Vilhelmina–Storuman

Inlandsbanans delsträcka Vilhelmina–Storuman är 68 kilometer lång och sträcker sig genom Vilhelmina och Storumans kommuner. Banan följer på ungefär halva sträckan nära väg E45, framför allt mellan Volgsele och Norrheden. Vid Volgsele går landsvägen på bro över järnvägen varefter den senare går på vägens östra sida fram till en plankorsning norr om Fiandberg. På sträckan finns en driftplats, Vojmån (Vjm) 26 kilometer norr om Vilhelmina. Dessutom finns linjeplatserna Vilhelmina timmer, Lövlid och Vinlidsberg.

Geografisk översikt