Slagnäsbron över Skellefteälven

Inlandsbanan korsar Skellefteälven på en 122 meter lång stålbro i tre spann strax öster om Slagnäs samhälle. Bron som ligger intill Slagnäs kraftverk vid älvens utlopp ur sjön Naustajaure har ett huvudspann med fackverk av halvparabeltyp och ett plåtbalkspann på vardera sidan om detta.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (3)

Söndag 8 januari 2012

Inlandsbanans passage över Skellefteälven öster om Slagnäs sedd från gamla landsvägen i söder.  12 år
ID-nummer:  11614
Direktlänk: /bild/00011614/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Järnvägsbron över Skellefteälven sedd från nordost vid Slagnäs kraftverk.  12 år
ID-nummer:  11615
Direktlänk: /bild/00011615/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Detalj av det stora fackverksspannet över älvfåran.  12 år
ID-nummer:  11616
Direktlänk: /bild/00011616/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (1)