närmast stations­gatan har tre vånings­plan. Hotell­byggnaden används idag som bib­liotek och är samman­byggd med en intilligg­ande modernare byggnad, i övrigt är dock bygg­naden välbevarad.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (4)

Fredag 16 december 2011

Det gamla järnvägshotellet sett från sydväst. 9 år
ID-nummer:  11495
Direktlänk: /bild/00011495/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från söder. 9 år
ID-nummer:  11496
Direktlänk: /bild/00011496/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 18 december 2010

Järnvägshotellet sett från Järnvägsgatan, till höger skymtar Storumans gula kommunhus. 9 år
ID-nummer:  11466
Direktlänk: /bild/00011466/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägshotellet sett från Stationsgatan i söder. 9 år
ID-nummer:  11467
Direktlänk: /bild/00011467/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!