Arvidsjaur (Ajr)

Arvidsjaur är järnvägsmässigt knutpunkten mellan Inlandsbanan och tvärbanan från stambanan i Jörn. Stationen öppnades samtidigt som den senare öppnades för allmän trafik i december 1928. Inlandsbanan från Sorsele kunde öppnas för allmän trafik fem år senare medan motsvarande årtal för bandelen norrut mot Jokkmokk är 1937.

Bangården i Arvidsjaur ligger i sydost-nordvästlig riktning med infarten från Jörn i sydöstra ban­gårds­änden och Inlands­banans infarter från både Sorsele och Jokkmokk i nord­västra ban­gårds­änden. Stations­huset står på ban­gårdens nord­östra sida, centrum­sidan, och är samman­byggt med ett större gods­magasin. På motsatt sida av ban­gården längre västerut finns lok­stallet. En platt­form finns mellan Inlands­banans båda spår och den nås från en platt­forms­över­gång i syd­östra änden framför stations­huset.

Geografisk översikt
Bilder och filmer (19)

Måndag 27 juni 2022

Stationshuset i Arvidsjaur vid lunchtid denna högsommarvarma dag.  1 år
ID-nummer:  35611
Direktlänk: /bild/00035611/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från plattformen.  1 år
ID-nummer:  35612
Direktlänk: /bild/00035612/
Fotodatum: den 27 juni 2022
Publicerad: den 6 september 2022
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Måndag 26 juli 2021

Stationshuset i Arvidsjaur sett från plattformen.  2 år
ID-nummer:  34935
Direktlänk: /bild/00034935/
Fotodatum: den 26 juli 2021
Publicerad: den 28 december 2021
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!

Söndag 1 juli 2007

Stationshuset sett från plattformsövergången.  4 år
ID-nummer:  26909
Direktlänk: /bild/00026909/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 1 juli 2019
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Inlandsbanans spår från både söder (väster) och norr kommer in i nordvästra änden av bangården och ses här mot västerut från plankorsningen med Skillnadsgatan.  12 år
ID-nummer:  11650
Direktlänk: /bild/00011650/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd mot sydost från plankorsningen med Skillnadsgatan.  12 år
ID-nummer:  11651
Direktlänk: /bild/00011651/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot bangården nära plankorsningen ovan, spåret närmast är sidospåret mot lastplatsen nordväst om Skillnadsgatan.  12 år
ID-nummer:  11652
Direktlänk: /bild/00011652/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset i Arvidsjaur sett från väster.  12 år
ID-nummer:  11653
Direktlänk: /bild/00011653/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset sett från nordost, gatusidan.  12 år
ID-nummer:  11654
Direktlänk: /bild/00011654/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Godsmagasinet som är sammanbyggt med stationshuset på sydöstra sidan sett från norr.  12 år
ID-nummer:  11655
Direktlänk: /bild/00011655/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd västerut vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11656
Direktlänk: /bild/00011656/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Plattformen sedd från plattformsövergången vid stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11657
Direktlänk: /bild/00011657/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot lokstallet på bangårdens sydvästra sida från plattformsövergången.  12 år
ID-nummer:  11658
Direktlänk: /bild/00011658/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Vy mot sydöstra bangårdsänden från samma plattformsövergång, godsmagasinet skymtar till vänster.  12 år
ID-nummer:  11659
Direktlänk: /bild/00011659/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Stationshuset och godsmagasinet sedda från bangården.  12 år
ID-nummer:  11660
Direktlänk: /bild/00011660/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangårdens sydöstra del sedd från stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11661
Direktlänk: /bild/00011661/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Ställverksapparaten på bangården i höjd med stationshuset.  12 år
ID-nummer:  11662
Direktlänk: /bild/00011662/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
Bangården sedd från plankorsningen med Västlundavägen vid sydöstra bangårdsänden, stationshuset skymtar till höger.  12 år
ID-nummer:  11663
Direktlänk: /bild/00011663/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!
På andra sidan av Västlundavägen stod cykeldressiner uppställda för att användas på banan mot Jörn.  12 år
ID-nummer:  11665
Direktlänk: /bild/00011665/
Fotodatum: den 1 juli 2007
Publicerad: den 13 januari 2012
Det finns ingen kommentar ännu, skriv den första!