Fiandberg (Fig)

Trafikplatsen Fiandberg vid Inlandsbanan låg ungefär mitt mellan Vilhelmina och Storuman i stigningarna från Vojmån upp mot den högsta punkten på banan norr om Östersund vid Frostberget. Den ursprungliga håll- och lastplatsen Fiandberg låg vid kilometer 278+643 och ett stationshus uppfördes på banans nordvästra sida. Här finns en kortare horisontell sträcka för bangården innan stigningarna tilltar för de två sista kilometrarna fram till Frostberget. Den mer sentida enkla hållplatsen med samma namn låg intill plankorsningen med vägen mot Bäsksjö som ligger strax söder om den tidigare södra bangårdsänden. Plankorsningen ligger vid kilometer 278+116 och här fanns en enkel pall, plåtstins och namnskylt, numera finns endast namnskylten kvar.

Bilder och filmer (2)

Tisdag 12 augusti 2014

Hållplatsen låg intill plankorsningen med vägen från Bäsksjö där den når fram till E 45 nästan mitt mellan Vilhelmina och Storuman.  3 år
ID-nummer:  32492
Direktlänk: /bild/00032492/
Fotodatum: den 12 augusti 2014
Publicerad: den 12 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla namnskylten som står kvar intill spåret.  3 år
ID-nummer:  32493
Direktlänk: /bild/00032493/
Fotodatum: den 12 augusti 2014
Publicerad: den 12 augusti 2020
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)