Buresjön (Bur)

Buresjön öppnade som håll- och lastplats samtidigt med hela sträckan Sorsele–Arvidsjaur 1933 och har också fungerat som station. Bangården vars sidospår och växlar numera är rivna låg på en tre kilometer lång raklinje i öst-västlig riktning i södra utkanten av byn Buresjön. Stationshuset på banans norra sida ligger kvar och är av för banan klassisk modell orienterat i vinkel mot spåret och med ett sammanbyggt godsmagasin som ligger parallellt med spåret. Utöver detta finns också semaforerna vid de båda infarterna kvar. Hållplatsen som Inlandsbanan använder ligger strax väster om stationshuset på den gamla bangården.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (15)

Tisdag 28 augusti 2012

Stationshuset i Buresjön sett från den gamla bangården.  9 år
ID-nummer:  18948
Direktlänk: /bild/00018948/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från den gamla bangården vid stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18949
Direktlänk: /bild/00018949/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Dagens hållplats ligger något väster om stationshuset.  9 år
ID-nummer:  18950
Direktlänk: /bild/00018950/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Baracken vid hållplatsen.  9 år
ID-nummer:  18951
Direktlänk: /bild/00018951/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydväst.  9 år
ID-nummer:  18952
Direktlänk: /bild/00018952/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från sydost.  9 år
ID-nummer:  18953
Direktlänk: /bild/00018953/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Den gamla infarten österifrån, semaforerna står ännu kvar trots avsaknad av såväl växlar som sidospår.  9 år
ID-nummer:  18954
Direktlänk: /bild/00018954/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från öster.  9 år
ID-nummer:  18955
Direktlänk: /bild/00018955/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet ligger parallellt med järnvägen och är sammanbyggt med stationshuset  9 år
ID-nummer:  18956
Direktlänk: /bild/00018956/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost.  9 år
ID-nummer:  18957
Direktlänk: /bild/00018957/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från norr.  9 år
ID-nummer:  18958
Direktlänk: /bild/00018958/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy österut från plankorsningen strax väster om den gamla bangården.  9 år
ID-nummer:  18959
Direktlänk: /bild/00018959/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Semaforen vid den västra infarten, Buresjön ligger vid en cirka tre kilometer lång raklinje på banan.  9 år
ID-nummer:  18960
Direktlänk: /bild/00018960/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy västerut från plankorsningen.  9 år
ID-nummer:  18961
Direktlänk: /bild/00018961/
Fotodatum: den 28 augusti 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 8 januari 2012

Västra infarten till Buresjön sedd från plankorsningen strax väster om densamma.  9 år
ID-nummer:  11612
Direktlänk: /bild/00011612/
Fotodatum: den 8 januari 2012
Publicerad: den 12 december 2014
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Andra bilder från platsen (4)