Bangården

Bangården i Storuman ligger i sydväst-nordostlig rikt­ning och de flesta växlar åter­finns mellan de båda plan­kors­ning­arna med Strand­vägen i söder och Vallnäs­vägen i norr. Platt­forms­spåret 4 är normal­huvud­spår genom ban­gården från infarten från Vilhelmina till utfarten mot Sorsele. Spåret från Lycksele blir på ban­gården spår 3 på andra sidan av samma platt­form. Redan före platt­formen finns dock växel­för­bind­elser mellan spåren både före plan­kors­ningen i söder, där för­bind­elser finns i båda rikt­ning­arna, och strax före platt­formen, där för­bind­else från spår 3 till spår 4 finns.

Utöver ovan nämnda spår finns vid platt­forms­över­gången framför stations­huset ytter­ligare ett spår som längre söderut grenar ut sig till tre spår. Där ban­gården är som bredast finns det också ett stick­spår längs en last­kaj, detta spår nås från söder. De tidigare genom­gående spåren 1 och 2 mellan kaj­spåret och spåret som söderut blir utfarten mot Lycksele har nu med stopp­bockar i södra delen av spåren blivit stick­spår med infart från norr. På syd­östra sidan av platt­formen finns alltså idag två genom­gående spår, två stick­spår från norr och ett stick­spår från söder. I södra änden bildar dessutom för­läng­ningen av spår 2 ett kort stick­spår med infart från norr. Vid norra ban­gårds­änden finns dels en växel­för­bind­else från spår 2 via norra änden av spår 3 till normal­huvud­spåret 4, dels en för­läng­ning av spår 2 som ansluter till spår 4 i ban­gårdens nord­lig­aste växel.

På platt­formens nord­västra sida finns förutom normal­huvud­spåret 4 ytter­ligare två genom­gående spår som i norr nås från ban­gårdens näst nord­lig­aste växel. Spåren går i söder samman till ett strax före spåret från lokstallet ansluter till ban­gården i en dubbel kors­nings­växel som leder vidare ut till spår 4 med förbindelse till spår 3 via växel­för­bind­elsen söder om platt­formen. Det andra spåret söderut från kors­nings­växeln leder till två stick­spår som slutar med stopp­bockar nära Strand­vägen.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Lördag 12 januari 2013

Bangården i Storuman sedd från söder från bron för landsvägen mot Kaskeluokt. 1  10 år
ID-nummer:  14832
Direktlänk: /bild/00014832/
Fotodatum: den 12 januari 2013
Publicerad: den 26 januari 2013
#1 Lorenzo Medici, 20 november 2020, 12:32
Hi. What to do to use this photo?
Utfarterna söderut sedda från samma väg. Till vänster syns banan mot Lycksele och Hällnäs och till höger Inlandsbanan mot Vilhelmina och Östersund, banorna skiljs åt bakom kurvan.  10 år
ID-nummer:  14830
Direktlänk: /bild/00014830/
Fotodatum: den 12 januari 2013
Publicerad: den 26 januari 2013
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Fredag 16 december 2011

Bangården sedd söderut strax norr om stationshuset. Ställverksapparaten syns vid stolpen till höger vid vilken det också finns en översnöad plattformsövergång.  11 år
ID-nummer:  11484
Direktlänk: /bild/00011484/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från samma plats som ovan mot norra bangårdsänden. Här syns förbindelsen från spår 2 via norra änden av spår 3 mot spår 4. Vid växelklotet börjar också spåret mot spår 4 vid bangårdens norra ände, på detta spår står här en vagn uppställd.  11 år
ID-nummer:  11485
Direktlänk: /bild/00011485/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten och ett par andra skåp/kurar vid norra plattformsänden.  11 år
ID-nummer:  11486
Direktlänk: /bild/00011486/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten med spårplan i närbild.  11 år
ID-nummer:  11487
Direktlänk: /bild/00011487/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut från norra delen av plattformen. Till vänster syns lastkajen och från kommer spåret från lokstallet.  11 år
ID-nummer:  11488
Direktlänk: /bild/00011488/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut från norra delen av plattformen. Stationshuset ligger strax utanför höger bildkant och i snön till vänster ligger två spår dolda.  11 år
ID-nummer:  11489
Direktlänk: /bild/00011489/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Åter vy söderut, men nu ungefär mitt på plattformen. Till höger ansluter spåret från lokstallet, längst till höger nedanför detta spår syns också växeln vid det yttersta genomgående spårets södra ände.  11 år
ID-nummer:  11490
Direktlänk: /bild/00011490/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut där spåret från lokstallet ansluter till bangården. Här syns de två spåren nordväst om normalhuvudspåret närmast gå samman.  11 år
ID-nummer:  11491
Direktlänk: /bild/00011491/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot stationshuset och godsmagasinet från plattformens södra del, till höger ovanför bussarna skymtar också det gamla järnvägshotellet. Stoppbocken vid höger bildkant tillhör kajspåret.  11 år
ID-nummer:  11492
Direktlänk: /bild/00011492/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy norrut längs den endast till viss del plogade plattformen.  11 år
ID-nummer:  11493
Direktlänk: /bild/00011493/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut mot södra bangårdsänden, växlarna till höger är anslutningen av lokstallsspåret. Från korsningsväxeln fortsätter stickspår mot sydväst dolda i snön. Till vänster skymtar de båda stoppbockar som spärrar tidigare genomgående spår.  11 år
ID-nummer:  11494
Direktlänk: /bild/00011494/
Fotodatum: den 16 december 2011
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Lördag 18 december 2010

Den delvis översnöade bangården sedd från nordost en bit norr om stationshuset, till höger syns växeltransversalen från spår 2 till spår 3 som utanför bilden fortsätter till normalhuvudspåret 4.  11 år
ID-nummer:  11468
Direktlänk: /bild/00011468/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Norra delen av bangården sedd mot nordväst från ungefär samma plats där spår 3 tar slut och går över till normalhuvudspåret 4. Lokstallet i bakgrunden till vänster.  11 år
ID-nummer:  11469
Direktlänk: /bild/00011469/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy söderut vid växeln i spåret närmast framför stationshuset grenas ut till tre spår. Rakspåret i växeln liksom spåret vagnen längre bort står på spärras av stoppbockar i södra änden, medan ett genomgående spår finns till vänster om vagnen. Till vänster skymtar också kajspåret i höjd med vagnen, godsmagasinet syns vid vänster bildkant.  11 år
ID-nummer:  11497
Direktlänk: /bild/00011497/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plankorsningen i bangårdens sydligaste del sedd från nordväst.  11 år
ID-nummer:  11473
Direktlänk: /bild/00011473/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården från plankorsningen i sydligaste delen. Timmervagnen mitt i bild står på stickspåret i förlängningen av spår 2 medan vagnarna bakom V-signalen står på stickspåren som nås via korsningsväxeln vid lokstallsspåret.  11 år
ID-nummer:  11474
Direktlänk: /bild/00011474/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydväst från plankorsningen mot den sydligaste och dubbla växelförbindelsen mellan spåren mot Lycksele och Vilhelmina. Medan de ännu går sida vid sida passerar vägen mot Gaskeluokt över spåren på bro.  11 år
ID-nummer:  11475
Direktlänk: /bild/00011475/
Fotodatum: den 18 december 2010
Publicerad: den 20 december 2011
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!